Curator­oplei­ding erkend als bij­zon­dere op­lei­ding voor curatoren

VOLGENDE REEKS START IN FEBRUARI! 

U wenst zich te specialiseren als curator?

Wenst u zich te specialiseren als curator? Dan bent u bij Confocus aan het juiste adres.

Wist u dat de Rechtbank van Koophandel dezelfde waarde hecht aan de bijzondere opleiding voor curatoren van Confocus als aan de postuniversitaire opleiding inzake curatele?

Tijdens de curatoropleiding wordt u begeleid door curatoren die jarenlang ervaring hebben met de materie en zelf in het werkveld staan. U gaat uiteindelijk naar huis met hands-on informatie die u meteen kunt omzetten in de praktijk. 

Accreditatie

Alle sessies uit de curatoropleiding zijn erkend voor 4 punten in het kader van de permanente vorming voor de OVB.

Curatoren moeten een bijzondere opleiding hebben genoten en “moeten waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures“.

Voor de specifieke vereisten richt u zich best tot uw balie, vast staat dat de opleidingsreeks van Confocus erkend is als bijzondere opleiding voor curatoren.

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Kandidaatstelling in maart

De Confocus curatoropleiding is erkend als bijzondere opleiding voor curatoren. Advocaten die zich wensen in te schrijven op de kandidatenlijst voor curatoren, dienen uiterlijk voor 1 maart van elk jaar daartoe een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de voorzitter van de rechtbank van Koophandel.

Confocus hield rekening met de vraag van een aantal advocaten die hun kandidaatstelling als curator effectief willen indienen voor 1 maart. Daarom kan er elk gerechtelijk jaar een volledig reeks gevolgd worden vóór 01 maart.

 

Accreditatie en getuigschrift

Alle sessies uit de curatoropleiding zijn erkend voor 4 punten in het kader van de parmenente vorming voor de OVB. In het totaal verdient u met de volledige curatoropleiding 32 punten waarvan u er 12 kunt overdragen naar het volgende gerechtelijk jaar.

Daarenboven is de opleidingsreeks van Confocus erkend als bijzondere opleiding voor curatoren. Indien u de acht sessies volgt, krijgt u een getuigschrift dat u kunt gebruiken bij het indienen van uw kandidaatstelling.