on demand webinar

Het nieuwe huurdecreet: decreet betreffende huur van voor bewoning bestemde goederen

Inschrijven Print sessie

Programma

Duurtijd: 2u

Het nieuwe huurdecreet

Walter Niewold, Emeritus-Vrederechter Hasselt

Op 7 december 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 9/11/2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor woning bestemde goederen of delen ervan, of het “Vlaams Woninghuurdecreet“. Er wordt grondig ingegaan op de bepalingen van dit nieuwe decreet:

 • Historiek en toelichting bij het tot stand komen van het decreet.
 • Algemene bepalingen en toepassingsgebied.
 • Vergelijking huur hoofdverblijfplaats met woninghuur en algemene bepalingen huur onroerende goederen in het Burgerlijk Wetboek
 • Specifieke bepalingen en onder meer:
  • Aanvang en inhoud contract
  • Duur van de overeenkomst
  • Staat van het goed en herstellingen
  • Overdracht en onderhuur
  • Financiële aspecten: huurprijs, waarborg, kosten en lasten
  • Betwistingen: rechtspleging en kortgeding vrederechter
  • Einde overeenkomst: overlijden huurder
  • Medehuur: huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning.

Het onderwerp wordt belicht met praktische voorbeelden en de nodige kritische reflecties.

Prijs

 • Prijs: € 110 (excl. btw)

Hoe betalen?

Erkenningen

IGO: erkenning in aanvraag.

Landmeters-experten: erkend voor 2u permanente vorming.

IAB (E0063/2020-05) / BIBF / IBR: erkend voor 2 uren permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 2 uren permanente vorming.

OVB: erkend voor 2 punten permanente vorming.

BIV: erkend voor 2 uur permanente vorming.

Confocus E-learning

Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!

 • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen.
 • Let op: bij uw 1ste inschrijving voor een (on demand of live) webinar krijgt u bijkomend ook een (éénmalige) mail van ons E-learningplatform met de vraag om een persoonlijk profiel aan te maken.
 • Via deze link gaat u naar het e-learningplatform waar u de gekozen webinar(s) kan bekijken
 • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.
 • Pauzeren naar wens: U ben niet verplicht om de volledige opname in één keer te bekijken. Het platform onthoudt tot waar u uw video’s bekeken heeft en gaat de volgende keer automatisch verder.
 • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het voltooien van de volledige opleiding én het betalen van de factuur.
 • Meer praktische informatie

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers