Omgaan met verbale en non-verbale agressie.

Omgaan met verbale en non-verbale agressie.

Collega’s, klanten, bezoekers… zijn mondig. Ze willen dat hun vragen snel en positief beantwoord worden. Dit is niet altijd mogelijk. Niet iedereen accepteert een negatief antwoord. Reacties zijn vaak verbaal en non-verbaal agressief waardoor er een gespannen sfeer...
Time management: efficiënt omgaan met uw tijd!

Time management: efficiënt omgaan met uw tijd!

Zelfreflectie en aanpak tijdvreters Vaststellen waar de behoefte ligt. Waar loopt men tegenaan? Wat zijn de oorzaken en gevolgen? (dit gebeurt door vragenlijsten en eenvoudige testen). De vastgestelde tijdvreters (communicatie, mail, vergaderingen, bureaumanagement…)...