Webinar-reeks voor schuld­­bemidde­laars

U wenst zich te specialiseren als schuld­bemiddelaar?

In de toekomst zullen niet alleen de openbare of privé­schuld­bemiddelings­diensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechts­deur­waarders die als schuld­bemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid.

Onze ‘studiereeks voor schuld­bemiddelaars’ komt in aan­merking om op de lijst van schuld­bemiddelaars te komen.

ONLINE opleidingsreeks

Omwille van Corona wordt ook deze opleidingsreeks omgevormd naar webinars. We verwachten dat de volledige reeks eind november klaar zal zijn. Wil u op de hoogte gehouden worden, registreer u alvast via deze weg.

Accreditatie

Voor alle sessies uit de studiereeks voor (toekomstige) schuldbemiddelaars wordt een erkenning aangevraagd bij de volgende beroepsinstanties:

  • Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
  • Nationale Kamer van Notarissen
  • OVB

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

De webinar-reeks komt weldra online!

Accreditatie arbeidsrechtbank

Volg de ‘studiereeks voor schuldbemiddelaars’  en doe een aanvraag om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen!

Bent u schuldbemiddelaar? Of heeft u ambitie om u te specialiseren in deze materie? Verhoog dan uw kansen om aangesteld te worden en specialiseer u verder met deze opleiding! Doorgaans werken de recht­banken met lijsten van personen die in het verleden reeds hebben aangetoond dat zij bemiddelings­opdrachten tot een goed einde hebben gebracht.

Erkenning

Voor alle sessies uit de studiereeks voor (toekomstige) schuldbemiddelaars wordt een erkenning aangevraagd bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, de Nationale Kamer van Notarissen en de OVB. 

Kostprijs

Weldra meer info!

Maak gebruik van de subsidieregeling van de KMO-portefeuille en bespaar30% van het inschrijvingsgeld!

Thema’s van de webinar-reeks schuldbemiddeling

Wanneer starten met CSR | opmaak verzoek tot collectieve schuldenregeling

Actuele ontwikkelingen/potpourri inzake CSR | de invloed van de nieuwe insolventiewetgeving op CSR, verkoop onroerend goed, erfenissen, boedelschulden, kredietaanvraag…

Workshop aan de hand van diverse modellen

Raakvlakken tussen schuldbemiddeling en bewindvoering

Docenten van de webinar-reeks schuldbemiddeling

Mr. Wim Smits
Advocaat-schuldbemiddelaar

Dhr. Walter Niewold
Emeritus-vrederechter

Mevr. Regina Gymza
Rechter, arbeidsrechtbank Antwerpen

Het beroep van schuldbemiddelaar

De rol van schuldbemiddelaar

Steeds meer mensen moeten een beroep doen op een schuldbemiddelaar.

De rol van de schuldbemiddelaar staat beschreven in Artikel 1675/10, § 2 tot § 4 van het van het Gerechtelijk Wetboek. “De schuldenaar moet proberen tot een akkoord te komen tussen de schuldeisers en de schuldenaar met het oog op het terugbetalen van de schulden. Hij bereidt de minnelijke aanzuiveringsregeling voor en voert in verband daarmee onderhandelingen. De schuldbemiddelaar heeft de wettelijke verplichting om bij het uitwerken van de regeling toe te zien op de betaling bij voorrang van de schulden die het recht van de verzoeker en zijn gezin om een menswaardig leven te leiden in het gedrang brengen.” Een moeilijke balans!

Kandidaat stellen

Bent u schuldbemiddelaar? Of heeft u ambitie om u te specialiseren in deze materie? Verhoog de kansen dat u wordt aangesteld. Doorgaans werken de recht­banken met lijsten van personen die in het verleden reeds hebben aangetoond dat zij bemiddelings­opdrachten tot een goed einde hebben gebracht.

Onze ‘studiereeks voor schuldbemiddelaars’ komt in aanmerking om op de lijst van schuldbemiddelaars te komen.

Wie komt in aanmerking?

Artikel 1675/17 van het Gerechtelijk wetboek onderscheidt vier groepen van schuldbemiddelaars:

  • de erkende schuldbemiddelingsdiensten,
  • advocaten,
  • notarissen,
  • gerechtsdeurwaarders.

In de toekomst zullen niet alleen de openbare of privéschuldbemiddelingsdiensten, maar ook de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die als schuldbemiddelaar willen optreden, erkend moeten worden door de bevoegde overheid.

De precieze invulling van deze erkenning moet nog bij koninklijk besluit bepaald worden. In het Gerechtelijk Wetboek wordt wel al vermeld dat de schuldbemiddelaar een door de bevoegde overheid georganiseerde opleiding gevolgd moet hebben. (Bron: Brochure FOD Economie: De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving)