Rechts­dagen 2019

23/08 Hasselt | 27/08 Gent | 29/08 Antwerpen

20 juridische punten op 3 dagen

Voor ons hét event van het jaar… voor u een mogelijkheid om 20 punten permanente vorming binnen te halen. De Rechtsdagen zijn er voor iedereen die doorheen het jaar geen tijd heeft om opleidingen te volgen of interesse heeft om zich tijdens de zomer te verdiepen in een welbepaalde rechtstak.

Meer dan 20 topsprekers
3 locaties
8 rechtstakken

Confocus organiseert ook deze zomer weer haar traditionele Rechtsdagen: 3 toffe locaties met telkens 4 zalen, meer dan 30 onderwerpen in 8 rechtstakken en meer dan 20 topsprekers die de meest actuele thema’s behandelen. 

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Deze topsprekers staan voor u klaar

Mr. Maxime Monard

Monard Law

Dhr. Willy Van Duffel

Ervaren docent verzekerings­materies

Mr. Roel De Kaesteker

De Kaesteker Advocatenkantoor

Prof. dr. em. Alois Van Oevelen

Universiteit Antwerpen

Mr. Nic Clijmans

Clijmans advocaten

Dr. Mr. Kristof Van Hove

Integra Advocaten

Dhr. Jacques Van Keirsbilck

Ervaren docent verzekeringsmateries

Dhr. Walter Niewold

Emeritus-vrederechter Kanton Hasselt

Mr. Dirk De Groot

Sherpa Law

Mr. Miek Warson

Solvimus

Mr. Matthias Gesquière

Portelio Advocaten

Mr. Koen De Puydt

Seeds Law

Mr. Joachim Meese

Meese Advocaten

Mr. Lize Schoonbaert

Charlier-Advocaten

Mr. Raf Van Goethem

Advocatenkantoor Dewallens & Partners

Mr. Christophe Lemmens

Advocatenkantoor Dewallens & Partners

Mr. Hugo Lamon

Lamon Law

Programma Hasselt | vrijdag 23 augustus 2019

Zaal 1

VENNOOT­SCHAPS­RECHT

Zaal 2

BOUW­RECHT EN VERZEKE­RING­EN

Zaal 3

BURGER­LIJK RECHT

Zaal 4

FAMILIAAL
(VERMO­GENS)RECHT & BEMIDDELING

Vanaf 08u15: ontvangst met koffie

09u15 – 10u45

Het nieuw WVV: alles verandert? Of toch niet? Focus op algemene bepalingen en vennoot­schaps­vormen anders dan BV/NV

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

09u15 – 10u45

Alle Bouw­plaats­Risico’s (ABR-polis): mogelijk­heden, oplos­singen en beperk­ingen. Realistische benadering van de tweede afdeling Burgerlijke Aan­sprakelijk­heid

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekerings­materies

09u15 – 10u45

Actualia verbintenissen­recht: recente ontwik­kelingen in de wetgeving (WER) en recht­spraak (Hof van Cassatie) in het domein van het contractuele verbintenissen­recht

Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen
Universiteit Antwerpen

09u15 – 10u45

Bewind­voering: wets­wijzigingen na 1 maart 2019

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

Koffiepauze

11u15 – 12u45

BV/NV in detail door­gelicht. Is er nog een verschil?

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

11u15 – 12u45

10-jarige aan­sprakelijk­heid en de Wet Peeters: brengt deze nieuwe verplichte verzekering evenveel vragen als oplossingen? Of einde van het (bedoelde) werk?

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekerings­materies

11u15 – 12u45

Het nieuwe bewijs­recht in burgerlijke en ondernemings­zaken

Mr. Nic Clijmans
Clijmans Advocaten

11u15 – 12u45

Schenking zonder notariële akte – pistes en val­kuilen

Mr. Dirk De Groot
Sherpa Law

Lunch

13u45 – 15u15

Conflicten in de vennoot­schap

Mr. Pieter Van den Broeck
Monard Law

13u45 – 15u15

Multi­disciplinair (samen)­werken in bouw­team in België. Een kennis­making vanuit rechts­vergelijkend perspectief

Mr. Dario Petosa
Lydian

13u45 – 15u15

Actualia huur en handels­huur

Dr. Mr. Kristof Van Hove
Integra Advocaten

13u45 – 15u15

Nieuwe wettelijke oplossings­formats binnen het familie- en het familiaal vermogens­recht: verzoening, minnelijke schikking, belangen­gerichte onder­handeling, colla­boratieve onder­handeling en bemiddeling: onderscheid en situering

Mr. Michaël (Miek) Warson
Solvimus

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Bestuurders­aansprakelijk­heid na het WVV

Mr. Dominique De Marez
Eubelius

15u45 – 17u15

Kabelschade: aansprakelijkheid en verweer

Mr. Roel De Kaesteker
De Kaesteker Advocatenkantoor

15u45 – 17u15

Voor­ontwerp van wet houdende invoeg­ing van de bepalingen betreffende buiten­contractuele aansprakelijk­heid in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

15u45 – 17u15

Nieuw Art. 444 Ger. W. (Wet 18/06/2018) en de plicht van de advocaat tot het streven naar minnelijke oplossingen: van theorie naar werkelijke advocaten­praktijk in het familie- en familiaal vermogens­ recht

Mr. Michaël (Miek) Warson
Solvimus

Zaal 1

VENNOOTSCHAPSRECHT

09u15 – 10u45

Het nieuw WVV: alles verandert? Of toch niet? Focus op algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan BV/NV

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

Koffiepauze

11u15 – 12u45

BV/NV in detail doorgelicht. Is er nog een verschil?

