Curator­oplei­ding erkend als bij­zon­dere op­lei­ding voor curatoren

U wenst zich te specialiseren als curator?

Wenst u zich te specialiseren als curator? Dan bent u bij Confocus aan het juiste adres.

Wist u dat de Rechtbank van Koophandel dezelfde waarde hecht aan de bijzondere opleiding voor curatoren van Confocus als aan de postuniversitaire opleiding inzake curatele?

Tijdens de curatoropleiding wordt u begeleid door curatoren die jarenlang ervaring hebben met de materie en zelf in het werkveld staan. U gaat uiteindelijk naar huis met hands-on informatie die u meteen kunt omzetten in de praktijk. 

Accreditatie

Alle sessies uit de curatoropleiding zijn erkend voor 4 punten in het kader van de permanente vorming voor de OVB.

Curatoren moeten een bijzondere opleiding hebben genoten en “moeten waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures“.

Voor de specifieke vereisten richt u zich best tot uw balie, vast staat dat de opleidingsreeks van Confocus erkend is als bijzondere opleiding voor curatoren.

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Locaties

De curatoropleiding strijkt dit jaar nog neer in Gent en Antwerpen.

Kies & mix

U bent niet verplicht om de volledige reeks van acht sessies op één locatie te volgen. U kiest de data en locaties die het best in uw agenda passen.

 

Accreditatie en getuigschrift

Alle sessies uit de curatoropleiding zijn erkend voor 4 punten in het kader van de permanente vorming voor de OVB. In het totaal verdient u met de volledige curatoropleiding 32 punten waarvan u er 12 kunt overdragen naar het volgende gerechtelijk jaar.

Daarenboven is de opleidingsreeks van Confocus erkend als bijzondere opleiding voor curatoren. Indien u de acht sessies volgt, krijgt u een getuigschrift dat u kunt gebruiken bij het indienen van uw kandidaatstelling. De Rechtbank van Koophandel hecht dezelfde waarde aan de bijzondere opleiding voor curatoren van Confocus als aan de postuniversitaire opleiding inzake curatele.

 

Kostprijs

Elke sessie kost 230 euro (excl.btw).

KMO-portefeuille

Maakt u gebruik van de subsidieregeling van de KMO-portefeuille, kunt u 30% van het inschrijvingsgeld recupereren.

Curatoropleiding 2019 – 2020

Boek XX, het nieuwe insolventierecht

Boek XX, dat in werking is getreden op 1 mei 2018, heeft de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de “WCO”) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samengesmolten tot één geheel, dat tegelijkertijd geïntegreerd werd...

Lees meer

Praktijk van de curator

Hoe kan ik curator worden Uitleg over Regsol (digitalisering van het faillissementsgebeuren) Taken van de curator (met verwijzing naar de wetsartikelen) Taken bij openen van het dossier Taken bij de vereffening Realiseren van de activa Vaststellen van het...

Lees meer

Onze experten

Mr. Dominique De Marez
Advocaat
Eubelius

Mr. Jurgen De Vreese
Advocaat
Lydian

Mr. Marnix De Greve
Advocaat
Lydian

Mr. Werner Derijcke
Advocaat
Malherbe

Dhr. Peter Vermeiren
Senior Manager Transaction Advisory Services
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA

Mr. Vincent Geeraert
Curator
Hasselt

Merv. Sandra Callewaert
Doctoraatsonderzoeker
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, Onderzoeksgroep Centrum voor Verbintenissenrecht UGent