Rechts­dagen 2019

20 juridische punten op 3 dagen

Voor ons hét event van het jaar… voor u een mogelijkheid om 20 punten permanente vorming binnen te halen. De Rechtsdagen zijn er voor iedereen die doorheen het jaar geen tijd heeft om opleidingen te volgen of interesse heeft om zich tijdens de zomer te verdiepen in een welbepaalde rechtstak.

Meer dan 20 topsprekers
3 locaties
8 rechtstakken

Confocus organiseert ook deze zomer weer haar traditionele Rechtsdagen: 3 toffe locaties met telkens 4 zalen, meer dan 30 onderwerpen in 8 rechtstakken en meer dan 20 topsprekers die de meest actuele thema’s behandelen. 

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Programma Hasselt | vrijdag 23 augustus 2019

Zaal 1

VENNOOT­SCHAPS­RECHT

Zaal 2

BOUW­RECHT EN VERZEKE­RING­EN

Zaal 3

BURGER­LIJK RECHT

Zaal 4

FAMILIAAL
(VERMO­GENS)RECHT & BEMIDDELING

Vanaf 08u15: ontvangst met koffie

09u15 – 10u45

Het nieuw WVV: alles verandert? Of toch niet? Focus op algemene bepalingen en vennoot­schaps­vormen anders dan BV/NV

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

09u15 – 10u45

Alle Bouw­plaats­Risico’s (ABR-polis): mogelijk­heden, oplos­singen en beperk­ingen. Realistische benadering van de tweede afdeling Burgerlijke Aan­sprakelijk­heid

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekerings­materies

09u15 – 10u45

Actualia verbintenissen­recht: recente ontwik­kelingen in de wetgeving (WER) en recht­spraak (Hof van Cassatie) in het domein van het contractuele verbintenissen­recht

Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen
Universiteit Antwerpen

09u15 – 10u45

Bewind­voering: wets­wijzigingen na 1 maart 2019

Dhr. Walter Niewold
Vrede­rechter Kanton Hasselt

Koffiepauze

11u15 – 12u45

BV/NV in detail door­gelicht. Is er nog een verschil?

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

11u15 – 12u45

10-jarige aan­sprakelijk­heid en de Wet Peeters: brengt deze nieuwe verplichte verzekering evenveel vragen als oplossingen? Of einde van het (bedoelde) werk?

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekerings­materies

11u15 – 12u45

Het nieuwe bewijs­recht in burgerlijke en ondernemings­zaken

Mr. Nic Clijmans
Clijmans Advocaten

11u15 – 12u45

Schenking zonder notariële akte – pistes en val­kuilen

Mr. Dirk De Groot
Sherpa Law

Lunch

13u45 – 15u15

Conflicten in de vennoot­schap

Mr. Pieter Van den Broeck
Monard Law

13u45 – 15u15

Multi­disciplinair (samen)­werken in bouw­team in België. Een kennis­making vanuit rechts­vergelijkend perspectief

Mr. Dario Petosa
Lydian

13u45 – 15u15

Actualia huur en handels­huur

Dr. Mr. Kristof Van Hove
Integra Advocaten

13u45 – 15u15

Nieuwe wettelijke oplossings­formats binnen het familie- en het familiaal vermogens­recht: verzoening, minnelijke schikking, belangen­gerichte onder­handeling, colla­boratieve onder­handeling en bemiddeling: onderscheid en situering

Mr. Miek Warson
Solvimus

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Bestuurders­aansprakelijk­heid na het WVV

Mr. Dominique De Marez
Eubelius

15u45 – 17u15

Kabelschade: aansprakelijkheid en verweer

Mr. Roel De Kaesteker
Advocaat

15u45 – 17u15

Voor­ontwerp van wet houdende invoeg­ing van de bepalingen betreffende buiten­contractuele aansprakelijk­heid in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

15u45 – 17u15

Nieuw Art. 444 Ger. W. (Wet 18/06/2018) en de plicht van de advocaat tot het streven naar minnelijke oplossingen: van theorie naar werkelijke advocaten­praktijk in het familie- en familiaal vermogens­ recht

Mr. Miek Warson
Solvimus

Zaal 1

VENNOOTSCHAPSRECHT

09u15 – 10u45

Het nieuw WVV: alles verandert? Of toch niet? Focus op algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan BV/NV

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

Koffiepauze

11u15 – 12u45

BV/NV in detail doorgelicht. Is er nog een verschil?