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

Lunch

13u45 – 15u15

Conflicten in de vennootschap

Mr. Pieter Van den Broeck
Monard Law

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Bestuurdersaansprakelijkheid na het WVV

Mr. Dominique De Marez
Eubelius

Zaal 2

BOUWRECHT EN VERZEKERINGEN

09u15 – 10u45

Alle BouwplaatsRisico’s (ABR-polis): mogelijkheden, oplossingen en beperkingen. Realistische benadering van de tweede afdeling Burgerlijke Aansprakelijkheid

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekeringsmateries

Koffiepauze

11u15 – 12u45

10-jarige aansprakelijkheid en de Wet Peeters: brengt deze nieuwe verplichte verzekering evenveel vragen als oplossingen? Of einde van het (bedoelde) werk?

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekeringsmateries

Lunch

13u45 – 15u15

Multidisciplinair (samen)werken in bouwteam in België. Een kennismaking vanuit rechtsvergelijkend perspectief

Mr. Dario Petosa
Lydian

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Kabelschade: aansprakelijkheid en verweer

Mr. Roel de Kaesteker
De Kaesteker Advocatenkantoor

Zaal 3

BURGERLIJK RECHT

09u15 – 10u45

Actualia verbintenissenrecht: recente ontwikkelingen in de wetgeving (WER) en rechtspraak (Hof van Cassatie) in het domein van het contractuele verbintenissenrecht

Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen
Universiteit Antwerpen

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en ondernemingszaken

Mr. Nic Clijmans
Clijmans Advocaten

Lunch

13u45 – 15u15

Actualia huur en handelshuur

Dr. Mr. Kristof Van Hove
Integra Advocaten

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen betreffende buitencontractuele aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

Zaal 4

FAMILIAAL
(VERMOGENS)RECHT & BEMIDDELING

09u15 – 10u45

Bewindvoering: wetswijzigingen na 1 maart 2019

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Schenking zonder notariële akte – pistes en valkuilen

Mr. Dirk De Groot
Sherpa Law

Lunch

13u45 – 15u15

Nieuwe wettelijke oplossingsformats binnen het familie- en het familiaal vermogensrecht: verzoening, minnelijke schikking, belangengerichte onderhandeling, collaboratieve onderhandeling en bemiddeling: onderscheid en situering

Mr. Michaël (Miek) Warson
Solvimus

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Nieuw Art. 444 Ger. W. (Wet 18/06/2018) en de plicht van de advocaat tot het streven naar minnelijke oplossingen: van theorie naar werkelijke advocatenpraktijk in het familie- en familiaal vermogensrecht

Mr. Michaël (Miek) Warson
Solvimus

Programma Gent | dinsdag 27 augustus 2019

Zaal 1

VENNOOT­SCHAPS­RECHT

Zaal 2

BOUW­RECHT EN VERZEKE­RING­EN

Zaal 3

BURGER­LIJK RECHT

Zaal 4

FAMILIAAL
(VERMO­GENS)RECHT & BEMIDDELING

Vanaf 08u15: ontvangst met koffie

09u15 – 10u45

Bestuurdersaansprakelijkheid na het WVV

Mr. Dominique De Marez
Eubelius

09u15 – 10u45

Alle Bouw­plaats­Risico’s (ABR-polis): mogelijk­heden, oplos­singen en beperk­ingen. Realistische benadering van de tweede afdeling Burgerlijke Aan­sprakelijk­heid

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekerings­materies

09u15 – 10u45

Actualia verbintenissen­recht: recente ontwik­kelingen in de wetgeving (WER) en recht­spraak (Hof van Cassatie) in het domein van het contractuele verbintenissen­recht

Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen
Universiteit Antwerpen

09u15 – 10u45

Schenking zonder notariële akte – pistes en valkuilen

Mr. Dirk De Groot
Sherpa Law

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Het nieuw WVV: alles verandert? Of toch niet? Focus op algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan BV/NV

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

11u15 – 12u45

10-jarige aan­sprakelijk­heid en de Wet Peeters: brengt deze nieuwe verplichte verzekering evenveel vragen als oplossingen? Of einde van het (bedoelde) werk?

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekerings­materies

11u15 – 12u45

Het nieuwe bewijs­recht in burgerlijke en ondernemings­zaken

Mr. Nic Clijmans
Clijmans Advocaten

11u15 – 12u45

Bewindvoering: wetswijzigingen na 1 maart 2019

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

Lunch

13u45 – 15u15

BV/NV in detail doorgelicht. Is er nog een verschil?

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

13u45 – 15u15

Multi­disciplinair (samen)­werken in bouw­team in België. Een kennis­making vanuit rechts­vergelijkend perspectief

Mr. Dario Petosa
Lydian

13u45 – 15u15

Actualia huur en handels­huur

Dr. Mr. Kristof Van Hove
Integra Advocaten

13u45 – 15u15

Nieuwe wettelijke oplossings­formats binnen het familie- en het familiaal vermogens­recht: verzoening, minnelijke schikking, belangen­gerichte onder­handeling, colla­boratieve onder­handeling en bemiddeling: onderscheid en situering

Mr. Michaël (Miek) Warson
Solvimus

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Conflicten in de vennootschap

Mr. Pieter Van den Broeck
Monard Law

15u45 – 17u15

Kabelschade: aansprakelijkheid en verweer

Mr. Roel De Kaesteker
De Kaesteker Advocatenkantoor

15u45 – 17u15

Voor­ontwerp van wet houdende invoeg­ing van de bepalingen betreffende buiten­contractuele aansprakelijk­heid in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

15u45 – 17u15

Nieuw Art. 444 Ger. W. (Wet 18/06/2018) en de plicht van de advocaat tot het streven naar minnelijke oplossingen: van theorie naar werkelijke advocaten­praktijk in het familie- en familiaal vermogens­ recht

Mr. Michaël (Miek) Warson
Solvimus

Zaal 1

VENNOOTSCHAPSRECHT

09u15 – 10u45

Bestuurdersaansprakelijkheid na het WVV

Mr. Dominique De Marez
Eubelius

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Het nieuw WVV: alles verandert? Of toch niet? Focus op algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan BV/NV

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

Lunch

13u45 – 15u15

BV/NV in detail doorgelicht. Is er nog een verschil?

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard
Monard Law

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Conflicten in de vennootschap

Mr. Pieter Van den Broeck
Monard Law

Zaal 2

BOUWRECHT EN VERZEKERINGEN

09u15 – 10u45

Alle BouwplaatsRisico’s (ABR-polis): mogelijkheden, oplossingen en beperkingen. Realistische benadering van de tweede afdeling Burgerlijke Aansprakelijkheid

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekeringsmateries

Koffiepauze

11u15 – 12u45

10-jarige aansprakelijkheid en de Wet Peeters: brengt deze nieuwe verplichte verzekering evenveel vragen als oplossingen? Of einde van het (bedoelde) werk?

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekeringsmateries

Lunch

13u45 – 15u15

Multidisciplinair (samen)werken in bouwteam in België. Een kennismaking vanuit rechtsvergelijkend perspectief

Mr. Dario Petosa
Lydian

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Kabelschade: aansprakelijkheid en verweer

Mr. Roel De Kaesteker
De Kaesteker Advocatenkantoor

Zaal 3

BURGERLIJK RECHT

09u15 – 10u45

Actualia verbintenissenrecht: recente ontwikkelingen in de wetgeving (WER) en rechtspraak (Hof van Cassatie) in het domein van het contractuele verbintenissenrecht

Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen
Universiteit Antwerpen

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke en ondernemingszaken

Mr. Nic Clijmans
Clijmans Advocaten

Lunch

13u45 – 15u15

Actualia huur en handelshuur

Dr. Mr. Kristof Van Hove
Integra Advocaten

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Voorontwerp van wet houdende invoeging van de bepalingen betreffende buitencontractuele aansprakelijkheid in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

Zaal 4

FAMILIAAL
(VERMOGENS)RECHT & BEMIDDELING

09u15 – 10u45

Schenking zonder notariële akte – pistes en valkuilen

Mr. Dirk De Groot
Sherpa Law

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Bewindvoering: wetswijzigingen na 1 maart 2019

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

Lunch

13u45 – 15u15

Nieuwe wettelijke oplossingsformats binnen het familie- en het familiaal vermogensrecht: verzoening, minnelijke schikking, belangengerichte onderhandeling, collaboratieve onderhandeling en bemiddeling: onderscheid en situering

Mr. Michaël (Miek) Warson
Solvimus

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Nieuw Art. 444 Ger. W. (Wet 18/06/2018) en de plicht van de advocaat tot het streven naar minnelijke oplossingen: van theorie naar werkelijke advocatenpraktijk in het familie- en familiaal vermogensrecht

Mr. Michaël (Miek) Warson
Solvimus

Programma Antwerpen | donderdag 29 augustus 2019

Zaal 1

INSOLVENTIERECHT

Zaal 2

VASTGOED- EN
STEDENBOUWRECHT

Zaal 3

STRAFRECHT

Zaal 4

VERZEKERINGS-
RECHT

Vanaf 08u15: ontvangst met koffie

09u15 – 10u45

Gerechtelijke reorganisatie: actualia

Mr. Dominique De Marez
Eubelius

09u15 – 10u45

De nieuwe plichtenleer van de vastgoedmakelaar en de verdere interpretatie van het BIV van de Vastgoedmakelaarswet van 2013

Mr. Koen De Puydt
Seeds Law

09u15 – 10u45

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon: een update één jaar na de wetswijziging van 11 juli 2018

Mr. Joris Van Cauter
Van Cauter Advocaten

09u15 – 10u45

Actua verzekerings-en aansprakelijkheidsrecht met focus aanpassingen WAM nav het meest recente wetsvoorstel 25.4.19

Mr. Lize Schoonbaert
Charlier-Advocaten

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Faillissementsrecht: actualia

Mr. Joris J. De Smet
Advocaat | Curator

11u15 – 12u45

Appartementsmede-eigendom

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

11u15 – 12u45

De nieuwigheden in verband met de misdrijven openbaar seksisme, grooming, voyeurisme, de zogenaamde wraakporno, aanranding en verkrachting

Mevr. Liesbet Stevens
KU Leuven

11u15 – 12u45

Rechtsbijstandsverzekering

Mr. Lize Schoonbaert
Charlier-Advocaten

Lunch

13u45 – 15u15

Ik wil curator worden

Mr. Vincent Geeraert
Curator

13u45 – 15u15

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

13u45 – 15u15

Belgische spijtoptantenregeling

Mr. Joachim Meese
Hoofddocent UAntwerpen
Advocatenkantoor Joachim Meese

13u45 – 15u15

De wet medische ongevallen

Mr. Raf Van Goethem & Mr. Christophe Lemmens
Advocatenkantoor Dewallens & Partners

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Overdracht van onderneming in continuïteit en discontinuïteit

Mr. Matthias Gesquière
Portelio Advocaten

15u45 – 17u15

Het onteigeningsdecreet: case law

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

15u45 – 17u15

Druggebruik en bestraffing: een stand van zaken

Mr. Walter Van Steenbrugge
Van Steenbrugge Advocaten

15u45 – 17u15

Verzekeringswet: quo vadis? Enkele interessante topics uit rechtsleer en rechtspraak

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

Zaal 1

INSOLVENTIERECHT

09u15 – 10u45

Gerechtelijke reorganisatie: actualia

Mr. Dominique De Marez
Eubelius

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Faillissementsrecht: actualia

Mr. Joris J. De Smet
Advocaat | Curator

Lunch

13u45 – 15u15

Ik wil curator worden

Mr. Vincent Geeraert
Curator

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Overdracht van onderneming in continuïteit en discontinuïteit

Mr. Matthias Gesquière
Portelio Advocaten

Zaal 2

VASTGOED- EN
STEDENBOUWRECHT

09u15 – 10u45

De nieuwe plichtenleer van de vastgoedmakelaar en de verdere interpretatie van het BIV van de Vastgoedmakelaarswet van 2013

Mr. Koen De Puydt
Seeds Law

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Appartementsmede-eigendom

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

Lunch

13u45 – 15u15

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Het onteigeningsdecreet: case law

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

Zaal 3

STRAFRECHT

09u15 – 10u45

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon: een update één jaar na de wetswijziging van 11 juli 2018

Mr. Joris Van Cauter
Van Cauter Advocaten

Koffiepauze

11u15 – 12u45

De nieuwigheden in verband met de misdrijven openbaar seksisme, grooming, voyeurisme, de zogenaamde wraakporno, aanranding en verkrachting

Mevr. Liesbet Stevens
KU Leuven

Lunch

13u45 – 15u15

Belgische spijtoptantenregeling

Mr. Joachim Meese
Hoofddocent UAntwerpen
Advocatenkantoor Joachim Meese

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Druggebruik en bestraffing: een stand van zaken

Mr. Walter Van Steenbrugge
Van Steenbrugge Advocaten

Zaal 4

VERZEKERINGS-
RECHT

09u15 – 10u45

Actua verzekerings-en aansprakelijkheidsrecht met focus aanpassingen WAM nav het meest recente wetsvoorstel 25.4.19

Mr. Lize Schoonbaert
Charlier-Advocaten

Koffiepauze

11u15 – 12u45

Rechtsbijstandsverzekering

Mr. Lize Schoonbaert
Charlier-Advocaten

Lunch

13u45 – 15u15

De wet medische ongevallen

Mr. Raf Van Goethem & Mr. Christophe Lemmens
Advocatenkantoor Dewallens & Partners

Koffiepauze

15u45 – 17u15

Verzekeringswet: quo vadis? Enkele interessante topics uit rechtsleer en rechtspraak

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

Avondopleiding

18u00 – 20u00

Wettelijk en deontologisch kader voor advocatenerelonen

Mr. Hugo Lamon
Lamon Law

Praktisch

Wanneer?

 • Vrijdag 23 augustus 2019 in Hasselt
 • Dinsdag 27 augustus 2019 in Gent
 • Donderdag 29 augustus 2019 in Antwerpen

De opleidingen starten om 09u15. De koffie staat klaar vanaf 08u15.

Locaties & parking

 • Hogeschool PXL (Gebouw D), Elfde-Liniestraat 23a, 3500 Hasselt (meer info)
 • Holiday Inn EXPO, Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) (meer info)
 • Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem), Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem (Antwerpen) (meer info)

Elke locatie heeft een ruime parking.

Wat kost het?

 • 330 euro (excl. btw) per dag (09u00 – 17u15)
 • 200 euro (excl. btw) per halve dag
 • 200 euro (excl. btw) voor de avondsessies (18u00 – 20u00)
 • ! Stagiairs krijgen een korting van 50%

Inbegrepen: seminarie, geprinte syllabus, lunchbuffet / broodjesbuffet, koffiepauzes en aanwezigheidsattest.

40% korting via de KMO-portefeuille

Confocus is een door het Agentschap Innoveren en Ondernemen erkende opleidingsverstrekker. Ontvang 40% subsidie via de KMO-portefeuille. (DV.O106917)

Erkenningen

 • IGO:
  dagopleidingen erkend | avondsessie niet erkend
 • OVB:
  3 punten per halve dag (van 09u15 tot 12u45 OF van 13u45 tot 17u15)
  6 punten per dag (van 09u15 tot 17u15)
  2 punten voor de avondsessie in Antwerpen (van 18u00 tot 20u00)

Met dank aan onze partners

Programma Hasselt en Gent

ZAAL 1: VENNOOT­SCHAPS­RECHT

Bestuurdersaansprakelijkheid na het WVV

De inwerkingtreding van Boek XX WER en van het WVV brengen heel wat wijzigingen op het vlak van de aansprakelijkheid van bestuurders van vennootschappen met zich. Tijdens deze sessie worden deze wijzigingen op een overzichtelijke wijze overlopen en besproken, zodat uw kennis hierover meteen weer volledig up to date is.

Spreker
Mr. Dominique De Marez, Eubelius

Het nieuw WVV: alles verandert? Of toch niet? Focus op algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan BV/NV

In deze sessie geven de sprekers een algemene inleiding van het nieuwe vennootschapsrecht, gevolgd door een meer gedetailleerde behandeling van het nieuwe recht m.b.t. de maatschap, de vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap (Boek 4). Daarnaast belichten de sprekers ook enkele nieuwigheden uit de algemene bepalingen (Boek 1) en de bepalingen gemeenschappelijk aan alle rechtspersonen (Boek 2) met relevantie voor de praktijk.

Sprekers
Mr. Pieter Van den Broeck, Monard Law
Mr. Maxime Monard, Monard Law

BV/NV in detail doorgelicht. Is er nog een verschil?

De BV is een hele nieuwe rechtsvorm, maar ook de NV onderging doorgedreven wijzigingen. De sprekers bespreken het nieuwe recht voor BV en NV in detail, met heel wat voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast belichten zij ook de verschillen tussen beide rechtsvormen, zodat u geïnformeerd kan beoordelen en adviseren welke rechtsvorm in welke situatie het meest geschikt is.

Sprekers
Mr. Pieter Van den Broeck, Monard Law
Mr. Maxime Monard, Monard Law

Conflicten in de vennootschap

Ook in het vennootschapsleven rijzen er heel wat conflicten. Het nieuwe vennootschapsrecht brengt slechts beperkte wijzigingen mee aan de juridische tools voor de betrokkenen bij een conflict. De actiemiddelen blijven grotendeels gelijk, de – nog steeds populaire – geschillenregeling kreeg wel een grondige update. De sprekers behandelen de diverse actiemiddelen in detail en reiken daarbij ook illustraties uit recente rechtspraak aan.   

Spreker
Mr. Pieter Van den Broeck, Monard Law

ZAAL 2: BOUW­RECHT EN VERZEKE­RING­EN

Alle Bouw­plaats­Risico’s (ABR-polis): mogelijk­heden, oplos­singen en beperk­ingen. Realistische benadering van de tweede afdeling Burgerlijke Aan­sprakelijk­heid

In deze opleiding wordt de ABR-verzekering vanuit de praktische invalshoek besproken: ABR-verzekering: basisprincipes, basiswaarborg, facultatieve waarborgen en uitsluitingen. 

Spreker
Dhr. Willy Van Duffel, Ervaren docent verzekerings­materies

10-jarige aan­sprakelijk­heid en de Wet Peeters: brengt deze nieuwe verplichte verzekering evenveel vragen als oplossingen? Of einde van het (bedoelde) werk?

In deze opleiding wordt de 10-jarige aansprakelijkheid vanuit de praktische invalshoek besproken: opvallende recente arresten, controleverzekering en de (nieuwe) verplichte BA-verzekering voor aannemers. 

Spreker
Dhr. Willy Van Duffel, Ervaren docent verzekerings­materies

Multi­disciplinair (samen)­werken in bouw­team in België. Een kennis­making vanuit rechts­vergelijkend perspectief

De vervanging van de klassieke driehoek opdrachtgever-architect-aannemer in grote en middelgrote vastgoedprojecten door multidisciplinaire samenwerkingsverbanden wint in België steeds meer aan belang. Niet alleen geïntegreerde opdrachten, zoals Design & Build of Design Build Finance Maintenance (Operate) formules, maar ook gecoördineerde opdrachten, zoals het bouwteam, hebben de laatste jaren aan terrein gewonnen. Uit de praktijk blijkt evenwel dat de notie ‘bouwteam’ een vlag is die vele ladingen dekt en zo dreigt tot een containerbegrip te worden herleid. In deze sessie onderzoekt Dario Petosa deze figuur vanuit rechtsvergelijkend perspectief en bespreekt de mogelijkheden en hinderpalen in het Belgische positieve recht.

Spreker
Mr. Dario Petosa, Lydian

Kabelschade: aansprakelijkheid en verweer

De lesgever beoogt een genuanceerd beeld te geven van de toepasselijke principes inzake kabelschade, waarbij wordt stilgestaan bij de respectievelijke verplichtingen in hoofde van de aannemer enerzijds en de nutsmaatschappijen anderzijds. Hierbij aansluitend worden de belangrijkste elementen aangereikt waarmee schadeclaims doorgaans met een zekere slaagkans kunnen worden betwist.

Spreker
Mr. Roel De Kaesteker, De Kaesteker Advocatenkantoor

Dhr. Willy Van Duffel
Ervaren docent verzekerings­materies

Mr. Roel De Kaesteker
De Kaesteker Advocatenkantoor

ZAAL 3: BURGER­LIJK RECHT

Actualia verbintenissen­recht: recente ontwik­kelingen in de wetgeving (WER) en recht­spraak (Hof van Cassatie) in het domein van het contractuele verbintenissen­recht

 • Invloed Wetboek van Economisch Recht op het contractuele verbintenissenrecht
 • Contractvrijheid – Beperking door het verbod van rechtsmisbruik 
 • ‘Gemeenschappelijk’ karakter van de dwaling 
 • Gekwalificeerde benadeling 
 • Bindende derdenbeslissing 
 • Oorzaak 
 • Het regime van de nietigheden 
 • Interpretatie te goeder trouw 
 • Rechtsverwerking 
 • Imprevisieleer 
 • Samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid 
 • Verjaringsstuitende ingebrekestelling 
 • Anatocisme 
 • Exceptie van niet-uitvoering 
 • Ontbinding wegens wanprestatie 
 • Opzegging 
 • Pauliaanse vordering 
 • Derdenbeding 
 • Voorwaardelijke verbintenissen 
 • Hoofdelijke verbintenissen en verbintenissen in solidum 
 • Overdracht van schuldvordering 
 • Tenietgaan van verbintenissen 

Spreker
Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen, Universiteit Antwerpen

Het nieuwe bewijs­recht in burgerlijke en ondernemings­zaken

Aan bod komen: nieuwe regels inzake bevoegdheid, nieuwe regels inzake taal, rechtspleging, onderzoeksmaatregel, bewijsrecht, rechtsmiddelen, ADR. 

Spreker
Mr. Nic Clijmans, Clijmans Advocaten

Actualia huur en handels­huur

Mr. Vanhove bespreekt de belangrijkste nieuwigheden inzake handelshuur en gemeen huurrecht. Daarbij gaat veel aandacht uit naar een aantal belangrijke cassatiearresten en de meest spraakmakende uitspraken van de bodemrechters. Onder meer de opzegging van handelshuurovereenkomsten, de problematiek van de huurprijsherziening, valkuilen van de huurhernieuwing, de mogelijkheden van weigering van de hernieuwing, de huurprijsbepaling bij hernieuwing komen uitgebreid aan bod. Inzake gemeen huurrecht, zal de nodige aandacht worden besteed aan gemeenrechtelijke sanctiemechanismen (enac, ontbinding) en de (concrete) gevolgen van een gerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst. 

Spreker
Dr. Mr. Kristof Van Hove, Integra Advocaten

Voor­ontwerp van wet houdende invoeg­ing van de bepalingen betreffende buiten­contractuele aansprakelijk­heid in het nieuw Burgerlijk Wetboek

Korte inhoud weldra online

Spreker
Dhr. Jacques Van Keirsbilck, Ervaren docent verzekeringsmateries

Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen
Universiteit Antwerpen

Mr. Nic Clijmans
Clijmans Advocaten

Dr. Mr. Kristof Van Hove
Integra Advocaten

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

ZAAL 4: FAMILIAAL (VERMO­GENS)RECHT & BEMIDDELING

Bewind­voering: wets­wijzigingen na 1 maart 2019

We evalueren de wetswijzigingen ingaande op 1/3/2019 (Wet 21/12/2018 – B.S. 31/12/2018). Onder meer zal worden behandeld:   

 • Uitbreiding zorgvolmacht 
 • Wijziging regelgeving patiëntenrechten bij bewindvoering 
 • Verduidelijking taak bewindvoerder 
 • Aanpassing verslaggeving bewindvoerder 
 • Medisch verslag 
 • Vereenvoudiging procedure 
 • Digitalisering dossier 
 • Toelichting en bespreking met praktische voorbeelden 

Spreker
Dhr. Walter Niewold, Emeritus-vrederechter

Schenking zonder notariële akte – pistes en val­kuilen

De spreker zet eerst kort en in het algemeen de voor- en nadelen van een Belgische notariële schenking uiteen. Vervolgens blijft hij even stilstaan bij de Nederlandse notariële schenking. De hoofdmoot van de uiteenzetting behandelt echter allerlei vormen van schenking die zonder echte schenkingsakte plaatsvinden zoals de bankgift, de begunstiging via levensverzekering, de onrechtstreekse schenking en de vermomde schenking. Er wordt ruim aandacht besteed aan de burgerlijke aspecten (bewijsvoering, geldigheid, tegenstelbaarheid) en aan de fiscale aspecten. Zoals altijd is de voordracht door talrijke voorbeelden sterk gericht op de praktijk en wordt de recente rechtsleer en rechtspraak gestructureerd gebracht.

Spreker
Mr. Dirk De Groot, Sherpa Law

Nieuwe wettelijke oplossings­formats binnen het familie- en het familiaal vermogens­recht: verzoening, minnelijke schikking, belangen­gerichte onder­handeling, colla­boratieve onder­handeling en bemiddeling: onderscheid en situering

De wetgever stelt een waaier aan buitengerechtelijke geschillenoplossingsmethoden ter beschikking. Niet enkel ter ontlasting van het gerechtelijk apparaat, maar tevens om tegemoet te komen aan de gewijzigde noden van de huidige rechtszoekende (justitiebarometer 2014). De ‘waterzooiwet’ van 18 juni 2018 bracht hernieuwde formats (verzoening, minnelijke schikking, bemiddeling) en een ‘nieuw’ format (de collaboratieve onderhandeling), met bijzonderheden voor de familierechtbank. Deze waaier aan formats zal in al haar aspecten (pro’s en contra’s) worden belicht en vergeleken. Dit biedt een handig overzicht voor de advocaat als eerste trajectadviseur en multidisciplinair “oplosser” en “beslechter als het moet” (art. 444 Ger.W.).

Spreker
Mr. Michaël (Miek) Warson

Nieuw Art. 444 Ger. W. (Wet 18/06/2018) en de plicht van de advocaat tot het streven naar minnelijke oplossingen: van theorie naar werkelijke advocaten­praktijk in het familie- en familiaal vermogens­ recht

Artikel 444, lid 2 Ger.W:

“Zij informeren de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Indien zij van mening zijn dat een minnelijke oplossing van het geschil overwogen kan worden, trachten zij die in de mate van het mogelijke te bevorderen.”

 • Inhoud en situering: artikel 444, lid 2 Ger.W:
  • Gewijzigde rol advocaten (de advocaat als eerste trajectadviseur)
  • Informatie- en bevorderingsplicht minnelijke geschillenoplossing
  • Monocultuur (gerechtelijke procedure) vs. Multi-trajectcultuur (inclusief buitengerechtelijke trajecten)
 • Waaier aan buitengerechtelijke geschillenoplossingen
  • Verzoening
  • Minnelijke schikking
  • Bemiddeling
  • Collaboratieve onderhandeling
 • Benodigde praktische vaardigheden
  • De conflictformule: voor een beter begrip van de diverse elementen van een conflict
  • Wat wil mijn cliënt?
   – actief luisteren
   – belangengericht communiceren
  • Via welk format wordt deze (werkelijke) wil het best bereikt?
   – “belangen”
   – ‘it all depends..’
   – Watna / Batna / Zopa
   – Meerdere opties aanbieden
  • Algemeen: Hoe benader ik een andere partij-adviseur (o.a. advocaat) in een buitengerechtelijke geschillenoplossing?
   – actief luisteren 
   – ‘vanuit belangen over opties naar oplossingen (win/win)’
  • Specifieker: rol/nut/houding van de advocaat in diverse formats
   – houding/nut advocaat in een bemiddeling
   – rolverdeling advocaten in al dan niet een collaboratieve onderhandeling

Spreker
Mr. Michaël (Miek) Warson

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

Mr. Dirk De Groot
Sherpa Law

Programma Antwerpen

ZAAL 1: INSOLVENTIERECHT

Gerechtelijke reorganisatie: actualia

Boek XX WER heeft de procedure van gerechtelijke reorganisatie op een aantal vlakken gewijzigd. Ondertussen staat ook de praktjik niet stil: met de regelmaat van een klok verschijnen er vonnis en arresten, zowel over de toepassing van reeds vóór de invoering van Boek XX WER bestaande regels als over de toepassing van nieuwe regels die door Boek XX WER werden ingevoerd. Deze sessie biedt u zowel een overzicht van de wijzigingen die Boek XX WER aan de procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft aangebracht als een overzicht van de belangrijkste recente rechtspraak over de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

Spreker
Mr. Dominique De Marez, Eubelius

Faillissementsrecht: actualia

 • Het faillissement van zaakvoerders en bestuurders: moet er nog (drijf-)zand zijn? 
 • De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator
 • De territoriale bevoegdheid van de insolventierechter: het CVB in het licht van artikel XX.12, §1 WER en artikel 3 Europese Insolventieverordening
 • De jurisdictionele rol van de rechter-commissaris:
  • waarborg voor het respect van de wet en de bescherming van de grondrechten
  • de vereisten van het gerechtelijk wetboek in het licht van de digitalisering van de insolventieprocedures
 • Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie)

Spreker
Mr. Joris J. De Smet, Advocaat – Curator

Ik wil curator worden

Korte inhoud weldra online

Spreker
Mr. Vincent Geeraert, Curator

Overdracht van onderneming in continuïteit en discontinuïteit

In het driestromenland van het insolventierecht (vereffening, faillissement, gerechtelijke reorganisatie) kan een overdracht van de onderneming in continuïteit aan de orde zijn. In het seminarie worden de opportuniteiten en valkuilen van de overdracht van de onderneming besproken, en dit in elk van de drie deelprocedures. Daarbij zal ook ruim aandacht besteed worden aan aspecten van sociaal recht.

