Rechts­dagen 2020, de online editie

Welkom op onze Rechtsdagen

Heel graag hadden wij u ook dit jaar weer welkom geheten op onze Capita Selecta en onze Rechtsdagen. De omstandigheden laten ons echter niet toe om hier met vol vertrouwen naartoe te werken. Daarom beslisten we om ons dit jaar te concentreren op een zeer uitgebreid digitaal zomeraanbod.

U kiest de thema’s binnen uw interesseveld

Op dat gebied blijven we ons gekende concept trouw. 9 rechtstakken, met telkens 3 onderwerpen… met zorg samengesteld in samenwerking met de kwalitatieve lesgevers die u van ons gewoon bent. 

‘Live’ of ‘On demand’

Dit jaar bepaalt Corona de locatie, maar u bepaalt het tijdstip. Volgt u de webinars graag live, dan wordt daar voor verschillende sessies de mogelijkheid toe geboden. Daarnaast kunt u de hele zomer bij ons terecht voor de webinars on demand.

Online opleidingen met de KMO-portefeuille

Ook voor online opleidingen kunt u gebruik maken van de subsidieregeling van de KMO-portefeuille.

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

MIX & MATCH
Stel zelf uw opleidingsprogramma samen

Algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan de BN en NV | BV/NV in detail doorgelicht (3 punten)
Mr. Pieter Van den Broeck

Conflicten in vennootschappen (1 punt)
Mr. Pieter Van den Broeck

Bestuurdersaansprakelijkheid (2 punten)
Mr. Dominique De Marez

Algemene bepalingen | indeling van de goederen (3 punten)
Dhr. Walter Niewold

Mede-eigendom en burenrelaties (burenhinder, gemene afsluiting, erfdienstbaarheden) (2 punten)
Dhr. Walter Niewold

Recht van vruchtgebruik, erfpacht en opstal (2 punten)
Dhr. Walter Niewold

Dwangsom (1 punt)
Mr. Sven Sobrie

Het nieuwe verbintenissenrecht (2 punten)
Dhr. Aloïs Van Oevelen

Het nieuwe bewijsrecht (3 punten)
Mr. Nic Clijmans

Weldra meer info beschikbaar!

Weldra meer info beschikbaar!

Weldra meer info beschikbaar!

Weldra meer info beschikbaar!

Weldra meer info beschikbaar!

Weldra meer info beschikbaar!