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

Lunch

13u45 – 15u15

Conflicten in de vennootschap

Mr. Pieter Van den Broeck
Monard Law

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Bestuurdersaansprakelijkheid na het WVV

Mr. Dominique De Marez
Eubelius

Zaal 2

BOUWRECHT EN VERZEKERINGEN

09u15 – 10u45

Alle BouwplaatsRisico’s (ABR-polis): mogelijkheden, oplossingen en beperkingen. Realistische benadering van de tweede afdeling Burgerlijke Aansprakelijkheid

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekeringsmateries

Koffiepauze

11u15 – 12u45

10-jarige aansprakelijkheid en de Wet Peeters: brengt deze nieuwe verplichte verzekering evenveel vragen als oplossingen? Of einde van het (bedoelde) werk?

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekeringsmateries

Lunch

13u45 – 15u15

Multidisciplinair (samen)werken in bouwteam in België. Een kennismaking vanuit rechtsvergelijkend perspectief

Mr. Dario Petosa
Lydian

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Kabelschade: aansprakelijkheid en verweer

Mr. Roel de Kaesteker

Zaal 3

BURGERLIJK RECHT

09u15 – 10u45

Actualia verbintenissenrecht: recente ontwikkelingen in de wetgeving (WER) en rechtspraak (Hof van Cassatie) in het domein van het contractuele verbintenissenrecht

Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen
Universiteit Antwerpen

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en ondernemingszaken

Mr. Nic Clijmans
Clijmans Advocaten

Lunch

13u45 – 15u15

Actualia huur en handelshuur

Dr. Mr. Kristof Van Hove
Integra Advocaten

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen betreffende buitencontractuele aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

Zaal 4

FAMILIAAL
(VERMOGENS)RECHT & BEMIDDELING

09u15 – 10u45

Bewindvoering: wetswijzigingen na 1 maart 2019

Dhr. Walter Niewold
Vrederechter Kanton Hasselt

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Schenking zonder notariële akte – pistes en valkuilen

Mr. Dirk De Groot
Sherpa Law

Lunch

13u45 – 15u15

Nieuwe wettelijke oplossingsformats binnen het familie- en het familiaal vermogensrecht: verzoening, minnelijke schikking, belangengerichte onderhandeling, collaboratieve onderhandeling en bemiddeling: onderscheid en situering

Mr. Miek Warson
Solvimus

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Nieuw Art. 444 Ger. W. (Wet 18/06/2018) en de plicht van de advocaat tot het streven naar minnelijke oplossingen: van theorie naar werkelijke advocatenpraktijk in het familie- en familiaal vermogensrecht

Mr. Miek Warson
Solvimus

Programma Gent | dinsdag 27 augustus 2019

Zaal 1

VENNOOT­SCHAPS­RECHT

Zaal 2

BOUW­RECHT EN VERZEKE­RING­EN

Zaal 3

BURGER­LIJK RECHT

Zaal 4

FAMILIAAL
(VERMO­GENS)RECHT & BEMIDDELING

Vanaf 08u15: ontvangst met koffie

09u15 – 10u45

Bestuurdersaansprakelijkheid na het WVV

Mr. Dominique De Marez
Eubelius

09u15 – 10u45

Alle Bouw­plaats­Risico’s (ABR-polis): mogelijk­heden, oplos­singen en beperk­ingen. Realistische benadering van de tweede afdeling Burgerlijke Aan­sprakelijk­heid

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekerings­materies

09u15 – 10u45

Actualia verbintenissen­recht: recente ontwik­kelingen in de wetgeving (WER) en recht­spraak (Hof van Cassatie) in het domein van het contractuele verbintenissen­recht

Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen
Universiteit Antwerpen

09u15 – 10u45

Schenking zonder notariële akte – pistes en valkuilen

Mr. Dirk De Groot
Sherpa Law

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Het nieuw WVV: alles verandert? Of toch niet? Focus op algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan BV/NV

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

11u15 – 12u45

10-jarige aan­sprakelijk­heid en de Wet Peeters: brengt deze nieuwe verplichte verzekering evenveel vragen als oplossingen? Of einde van het (bedoelde) werk?