Spreker
Mr. Matthias Gesquière, Portelio Advocaten

Mr. Joris J. De Smet
Advocaat | Curator

Mr. Matthias Gesquière
Portelio Advocaten

ZAAL 2: VASTGOED- EN STEDENBOUWRECHT

De nieuwe plichtenleer van de vastgoedmakelaar en de verdere interpretatie van het BIV van de Vastgoedmakelaarswet van 2013

De volgende wijzigingen zullen worden besproken door Koen DE PUYDT:

 • Administratieve vereenvoudiging voor Syndici.De syndicus moet geen lijsten met zijn beheerde mede-eigendommen meer toesturen aan het BIV, indien de VME de gegevens van hun syndicus heeft geregistreerd in bij de Kruispuntbank. Deze registratie dient te gebeuren voor iedere vereniging waarvoor de syndicus is aangesteld.
 • Informatieplicht van de syndicus bij een tuchtstraf.De syndicus wordt verplicht om de VME op de hoogte te brengen van een eventuele tuchtrechtelijke sanctie die hij/zij oploopt en dit via een aangetekend schrijven, waar de wetgever de verplichte inhoud heeft vastgelegd.
 • De derdenrekening.Eindelijk voorziet de wetgever in de wettelijke verankering van de derdenrekening, die al deontologisch verplicht was én beschermd werd door de financiële borgstelling (collectieve polis). Het kind heeft ook een nieuwe naam: de kwaliteitsrekening. Er zijn twee verschillende soorten: de eigenlijke derdenrekening en de rubriekrekening. Een derdenrekening is een globale rekening waarop geld wordt ontvangen, dat de vastgoedmakelaars moeten doorstorten aan klanten of derden. De rubriekrekening is een geïndividualiseerde rekening die wordt geopend voor een grote som of een specifiek dossier. De wetgever legt een aantal gebruiksvoorwaarden op, zoals het snel doorstorten van de betrokken sommen of de doorstorting naar een rubriekrekening of in sommige gevallen zelf de Deposito- en Consignatiekas.
 • Herziening systeem tuchtrechtelijke vervolging.Als de rechtskundig assessor een klacht seponeert, kan de klager een herziening van deze beslissing vragen aan een rechtskundig assessor-generaal. Dit betreft een beroepsmechanisme dat tot op heden onbestaande was. De positie van de rechtskundig assessor-generaal is volledig nieuw. De wisselwerking tussen de assessoren en de assessor-generaal dient nog verder te worden uitgewerkt door de regering in een KB.
 • Bewarende maatregelen. Het BIV kan om bewarende maatregelen verzoeken ter bescherming van de consument en het imago van de sector. De duurtijd van deze maatregelen bedraagt maximaal drie maanden, met een mogelijke verlening van maximaal zes maanden.
 • Meer transparantie voor de klager.Het BIV communiceert het beschikkend gedeelte van definitief geworden tuchtbeslissingen automatisch aan de klager. Hij moet hier dus niet langer om verzoeken. De consument wordt hierdoor nauwer betrokken.

Spreker
Mr. Koen De Puydt, Seeds Law

Appartementsmede-eigendom

In het Staatsblad van 2/7/2018 verscheen de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve geschillenoplossing. De artikelen 162 tot en met 179 van deze wet wijzigen de wettelijke regels inzake appartementsmede-eigendom op heel wat belangrijke punten. De wet wordt van kracht op 1 januari 2019. In deze opleiding zal dieper worden ingegaan op de aangebrachte wijzigingen, de ratio legis ervan en de gevolgen voor de praktijk. 

Spreker
Dhr. Walter Niewold, Emeritus-vrederechter

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet

Op 7 december 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 9/11/2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor woning bestemde goederen of delen ervan, of het “Vlaams Woninghuurdecreet “

 • Er wordt grondig ingegaan op de bepalingen van dit nieuwe decreet:
 • Historiek en toelichting bij het tot stand komen van het decreet.
 • Algemene bepalingen en toepassingsgebied.
 • Vergelijking huur hoofdverblijfplaats met woninghuur en algemene bepalingen huur onroerende goederen in het Burgerlijk Wetboek
 • Specifieke bepalingen en onder meer:
  – Aanvang en inhoud contract
  – Duur van de overeenkomst
  – Staat van het goed en herstellingen
  – Overdracht en onderhuur
  – Financiële aspecten: huurprijs, waarborg, kosten en lasten
  – Betwistingen: rechtspleging en kortgeding vrederechter
  – Einde overeenkomst: overlijden huurder
  – Medehuur: huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning

Naast de decretale bepalingen inzake huur hoofdverblijfplaatsen is er ook een specifieke regelgeving tot stand gekomen voor verhuur van studentenverblijven.

Het onderwerp wordt belicht met praktische voorbeelden en de nodige kritische reflecties.

