Dé re­­feren­tie voor ju­ri­­­dische op­­­­lei­­­­dingen

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Voor elke specialisatie

Confocus heeft een uitgebreid gamma aan juridische opleidingen voor advocaten, magistraten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en bedrijfsjuristen.

Voor elke specialisatie bieden wij een scala aan actuele onderwerpen. Wenst u zich te specialiseren als curator of schuldbemiddelaar? Lees dan hieronder zeker verder.

Permanente vorming à la carte

Voor al onze opleidingen vragen wij erkenningen aan bij de respectievelijke beroepsinstanties. Meer info over de accreditatie vindt u bij de verschillende opleidingen.

  • Orde van Vlaamse Balies (OVB)
  • Nationale Kamer van Notarissen
  • Nationale Kamer voor Gerechtsdeurwaarders (SamTes)
  • Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO)

Curatoropleiding

U wenst zich te specialiseren als curator?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Het artikel 27 Fail. W. voorziet dat curatoren een bijzondere opleiding moeten hebben genoten en dat zij “waarborgen moeten bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures“. Voor de specifieke vereisten richt u zich best tot uw balie, vast staat dat de opleidingsreeks van Confocus erkend is als bijzondere opleiding voor curatoren.

De curatoropleiding van Confocus is erkend als bijzondere opleiding voor curatoren.

 

 

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddelaar worden?

In de toekomst zullen niet alleen de openbare of privéschuldbemiddelingsdiensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die als  schuldbemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid.

Bent u schuldbemiddelaar? Of heeft u ambitie om u te specialiseren in deze materie? Verhoog de kansen dat u wordt aangesteld. Doorgaans werken de rechtbanken met lijsten van personen die in het verleden reeds hebben aangetoond dat zij bemiddelingsopdrachten tot een goed einde hebben gebracht.

Onze ‘studiereeks voor schuldbemiddelaars’ komt in aanmerking om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen.

Pin It on Pinterest

Share This