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekerings­materies

11u15 – 12u45

Het nieuwe bewijs­recht in burgerlijke en ondernemings­zaken

Mr. Nic Clijmans
Clijmans Advocaten

11u15 – 12u45

Bewindvoering: wetswijzigingen na 1 maart 2019

Dhr. Walter Niewold
Vrederechter Kanton Hasselt

Lunch

13u45 – 15u15

BV/NV in detail doorgelicht. Is er nog een verschil?

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

13u45 – 15u15

Multi­disciplinair (samen)­werken in bouw­team in België. Een kennis­making vanuit rechts­vergelijkend perspectief

Mr. Dario Petosa
Lydian

13u45 – 15u15

Actualia huur en handels­huur

Dr. Mr. Kristof Van Hove
Integra Advocaten

13u45 – 15u15

Nieuwe wettelijke oplossings­formats binnen het familie- en het familiaal vermogens­recht: verzoening, minnelijke schikking, belangen­gerichte onder­handeling, colla­boratieve onder­handeling en bemiddeling: onderscheid en situering

Mr. Miek Warson
Solvimus

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Conflicten in de vennootschap

Mr. Pieter Van den Broeck
Monard Law

15u45 – 17u15

Kabelschade: aansprakelijkheid en verweer

Mr. Roel De Kaesteker
Advocaat

15u45 – 17u15

Voor­ontwerp van wet houdende invoeg­ing van de bepalingen betreffende buiten­contractuele aansprakelijk­heid in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

15u45 – 17u15

Nieuw Art. 444 Ger. W. (Wet 18/06/2018) en de plicht van de advocaat tot het streven naar minnelijke oplossingen: van theorie naar werkelijke advocaten­praktijk in het familie- en familiaal vermogens­ recht

Mr. Miek Warson
Solvimus

Zaal 1

VENNOOTSCHAPSRECHT

09u15 – 10u45

Bestuurdersaansprakelijkheid na het WVV

Mr. Dominique De Marez
Eubelius

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Het nieuw WVV: alles verandert? Of toch niet? Focus op algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan BV/NV

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

Lunch

13u45 – 15u15

BV/NV in detail doorgelicht. Is er nog een verschil?

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Conflicten in de vennootschap

Mr. Pieter Van den Broeck
Monard Law

Zaal 2

BOUWRECHT EN VERZEKERINGEN

09u15 – 10u45

Alle BouwplaatsRisico’s (ABR-polis): mogelijkheden, oplossingen en beperkingen. Realistische benadering van de tweede afdeling Burgerlijke Aansprakelijkheid

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekeringsmateries

Koffiepauze

11u15 – 12u45

10-jarige aansprakelijkheid en de Wet Peeters: brengt deze nieuwe verplichte verzekering evenveel vragen als oplossingen? Of einde van het (bedoelde) werk?

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekeringsmateries

Lunch

13u45 – 15u15

Multidisciplinair (samen)werken in bouwteam in België. Een kennismaking vanuit rechtsvergelijkend perspectief

Mr. Dario Petosa
Lydian

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Kabelschade: aansprakelijkheid en verweer

Mr. Roel De Kaesteker

Zaal 3

BURGERLIJK RECHT

09u15 – 10u45

Actualia verbintenissenrecht: recente ontwikkelingen in de wetgeving (WER) en rechtspraak (Hof van Cassatie) in het domein van het contractuele verbintenissenrecht

Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen
Universiteit Antwerpen

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en ondernemingszaken

Mr. Nic Clijmans
Clijmans Advocaten

Lunch

13u45 – 15u15

Actualia huur en handelshuur

Dr. Mr. Kristof Van Hove
Integra Advocaten

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen betreffende buitencontractuele aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

Zaal 4

FAMILIAAL
(VERMOGENS)RECHT & BEMIDDELING

09u15 – 10u45

Schenking zonder notariële akte – pistes en valkuilen

Mr. Dirk De Groot
Sherpa Law

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Bewindvoering: wetswijzigingen na 1 maart 2019

Dhr. Walter Niewold
Vrederechter Kanton Hasselt

Lunch

13u45 – 15u15

Nieuwe wettelijke oplossingsformats binnen het familie- en het familiaal vermogensrecht: verzoening, minnelijke schikking, belangengerichte onderhandeling, collaboratieve onderhandeling en bemiddeling: onderscheid en situering

Mr. Miek Warson
Solvimus

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Nieuw Art. 444 Ger. W. (Wet 18/06/2018) en de plicht van de advocaat tot het streven naar minnelijke oplossingen: van theorie naar werkelijke advocatenpraktijk in het familie- en familiaal vermogensrecht

Mr. Miek Warson
Solvimus

Programma Antwerpen | donderdag 29 augustus 2019

Zaal 1

INSOLVENTIERECHT

Zaal 2

VASTGOED- EN
STEDENBOUWRECHT

Zaal 3

STRAFRECHT

Zaal 4

VERZEKERINGS-
RECHT

Vanaf 08u15: ontvangst met koffie

09u15 – 10u45

Gerechtelijke reorganisatie: actualia

Mr. Dominique De Marez
Eubelius

09u15 – 10u45

De nieuwe plichtenleer van de vastgoedmakelaar en de verdere interpretatie van het BIV van de Vastgoedmakelaarswet van 2013

Mr. Koen De Puydt
Seeds Law

09u15 – 10u45

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon: een update één jaar na de wetswijziging van 11 juli 2018

Mr. Joris Van Cauter
Van Cauter Advocaten

09u15 – 10u45

Actua verzekerings-en aansprakelijkheidsrecht met focus aanpassingen WAM nav het meest recente wetsvoorstel 25.4.19

Mr. Lize Schoonbaert
Charlier-Advocaten

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Faillissementsrecht: actualia

Mr. Joris J. De Smet
Curator

11u15 – 12u45

Appartementsmede-eigendom

Dhr. Walter Niewold
Vrederechter Kanton Hasselt

11u15 – 12u45

De nieuwigheden in verband met de misdrijven openbaar seksisme, grooming, voyeurisme, de zogenaamde wraakporno, aanranding en verkrachting

Mevr. Liesbet Stevens

11u15 – 12u45

Rechtsbijstandsverzekering

Mr. Lize Schoonbaert
Charlier-Advocaten

Lunch

13u45 – 15u15

Ik wil curator worden

Mr. Vincent Geeraert
Curator

13u45 – 15u15

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet

Dhr. Walter Niewold
Vrederechter Kanton Hasselt

13u45 – 15u15

Belgische spijtoptantenregeling

Mr. Joachim Meese
Meese Advocaten

13u45 – 15u15

De wet medische ongevallen

Mr. Raf Van Goethem & Mr. Christophe Lemmens
Advocatenkantoor Dewallens & Partners

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Overdracht van onderneming in continuïteit en discontinuïteit

Mr. Matthias Gesquière
Portelio Advocaten

15u45 – 17u15

Het onteigeningsdecreet: case law

Mr. Meindert Gees
Publius

15u45 – 17u15

Druggebruik en bestraffing: een stand van zaken

Mr. Walter Van Steenbrugge
Van Steenbrugge Advocaten

15u45 – 17u15

Verzekeringswet: quo vadis? Enkele interessante topics uit rechtsleer en rechtspraak

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

Zaal 1

INSOLVENTIERECHT

09u15 – 10u45

Gerechtelijke reorganisatie: actualia

Mr. Dominique De Marez
Eubelius

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Faillissementsrecht: actualia