Spreker
Dhr. Walter Niewold, Emeritus-vrederechter

Het onteigeningsdecreet: case law

 • Historiek en toelichting bij het tot stand komen van het decreet
 • Krachtlijnen
 • Bestuurlijke fase:
  • Bevoegde instanties
  • Zelfrealisatie
  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Projectnota
  • Onderhandelingsplicht
  • Openbaar onderzoek
  • Definitief onteigeningsbesluit
  • Beroep
 • Gerechtelijke fase
  • Wettigheid onteigening
  • Beroep
  • Deskundig onderzoek
  • Provisionele vergoeding
  • Definitieve vergoeding
  • Beroep

Het onderwerp wordt belicht met praktische voorbeelden en kritische reflecties, onder meer door vergelijking met de federale rechtsregels

Spreker
Dhr. Walter Niewold, Emeritus-vrederechter 

Mr. Koen De Puydt
Seeds Law

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

ZAAL 3: STRAFRECHT

De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon: een update één jaar na de wetswijziging van 11 juli 2018

Er zal aandacht besteed worden aan de invulling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon doorheen de jaren. Daarbij zal stilgestaan worden op  welke manier de wet van 11 juli 2018 in die evolutie ingrijpt. In het  bijzonder zal aandacht besteed worden aan de gevolgen van de afschaffing van de decumulregel en de wijziging met betrekking  tot de strafrechtelijke immuniteit van publieke rechtspersonen. Ook het feit dat het oude en het nieuwe regime nog een tijd naast elkaar zal  lopen komt aan bod 

Spreker
Mr. Joris Van Cauter, Van Cauter Advocaten

De nieuwigheden in verband met de misdrijven openbaar seksisme, grooming, voyeurisme, de zogenaamde wraakporno, aanranding en verkrachting

Aan bod komt: misdrijven openbaar seksisme, grooming, voyeurisme, de zogenaamde wraakporno, aanranding en verkrachting 

Spreker
Mevr. Liesbet Stevens, KU Leuven / Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Belgische spijtoptantenregeling

Sedert 17 augustus 2018 bestaat in België een spijtoptantenregeling, waarvan meteen gebruik werd gemaakt in het zogenaamde dossier ‘Operatie Propere Handen’. Die wetgeving wordt in deze sessie aan een grondige analyse onderworpen, met bijzondere aandacht voor de risico’s. Ook de vraag naar de compatibiliteit ervan met het EVRM komt daarbij aan bod. 

Spreker
Mr. Joachim Meese, Meese Advocaten

Druggebruik en bestraffing: een stand van zaken

Korte inhoud weldra online

Spreker
Mr. Walter Van Steenbrugge, Van Steenbrugge Advocaten

Mr. Joris Van Cauter
Van Cauter Advocaten

Mevr. Liesbet Stevens
KU Leuven

Mr. Joachim Meese
Meese Advocaten

Mr. Walter Van Steenbrugge
Van Steenbrugge Advocaten

ZAAL 4: VERZEKERINGSRECHT

Actua verzekerings-en aansprakelijkheidsrecht met focus aanpassingen WAM nav het meest recente wetsvoorstel 25.4.19

Ideze sessie komen recente arresten van het hof van cassatie en het grondwettelijk hof aan bod, waarbij maximaal wordt geprobeerd om via casestudy zo nauw mogelijk aan te sluiten op de praktijk, in bijzonder m.b.t. aansprakelijkheidsverzekering en vergoedingsregelingen buiten aansprakelijkheidsrecht (o.a. art 29bis, 19bis11§2WAM i.o29ter). In bijzonder komt het wetsvoorstel goedgekeurd dd. 25.4.19 met aanpassing van de WAM-wet aan bod, waarbij de wijzigingen m.b.t. nieuwe vormen van mobiliteit (o.a. elektrische fietsen en voortbewegingstoestellen) toegelicht zullen worden.  

Spreker
Mr. Lize Schoonbaert, Charlier-Advocaten

Rechtsbijstandsverzekering

De recente wetsaanpassingen met betrekking tot de rechtsbijstandsverzekering worden toegelicht. 

Spreker
Mr. Lize Schoonbaert, Charlier-Advocaten

De wet medische ongevallen

De Wet Medische Ongevallen van 31 januari 2010 werd destijds voorgesteld als dé oplossing voor patiënten die het slachtoffer worden van een medisch ongeval. Het verkrijgen van een schadevergoeding voor die slachtoffers zou veel eenvoudiger worden dan wat vroeger het geval was voor de gewone rechtbanken en hoven. Zelfs zonder de aansprakelijkheid van een arts zou een patiënt een schadevergoeding kunnen krijgen op basis van het zogenaamde “medisch ongeval zonder aansprakelijkheid” (MOZA). In de praktijk werden evenwel al vele kritische bedenkingen geuit bij de werking van het Fonds, die opgelijst worden. Intussen heeft de rechtspraak zich ook reeds meermaals moeten uitspreken over de adviezen die door het Fonds afgeleverd worden in concrete dossiers. Ook hiervan zal een overzicht gegeven worden met duiding van de impact hiervan voor de praktijk en de toekomstperspectieven. 

Sprekers
Mr. Raf Van Goethem, Advocatenkantoor Dewallens & Partners
Mr. Christophe Lemmens,  Advocatenkantoor Dewallens & Partners

Verzekeringswet: quo vadis? Enkele interessante topics uit rechtsleer en rechtspraak

Aan bod komen:

 • het verzekerbare en het verzekerde belang in het kader van een verzekeringsovereenkomst,
 • het eigen recht van de benadeelde in het kader van de aansprakelijkheidsverzekeringen,
 • de verjaringsregels in het kader van de verzekeringswet en de relatie met de verjaringsregels naar gemeen recht,
 • rechtstreekse schadeloosstelling door de verzekerde-aansprakelijke: en wat nu?,
 • aansprakelijkheidsdekkingen in de brandverzekering en relatie tot andere aansprakelijkheidsverzekeringen,
 • het cassatie-arrest inzake schade veroorzaakt door opzet.

Spreker
Dhr. Jacques Van Keirsbilck, Ervaren docent verzekeringsmateries

Mr. Lize Schoonbaert
Charlier-Advocaten

Mr. Raf Van Goethem
Advocatenkantoor Dewallens & Partners

Mr. Christophe Lemmens
Advocatenkantoor Dewallens & Partners

Dhr. Jacques Van Keirsbilck
Ervaren docent verzekeringsmateries

AVONDOPLEIDING

Wettelijk en deontologisch kader voor advocatenerelonen

Korte inhoud weldra online

Spreker
Mr. Hugo Lamon

Mr. Hugo Lamon
Lamon Law