De publieke bewustwording omtrent de opwarming van de aarde en de milieurisico’s zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Ook wanneer een bedrijf geen vervuilende stoffen produceert, loert het gevaar van milieuschade om de hoek: grondverzakkingen en bomensterfte door waterwinning, roestende transportbanden, overlopende waterbekkens, problemen met historisch vervuilde bedrijfsterreinen, verzilting, verkoop en productie van producten die plots kankerverwekkend blijken te zijn.

Een strengere wetgeving kan leiden tot sanerings- en herstelkosten, bedrijfsschade en schade aan derden. De kostprijs van de schade kan sterk oplopen en mogelijk een bedreiging vormen voor het verdere bestaan van de onderneming. Milieuschade op de eigen bedrijfsterreinen en de objectieve aansprakelijkheid of schade aan de biodiversiteit zijn vaak niet verzekerd. Overgeërfde milieurisico’s kunnen een sterk negatieve impact hebben op de balans van het bedrijf. Als bouwonderneming, textielbedrijf, transporteur, landbouwbedrijf of chemische industrie kan u bijzondere milieurisico’s lopen.

Hoe wordt er omgegaan met gevaarlijke producten? Is het bedrijf eigenaar van ondergrondse opslagtanks? Hoe voorziet het bedrijf te betalen voor saneringskosten en boetes? Welke invloed kan milieuschade hebben op het verkrijgen van de omgevingsvergunning? Dit zijn maar enkele van de verschillende vraagstukken die aan bod komen tijdens het seminarie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaat de spreker na welke preventieve maatregelen een bedrijf kan nemen om milieurisico’s af te dekken en de financiële gevolgen ervan op te vangen.

Ontdek of deze opleiding momenteel op de agenda staat

Dit onderwerp staat momenteel niet op de agenda?
Contacteer Barbara en wij houden u op de hoogte.

Grasduinen in ons volledige aanbod

Dit of een gelijkaardig onderwerp als in-house opleiding?
Contacteer Barbara