CURATOROPLEIDING

ook de WEBINAR-reeks is erkend als bij­zon­dere op­lei­ding voor curatoren!

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Specialiseer u als curator met de curator-WEBINAR-reeks!

Mix en match met LIVE en ON DEMAND webinars!

In deze 8-delige reeks focussen wij -met gespecialiseerde lesgevers- op de verschillende aspecten die van belang zijn voor het beroep van curator!

De Rechtbank van Koophandel hecht dezelfde waarde aan de bijzondere opleiding voor curatoren van Confocus als aan de post­­universitaire opleiding inzake curatele. Omwille van de huidige omstandig­heden komt nu ook onze webinar-reeks in aanmerking voor de Ondernemings­­recht­banken! Tijdens de webinars krijgt u les van curatoren die jaren­lang ervaring hebben met de materie en zelf in het werkveld staan. 

Accreditatie

Curatoren moeten een bijzondere opleiding hebben genoten en “moeten waarborgen bieden inzake bekwaamheid op het gebied van vereffeningsprocedures“. De opleidingsreeks van Confocus erkend als bijzondere opleiding voor curatoren. Alle LIVE webinars uit de curatoropleiding zijn erkend voor 4 OVB-punten. De meeste ON DEMAND webinars zijn erkend voor 4 OVB-punten, waardoor u dus in totaal minstens 30 OVB-punten behaalt. 

Indien u de acht sessies volgt, krijgt u een getuigschrift dat u kunt gebruiken bij het indienen van uw kandidaatstelling. De Rechtbank van Koophandel hecht dezelfde waarde aan de bijzondere opleiding voor curatoren van Confocus als aan de postuniversitaire opleiding inzake curatele.

Kostprijs

Elke sessie kost 230 euro (excl.btw).

KMO-portefeuille

Maakt u gebruik van de subsidieregeling van de KMO-portefeuille, kunt u 30% van het inschrijvingsgeld recupereren.

Curatoropleiding 2019 – 2020

Boek XX, het nieuwe insolventierecht

Boek XX, dat in werking is getreden op 1 mei 2018, heeft de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de “WCO”) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samengesmolten tot één geheel, dat tegelijkertijd geïntegreerd werd...

Lees meer

Praktijk van de curator

Hoe kan ik curator worden Uitleg over Regsol (digitalisering van het faillissementsgebeuren) Taken van de curator (met verwijzing naar de wetsartikelen) Taken bij openen van het dossier Taken bij de vereffening Realiseren van de activa Vaststellen van het...

Lees meer

Onze experten

Mr. Dominique De Marez
Advocaat
Eubelius

Mr. Jurgen De Vreese
Advocaat
Lydian

Mr. Marnix De Greve
Advocaat
Lydian

Mr. Werner Derijcke
Advocaat
Malherbe

Dhr. Peter Vermeiren
Senior Manager Transaction Advisory Services
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA

Mr. Vincent Geeraert
Curator
Hasselt

Merv. Sandra Callewaert
Doctoraatsonderzoeker
Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, Onderzoeksgroep Centrum voor Verbintenissenrecht UGent