Rechts­dagen 2020, de Corona-editie

Welkom op onze Rechtsdagen

Heel graag hadden wij u ook dit jaar weer welkom geheten op onze klassikale/fysieke Rechtsdagen. De omstandigheden laten ons echter niet toe om hier met vol vertrouwen naartoe te werken. Daarom beslisten we om het dit jaar een beetje anders aan te pakken.

U kiest de thema’s binnen uw interesseveld

Op dat gebied blijven we ons gekende concept trouw. Meerdere rechtstakken, met telkens meerdere onderwerpen… met zorg samengesteld in samenwerking met de kwalitatieve lesgevers die u van ons gewoon bent. 

Mix & match “LIVE webinars” en “ON DEMAND webinars”

Eind augustus staan onze Rechtsdagen weer op het programma, omwille van Corona zal 2020 een ONLINE editie worden, waarbij u kan kiezen uit “ON DEMAND webinars” en “LIVE webinars”. Of u maakt een combinatie van beiden.

Een ruim zomeraanbod van meer dan 60 OVB-uren!

Kiest u voor LIVE webinars, dan kijkt u op een bepaalde datum en tijdstip. 
Kiest u voor ON DEMAND webinars, dan bepaalt u zelf wanneer u de webinar bekijkt. U kan ook pauzeren en op een later tijdstip verder kijken! Aan u de keuze!

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

WIST U DAT?

Ook voor online opleidingen kunt u gebruik maken van de subsidieregeling van de
KMO-portefeuille

Inschrijven via telefoon?

011 75 41 02

BEL ONS EN WIJ MAKEN UW INSCHRIJVING VOOR U IN ORDE

LIVE webinars

VASTE DATA EN UREN

LIVE webinars
Het E-learning platform van Confocus biedt u heel wat mogelijkheden!
Praktisch

ON DEMAND webinars

KIJK WANNEER U WIL

On demand webinars
  • Direct kijken: U schrijft zich in voor een online on demand webinar en u kunt, na registratie, onmiddellijk het webinar volgen. U kijkt dus waar en wanneer u dat wil.
  • Pauzeren naar wens: U ben niet verplicht om de volledige opname in één keer te bekijken. Het platform onthoudt tot waar u uw video’s bekeken heeft en gaat de volgende keer automatisch verder.
  • Hernemen: Is er iets niet volledig duidelijk, wilt u een stukje van de presentatie hernemen? Dan kan dat.
  • U kunt kiezen tussen verschillende weergaves: enkel de powerpointpresentatie, enkel de spreker of beide.
Praktisch
  • Attest: U ontvangt uw deelnameattest in de week nà het volgen van de opleiding én het betalen van de factuur.
  • Betalen: U krijgt van ons een factuur via e-mail.

VENNOOT­SCHAPS­RECHT

LIVE WEBINAR | 18 augustus 2020

18 augustus 2020 | 09u00 – 12u00 | Algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan de BV en NV | BV/NV in detail doorgelicht (3 OVB-punten)
Mr. Pieter Van den Broeck
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

18 augustus 2020 | 13u30 – 14u30 | Conflicten in vennootschappen (1 OVB-punt)
Mr. Pieter Van den Broeck
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

ON DEMAND WEBINAR

Algemene bepalingen en vennootschapsvormen anders dan de BV en NV | BV/NV in detail doorgelicht (3 OVB-punten)
Mr. Pieter Van den Broeck
Beschikbaar na de LIVE-webinar van 18/08/2020!
HOU MIJ OP DE HOOGTE

Conflicten in vennootschappen (1 OVB-punt)
Mr. Pieter Van den Broeck
Beschikbaar na de LIVE-webinar van 18/08/2020!
HOU MIJ OP DE HOOGTE

Bestuurdersaansprakelijkheid (3 OVB-punten)
Mr. Dominique De Marez
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

STRAF­RECHT

LIVE WEBINAR | 20 augustus 2020

20 augustus 2020 | 10u00 – 12u00 | Aansprakelijkheid van rechtspersonen (2 OVB-punten)
Mr. Bart Verbelen
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

20 augustus 2020 | 13u00 – 15u00 | Het onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken (2 OVB-punten)
Mr. dr. Joachim Meese
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

20 augustus 2020 | 16u00 – 18u00 | Gerechtskosten in strafzaken na de wet van 23 maart 2019 (2 OVB-punten)
Prof. Daniel De Wolf
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

ON DEMAND WEBINAR

Aansprakelijkheid van rechtspersonen (2 OVB-punten)
Mr. Bart Verbelen
Beschikbaar na de LIVE-webinar van 20/08/2020!

Het onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken (2 OVB-punten)
Mr. dr. Joachim Meese
Beschikbaar na de LIVE-webinar van 20/08/2020!

Gerechtskosten in strafzaken na de wet van 23 maart 2019 (2 OVB-punten)
Prof. Daniel De Wolf
Beschikbaar na de LIVE-webinar van 20/08/2020!

 

OOK INTERESSANT VOOR U!

Strafrecht | De spijtoptantenregeling: een stand van zaken (2 OVB-punten)
Mr. Bart Verbelen
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

 

ECHT­SCHEIDINGS­RECHT

LIVE WEBINAR | 26 augustus 2020

EOT en alimentatie (3 OVB-punten)
26 augustus 2020 | 09u00 – 12u00
Mr. Hilde Vanbockrijck
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

ON DEMAND WEBINAR

EOT en alimentatie (3 OVB-punten)
Mr. Hilde Vanbockrijck
Beschikbaar na de LIVE-webinar van 26/08/2020

INSOL­VENTIE­RECHT

LIVE WEBINAR | 27 augustus 2020

27 augustus 2020 | 10u00 – 11u00 | Het tweede-kansen-beleid in Boek XX WER: een gemiste kans? (1 OVB-punt)
Mr. Joris J. De Smet
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

27 augustus 2020 | 11u30 – 12u30 | Insolventierechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen: enkele aandachtspunten (1 OVB-punt)
Mr. Joris J. De Smet
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

27 augustus 2020 | 13u00 – 14u00 | Mensenrechten en insolventierecht: een broos evenwicht (1 OVB-punt)
Mr. Joris J. De Smet
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

27 augustus 2020 | 14u30 – 15u30 | Grensoverschrijdende insolventie: capita selecta (1 OVB-punt)
Mr. Joris J. De Smet
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

27 augustus 2020 | 16u00 – 18u00 | Gerechtelijke reorganisatie (2 OVB-punten)
Mr. Dominique De Marez
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

ON DEMAND WEBINAR

Het tweede-kansen-beleid in Boek XX WER: een gemiste kans? (1 OVB-punt)
Mr. Joris J. De Smet
Beschikbaar na de LIVE-webinar van 27/08/2020!

Insolventierechtelijke aansprakelijkheid van bestuurders van rechtspersonen: enkele aandachtspunten (1 OVB-punt)
Mr. Joris J. De Smet
Beschikbaar na de LIVE-webinar van 27/08/2020!

Mensenrechten en insolventierecht: een broos evenwicht (1 OVB-punt)
Mr. Joris J. De Smet
Beschikbaar na de LIVE-webinar van 27/08/2020!

Grensoverschrijdende insolventie: capita selecta (1 OVB-punt)
Mr. Joris J. De Smet
Beschikbaar na de LIVE-webinar van 27/08/2020!

Gerechtelijke reorganisatie (2 OVB-punten)
Mr. Dominique De Marez
Beschikbaar na de LIVE-webinar van 27/08/2020!

GOEDEREN­RECHT

ON DEMAND WEBINAR

Algemene bepalingen | indeling van de goederen (3 OVB-punten)
Dhr. Stefaan Van Dyck
Weldra beschikbaar
HOU MIJ OP DE HOOGTE

Mede-eigendom en burenrelaties (burenhinder, gemene afsluiting, erfdienstbaarheden) & recht van vruchtgebruik, erfpacht en opstal (4 OVB-punten)
Dhr. Walter Niewold
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

BURGERLIJK RECHT

ON DEMAND WEBINAR

Dwangsom (1 OVB-punt)
Mr. Sven Sobrie

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Actualia verbintenissenrecht (2 OVB-punten)
Prof. dr. em. Aloïs Van Oevelen

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Het nieuwe bewijsrecht (2 OVB-punten)
Mr. Nic Clijmans

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

DE ADVOCAAT ALS ONDER­NEMER

ON DEMAND WEBINAR

De advocaat en btw (2 OVB-punten)
Koen Dewilde

MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Wettelijk en deontologisch kader voor advocatenerelonen (2 OVB-punten)
Mr. Hugo Lamon
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Waardebepaling van bedrijven: fundamentele concepten van het waarderingsproces | overzicht van de voornaamste waarderingsmethodes (2 OVB-punten)
Peter Vermeiren
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Balanslezen voor niet-financiële professionals: op 5 uren wegwijs in een balans! (5 OVB-punten)
Peter Vermeiren
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

De vennootschap voor de zelfstandige: mogelijkheden en beperkingen vanuit fiscale overwegingen (2 OVB-punten)
Marc Gielis
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Vastgoed in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting: is lenen wel (altijd) zinvol? (2 OVB-punten)
Marc Gielis
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

HUUR­RECHT

ON DEMAND WEBINAR

Actuele ontwikkelingen inzake gemene huur en handelshuur – laatste nieuwe rechtspraak – invloed van de COVID-19 maatregelen op de uitvoering van huurovereenkomsten
Mr. Kristof Vanhove
Weldra beschikbaar
HOU MIJ OP DE HOOGTE

Het nieuwe huurrecht: decreet betreffende van voor woning bestemde goederen (2 OVB-punten)
Dhr. Walter Niewold
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

 

OOK INTERESSANT VOOR U!

Het nieuwe Vlaamse onteigeningsdecreet: praktische voorbeelden | kritische reflecties | vergelijking met de federale rechtsregels (2 OVB-punten)
Walter Niewold
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

VER­ZEKERINGS­RECHT

 

 

ON DEMAND WEBINAR

Brandverzekeringen (4 OVB-punten)
Dhr. Willy Vanduffel
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Autoverzekeringen (4 OVB-punten)
Dhr. Willy Vanduffel
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

 

OOK INTERESSANT VOOR U!

Bouwrecht en verzekeringen: Alle Bouwplaats Risico’s (ABR) | Wet-Peeters (4 OVB-punten)
Dhr. Willy Van Duffel
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Wet Landverzekeringsovereenkomst deel 1: mededelingsplicht | verval van het recht op de verzekeringsprestatie (2 OVB-punten)
Dhr. Jacques Van Keirsbilck
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Wet Landverzekeringsovereenkomst deel 2: subrogatievordering | verjaringsregels van de wetgeving landverzekeringsovereenkomst (4 OVB-punten)
Dhr. Jacques Van Keirsbilck
MEER INFO EN INSCHRIJVEN

Ondernemingen en verzekeringen: BA onderneming, van aansprakelijkheid naar BA verzekeringen | BA onderneming, welke BA verzekeringen | BA onderneming, bijzondere dekkingen in BA uitbating | beroepsaansprakelijkheid | bestuurdersaansprakelijkheid (7 OVB-punten)
Dhr. Willy Vanduffel
MEER INFO EN INSCHRIJVEN