Studie­reeks voor schuld­­bemidde­laars

U wenst zich te specialiseren als schuld­bemiddelaar?

In de toekomst zullen niet alleen de openbare of privé­schuld­bemiddelings­diensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechts­deur­waarders die als schuld­bemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid.

Onze ‘studiereeks voor schuld­bemiddelaars’ komt in aan­merking om op de lijst van schuld­bemiddelaars te komen.

Accreditatie

Voor alle sessies uit de studiereeks voor (toekomstige) schuldbemiddelaars wordt een erkenning aangevraagd bij de volgende beroepsinstanties:

 • Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch)
 • Nationale Kamer van Notarissen
 • OVB: 4 punten per sessie
 • Instituut voor gerechtlijke opleiding

 

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

De ‘studiereeks voor schuld­bemiddelaars’ van Confocus

Tweedaagse met 4 onderwerpen

 • Wanneer starten met CSR | opmaak verzoek tot collectieve schuldenregeling
 • Workshop aan de hand van diverse modellen
  Voor een zo actueel mogelijk programma, stemt onze docente af met de Arbeidsrechtbank voor de meest recente modellen!
 • Actuele ontwikkelingen/potpourri inzake CSR | de invloed van de nieuwe insolventiewetgeving op CSR, verkoop onroerend goed, erfenissen, boedelschulden, kredietaanvraag…
 • Raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering

Locaties

De studiereeks voor schuldbemiddelaars van Confocus gaat door in Gent en Hasselt.

Accreditatie

Voor alle sessies uit de studiereeks voor (toekomstige) schuldbemiddelaars wordt een erkenning aangevraagd bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, de Nationale Kamer van Notarissen, het IGO en de OVB.

Onze ‘studiereeks voor schuldbemiddelaars’ komt in aanmerking om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen.

Kostprijs

Per sessie van 4 uur betaalt u 210 euro (excl. btw). De volledige 2-daagse opleiding (4 sessies van 4u) kost dus 840 euro (excl. btw). Maakt u gebruik van de subsidieregeling van de KMO-portefeuille, kunt u 30% van het inschrijvingsgeld recupereren.

Onze experten

Mr. Wim Smits
Advocaat-schuldbemiddelaar

Mr. Els Michiels
Advocaat-schuldbemiddelaar

Mevr. Regina Gymza
Rechter, arbeidsrechtbank Antwerpen

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

Het beroep van schuldbemiddelaar

De rol van schuldbemiddelaar

Steeds meer mensen moeten een beroep doen op een schuldbemiddelaar.

De rol van de schuldbemiddelaar staat beschreven in Artikel 1675/10, § 2 tot § 4 van het van het Gerechtelijk Wetboek. “De schuldenaar moet proberen tot een akkoord te komen tussen de schuldeisers en de schuldenaar met het oog op het terugbetalen van de schulden. Hij bereidt de minnelijke aanzuiveringsregeling voor en voert in verband daarmee onderhandelingen. De schuldbemiddelaar heeft de wettelijke verplichting om bij het uitwerken van de regeling toe te zien op de betaling bij voorrang van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen.” Een moeilijke balans!

Kandidaat stellen

Bent u schuldbemiddelaar? Of heeft u ambitie om u te specialiseren in deze materie? Verhoog de kansen dat u wordt aangesteld. Doorgaans werken de recht­banken met lijsten van personen die in het verleden reeds hebben aangetoond dat zij bemiddelings­opdrachten tot een goed einde hebben gebracht.

Onze ‘studiereeks voor schuldbemiddelaars’ komt in aanmerking om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen.

Wie komt in aanmerking?

Artikel 1675/17 van het Gerechtelijk wetboek onderscheidt vier groepen van schuldbemiddelaars:

 • de erkende schuldbemiddelingsdiensten,
 • advocaten,
 • notarissen,
 • gerechtsdeurwaarders.

In de toekomst zullen niet alleen de openbare of privéschuldbemiddelingsdiensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die als schuldbemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid.

De precieze invulling van deze erkenning moet nog bij koninklijk besluit bepaald worden. In het Gerechtelijk Wetboek wordt wel al vermeld dat de schuldbemiddelaar een door de bevoegde overheid georganiseerde opleiding gevolgd moet hebben. (Bron: Brochure FOD Economie: De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving)