Dé refe­ren­­tie voor erkende milieu­­op­lei­dingen

Erkende milieuopleidingen

Samen met experten houdt Confocus de vinger aan de pols om zo het meest actuele aanbod erkende opleidingen voor milieucoördinatoren aan te bieden.

Kies en mix de opleidingen en stel zelf uw opleidingspakket samen.

Permanente vorming à la carte

Al onze milieuopleidingen komen in aanmerking voor de permanente vorming van de milieucoördinator.

Subsidies

Maakt uw onderneming deel uit van de voedingssector? Bekijk hieronder even de mogelijkheden voor subsidies.

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Milieuopleidingen 2019

De Vlaamse milieuwetgeving in een notendop

De expertise van onze spreker, advocaat Sam Voet, valt binnen de verschillende aspecten van het vastgoed- en publiekrecht. Hij adviseert onder andere over het bekomen van vergunningen, andere administratieve toelatingen en omgevingsrecht in het algemeen. Voor hij toetrad tot de balie als advocaat, was Sam jurist bij de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. Vanuit zijn ervaring licht hij op een begrijpbare en praktische manier de Vlaamse milieuwetgeving anno 2019 toe.
naar de sessies

Hygiëne in de voedselketen

Een goede hygiëne in levensmiddelenbedrijven is van essentieel belang. In deze opleidng licht Geert Hulpia (Scheikundig ingenieur en MBA met jarenlange praktijkervaring binnen de hygiënewereld) aan de hand van praktische voorbeelden toe wat een efficiënte reiniging en ontsmetting omvat.
naar de sessies

Inspecties en handhaving

Als bedrijf kan je de Milieuinspectie over de vloer krijgen. In deze sessie wordt samen met Mevr. Keaty Maes (consultant, United Experts) bekeken hoe je als bedrijf hiermee kan omgaan en je maximaal kan voorbereiden.
naar de sessies

Industriële geurhinder | aanpak en beheersing

Geurhinder blijft in Vlaanderen één van de vaakst voorkomende klachten tegen bedrijven. In deze opleiding start Dhr. Gert De Bruyn (zaakvoerder en odour management expert, Odoro) met een bondige toelichting over het huidige geurbeleid in Vlaanderen. Er wordt vervolgens ingegaan op hoe geur gemeten wordt en hoe deze gegevens gebruikt worden om de situatie aan de bron of in de omgeving te evalueren. Ook de mogelijkheden aan maatregelen worden hierbij in kaart gebracht. Het geheel wordt geïllustreerd met een aantal concrete cases. Tot slot wordt een doorkijk gegeven naar digitale systemen om geur te monitoren.
naar de sessies

TWEEDAAGSE OPLEIDING! Asbest, stof tot nadenken

DAG 1: herkenning | voorbeelden | materiaalmonstertest
Dhr. Harry Vonk, Trainer asbestopleidingen
DAG 2: wetgeving | veiligheid | rapportering
Mr. Chris Schijns, senior-advocaat AdLex
Dhr. Harry Vonk, Trainer asbestopleidingen
naar de sessies

De verkaveling in het kader van de nieuwe omgevingsvergunning

Deel1: juridische stand van zaken i.v.m. de verkavelingsvergunning
De verkavelingsvergunning wordt in het Vlaamse gewest met ingang van 1 januari 2018 volledig geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Mr. Gregory Verhelst (advocaat CMS) behandelt de belangrijkste topics in verband met de verkavelingsvergunning, rekening houdend met de recente rechtspraak en wetswijzigingen.
Deel 2: de aanvraag van de verkaveling via het omgevingsloket
Ronald Van Echelpoel (bestuurder/consultant bij Consultronic cvoa) geeft u op een praktische manier info over de aanvraag van de verkaveling via het omgevingsloket.
naar de sessies

Milieumisdrijven, een case study met als invalshoek het deskundigenonderzoek in strafzaken

Milieumisdrijven krijgen het laatste decennium veel meer aandacht. Milieuschendingen met een beperkte schade aan mens of milieu worden gecatalogeerd onder milieu-inbreuken. Op 1 januari 2018 trad de Omgevingsprocedure in werking op alle niveaus. In Vlaanderen geldt voortaan de handhaving van de omgevingsvergunning. Veel milieumisdrijven worden bestuurlijk bestraft. Daarnaast is er het strafrechtelijk spoor van de parketten. Tijdens het seminarie laat Kurt Becue (Zaakvoerder Becue Expertises bvba) casussen over afvalstoffen, pesticiden, bodemverontreiniging, natuurbescherming en geluidsoverlast aan bod komen.
naar de sessies

Het beheer inzake en de reglementering over afval en materialen: een update van de nieuwste wetgeving, de belangrijkste beleidsdiscussies en een inkijk in de circulaire economie

Tijdens deze presentatie gaat Werner Annaert (Directeur Material Resources Management, SUEZ) in op de transformatie van een afvalbeleid naar een circulaire economie en wordt anderzijds gewezen op de vele uitdagingen en valkuilen.
naar de sessies

De wijziging van het Bodemdecreet

Op 21 september jl. keurde de Vlaamse regering intussen nog een wijziging van het VLAREBO goed. Johan Ceenaeme (ingenieur – stafmedewerker bodembeleid, OVAM) gaat dieper in op deze wijzigingen en bespreekt wat de gevolgen zijn. Deze opleiding is ook erkend voor de permanente vorming voor bodemsaneringsdeskundigen​
naar de sessies

De Waalse milieuwetgeving in een notendop

Mr. Mehdy Abbas Khayli, advocaat, Lydian Lawyers
Kort inhoud volgt weldra
naar de sessies

Nieuwigheden van de Codex-trein

In deze sessie bespreekt Mr. Tom Swerts (Advocaat-vennoot GD&A & Master in de Biologie) naast een overzicht van codextrein de voornaamste en meest ingrijpende vernieuwingen.
naar de sessies

Technische aspecten van het lozen van industrieel afvalwater

In deze sessie licht Ir. Hugo Desmet (groepsleider industriewater, Witteveen & Bos)toe hoe de lozing van industrieel afvalwater in Vlaanderen geregeld wordt. Daarbij wordt de juridische context geschetst waarbij nader ingegaan wordt op lozingsvoorwaarden en hoe daar in de praktijk mee dient opgegaan te worden
naar de sessies

Bedrijfsbezoek Danone Rotselaar

Respect voor de natuur is voor Danone een tweede natuur. Een beheerst water- en energieverbruik, een vermindering van afval zijn de sterkste uitdagingen voor een voedingsbedrijf. Tijdens het bedrijfsbezoek laat Griet Lambrechts, milieucoördinator Danone, je graag zien hoe ze werken en welke inspanningen ze leveren voor het milieu.
naar de sessies

Het Waalse bodemdecreet

Mr. Mehdy Abbas Khayli, advocaat, Lydian Lawyers
Korte inhoud weldra online!
naar de sessies

KMO-portefeuille

Recupereer 30% of 40% van uw inschrijvingsgeld via de KMO-portefeuille. Meer info vindt u hier.

Subsidieregeling ALIMENTO

Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be

Zelf een interessant topic?

Onze programmacoördinatoren doen er alles aan om een actueel opleidingsaanbod samen te stellen. Maar wie, beter dan de milieuexpert, weet wat er allemaal speelt in de praktijk.

Heeft u zelf een onderwerp dat wij niet in onze opleidingen behandelen? Laat het ons dan zeker weten!

Pin It on Pinterest

Share This