Mr. Joris J. De Smet
Curator

Lunch

13u45 – 15u15

Ik wil curator worden

Mr. Vincent Geeraert
Curator

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Overdracht van onderneming in continuïteit en discontinuïteit

Mr. Matthias Gesquière
Portelio Advocaten

Zaal 2

VASTGOED- EN
STEDENBOUWRECHT

09u15 – 10u45

De nieuwe plichtenleer van de vastgoedmakelaar en de verdere interpretatie van het BIV van de Vastgoedmakelaarswet van 2013

Mr. Koen De Puydt
Seeds Law

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Appartementsmede-eigendom

Dhr. Walter Niewold
Vrederechter Kanton Hasselt

Lunch

13u45 – 15u15

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet

Dhr. Walter Niewold
Vrederechter Kanton Hasselt

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Het onteigeningsdecreet: case law

Mr. Meindert Gees
Publius

Zaal 3

STRAFRECHT

09u15 – 10u45

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon: een update één jaar na de wetswijziging van 11 juli 2018

Mr. Joris Van Cauter
Van Cauter Advocaten

Koffiepauze

11u15 – 12u45

De nieuwigheden in verband met de misdrijven openbaar seksisme, grooming, voyeurisme, de zogenaamde wraakporno, aanranding en verkrachting

Mevr. Liesbet Stevens

Lunch

13u45 – 15u15

Belgische spijtoptantenregeling

Mr. Joachim Meese
Meese Advocaten

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Druggebruik en bestraffing: een stand van zaken

Mr. Walter Van Steenbrugge
Van Steenbrugge Advocaten

Zaal 4

VERZEKERINGS-
RECHT

09u15 – 10u45

Actua verzekerings-en aansprakelijkheidsrecht met focus aanpassingen WAM nav het meest recente wetsvoorstel 25.4.19

Mr. Lize Schoonbaert
Charlier-Advocaten

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Rechtsbijstandsverzekering

Mr. Lize Schoonbaert
Charlier-Advocaten

Lunch

13u45 – 15u15

De wet medische ongevallen

Mr. Raf Van Goethem & Mr. Christophe Lemmens
Advocatenkantoor Dewallens & Partners

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Verzekeringswet: quo vadis? Enkele interessante topics uit rechtsleer en rechtspraak

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

Avondopleiding

18u00 – 20u00

Wettelijk en deontologisch kader voor advocatenerelonen

Mr. Hugo Lamon

Praktisch

Wanneer?

 • Vrijdag 23 augustus 2019 in Hasselt
 • Dinsdag 27 augustus 2019 in Gent
 • Donderdag 29 augustus 2019 in Antwerpen

De opleidingen starten om 09u10. De koffie staat klaar vanaf 08u30.

Locaties & parking

 • Hogeschool PXL (Gebouw D), Elfde-Liniestraat 23a, 3500 Hasselt (meer info)
 • Holiday Inn EXPO, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) (meer info)
 • Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem), Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem (Antwerpen) (meer info)

Elke locatie heeft een ruime en gratis parking.

Wat kost het?

 • 330 euro (excl. btw) per dag (09u00 – 17u15)
  VROEGBOEKKORTING! Schrijft u in voor 1 juli, betaalt u 300 euro (excl. btw)
 • 200 euro (excl. btw) per halve dag
 • 200 euro (excl. btw) voor de avondsessies (18u00 – 20u00)
 • ! Stagiairs krijgen een korting van 50%

Inbegrepen: seminarie, geprinte syllabus, lunchbuffet / broodjesbuffet, koffiepauzes en aanwezigheidsattest.

40% korting via de KMO-portefeuille

Confocus is een door het Agentschap Innoveren en Ondernemen erkende opleidingsverstrekker. Ontvang 40% subsidie via de KMO-portefeuille. (DV.O106917)

Erkenningen

 • IGO: erkenning in aanvraag
 • Bedrijfsjuristen: erkenning in aanvraag
 • OVB:
  3 punten per halve dag (van 09u10 tot 12u45 of van 13u45 tot 17u15)
  2 punten voor de avondsessie in Antwerpen (van 18u00 tot 20u00)