on demand webinar

VERZEKERINGSRECHT | Wetgeving Landverzekeringsovereenkomst (WLVO) | module 1: mededelingsplicht | verval van het recht op de verzekeringsprestatie

Inschrijven Print sessie

Inleiding

De webinars “wetgeving landverzekeringsovereenkomst” zijn een drieluik. Bij elk onderdeel komen telkens twee onderwerpen van de wetgeving met betrekking tot de landverzekeringsovereenkomst aan bod. Wij bespreken die onderwerpen die, sinds de invoering van de wetgeving “landverzekeringsovereenkomst” in 1992, tot juridische discussies hebben geleid. In de webinars komen de standpunten van rechtsleer en rechtspraak dan ook uitvoerig aan bod.

Programma

Duurtijd: 2u

Wetgeving Landverzekeringsovereenkomst (WLVO): module 1 | mededelingsplicht | verval van het recht op de verzekeringsprestatie

Jacques Van Keirsbilck (Risk and Insurance coach). De docent heeft meer dan 35 jaar ervaring in verzekeringen, als consultant in het kader van grote makelaarskantoren en als risk manager van respectievelijk InBev en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Op vandaag is hij nog altijd actief als risk en insurance consultant waarbij hij ondernemingen coacht op het vlak van risico-analyse en daarbij aansluitende verzekeringen.

In deze EERSTE MODULE* behandelen wij volgende thema’s:
• “De mededelingsplicht” enerzijds bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst maar anderzijds ook tijdens de duur van de verzekeringsovereenkomst en meer bepaald wanneer er sprake is van de een verzwaring van het risico.
Wij lichten de voorwaarden van de mededelingsplicht toe (spontane mededelingsplicht, kennistest, redelijkheidstest), de gevolgen van een tekortkoming aan de mededelingsplicht en de vraag wanneer er sprake is van een verzwaring van het risico.
• “Verval van het recht op de verzekeringsprestatie“: wij behandelen eerst het verschil tussen een “uitsluiting” en een “verval van het recht op de verzekeringsprestatie” en de belangrijke rechtspraak die zich in dit verband ontwikkeld heeft. Vervolgens bekijken we drie belangrijke gevallen die aanleiding kunnen geven tot een verval van waarborg, met name “opzet” (wanneer is er sprake van opzet), “zware fout” (hoe concreet moeten de gevallen van zware fout in de polisvoorwaarden omschreven zijn?) en het niet nakomen van een specifieke verplichting (artikel 65 VW).

Nu reeds beschikbaar is:
• MODULE 2: “De subrogatievordering” enerzijds en “de verjaringsregels van de wetgeving landverzekeringsovereenkomst” anderzijds.
MEER INFO EN/OF INSCHRIJVEN

Binnenkort beschikbaar:
• MODULE 3: “De gelding van de waarborg in de tijd (artikel 142 VW)” enerzijds en “het eigen recht van de benadeelde” anderzijds.

Prijs

  • Prijs: € 110 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

IGO: erkenning in aanvraag.

OVB: erkend voor 2 punten permanente vorming.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 2 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
  • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
  • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
  • Pauzeren naar wens: U ben niet verplicht om de volledige opname in één keer te bekijken. Het platform onthoudt tot waar u uw video’s bekeken heeft en gaat de volgende keer automatisch verder.
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het voltooien van de volledige opleiding én het betalen van de factuur.
  • Meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers