Dé re­­feren­tie voor ju­ri­­­dische op­­­­lei­­­­dingen

Voor elke specialisatie

Confocus heeft een uitgebreid gamma aan juridische opleidingen voor advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en bedrijfsjuristen.

Voor elke specialisatie bieden wij een scala aan actuele onderwerpen. Wenst u zich te specialiseren als curator of schuldbemiddelaar? Lees dan hieronder zeker verder.

Permanente vorming à la carte

Voor al onze opleidingen vragen wij erkenningen aan bij de respectievelijke beroepsinstanties. Meer info over de accreditatie vindt u bij de verschillende opleidingen.

  • Orde van Vlaamse Balies (OVB)
  • Nationale Kamer van Notarissen
  • Nationale Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (SamTes)
  • Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO)

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Curatoropleiding

U wenst zich te specialiseren als curator?

Tijdens de curatoropleiding wordt u begeleid door curatoren die jarenlang ervaring hebben met de materie en zelf in het werkveld staan. U gaat uiteindelijk naar huis met hands-on informatie die u meteen kunt omzetten in de praktijk.

De curatoropleiding van Confocus is erkend als bijzondere opleiding voor curatoren.

Curatoren moeten een bijzondere opleiding hebben genoten en “moeten waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures“. Voor de specifieke vereisten richt u zich best tot uw balie, vast staat dat de opleidingsreeks van Confocus erkend is als bijzondere opleiding voor curatoren.

De curatoropleiding van dit gerechtelijk jaar start in november. Ook dit jaar voorzien wij de mogelijkheid om de volledige reeks te volgen voor 1 maart zodat u zich nog dit gerechtelijk jaar kandidaat kunt stellen.

Alle sessies uit de curatoropleiding zijn erkend voor 4 punten in het kader van de parmenente vorming voor de OVB.

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddelaar worden?

In de toekomst zullen niet alleen de openbare of privéschuldbemiddelingsdiensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die als  schuldbemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid.

Bent u schuldbemiddelaar? Of heeft u ambitie om u te specialiseren in deze materie? Verhoog de kansen dat u wordt aangesteld. Doorgaans werken de rechtbanken met lijsten van personen die in het verleden reeds hebben aangetoond dat zij bemiddelingsopdrachten tot een goed einde hebben gebracht.

Onze ‘studiereeks voor schuldbemiddelaars’ komt in aanmerking om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen.