Dé refe­ren­­tie voor milieu­­op­lei­dingen

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

De milieuopleidingen

Samen met experten houdt Confocus de vinger aan de pols om zo het meest actuele aanbod milieuopleidingen aan te bieden.

Kies en mix de opleidingen en stel zelf uw opleidingspakket samen.

Permanente vorming à la carte

Al onze milieuopleidingen komen in aanmerking voor de permanente vorming van de milieucoördinator.

Kortingen en subsidies

Schrijft u in voor meerdere sessies? Of maakt uw onderneming deel uit van de voedingssector? Bekijk hieronder even onze voordeelformules.

Milieucyclus 2018

De wijziging van het Bodemdecreet
Voorjaar 2018 zal het gewijzigde Bodemdecreet in werking treden. Johan Ceenaeme (ingenieur – stafmedewerker bodembeleid, OVAM) gaat dieper in op deze wijzigingen en bespreekt wat de gevolgen zijn.
naar de sessies

Structuur- en bodemschade
Bodems hebben een niet te onderschatten economische, maatschappelijke en ecologische functie. Het aanbrengen van nutsleidingen in agrarisch gebied geeft aanleiding tot schade aan de bodemstructuur en het bodemprofiel. Erosie, afname van organisch materiaal en wateroverlast bedreigen de bodem en zijn vaak het gevolg van menselijke activiteiten. Tijdens het seminarie laat Kurt Becue (Zaakvoerder Becue Expertises bvba) een aantal concrete bodemonderzoeken de revue passeren.
naar de sessies

Nieuwigheden van de Codex-trein
Spreker: Mr. Tom Swerts (Advocaat-vennoot GD&A & Master in de Biologie)
Meer info weldra beschikbaar
naar de sessies

Het beheer inzake en de reglementering over afval en materialen: een update van de nieuwste wetgeving, de belangrijkste beleidsdiscussies en een inkijk in de circulaire economie
Tijdens deze presentatie gaat Werner Annaert (Directeur Material Resources Management, SUEZ) in op de transformatie van een afvalbeleid naar een circulaire economie en wordt anderzijds gewezen op de vele uitdagingen en valkuilen.
naar de sessies

EHS due diligence: verschillende fases en verzekeringsoplossingen bij specifieke aansprakelijkheidsrisico’s met focus op milieu en veiligheid (EHS)
Dhr. Dominique Ranson (Practice lead M&A Benelux, Ramboll Environment) zal nader ingegaan op wat due diligence precies betekent, welke de verschillende fasen zijn in de deal closing en welke verzekeringsoplossingen er bestaan voor het afdekken van specifieke aansprakelijkheidsrisico’s bij fusies en overnames, meer bepaald met betrekking tot milieu en veiligheid (EHS).
naar de sessies

Nieuwigheden voor de milieucoördinator
Dhr. Tomas Delimon (Omgevingscoördinator, Envicas bvba) besteedt in een 1ste deel aandacht aan advies voor investeringen. In een 2de deel geeft hij een overzicht van de relevante wetswijzigingen voor de milieucoördinator.
! Deze sessie is meer bedoeld voor milieucoördinatoren die al beschikken over de nodige basiservaring.
naar de sessies

Aansprakelijkheden van de milieucoördinator
Mr. Tom Swerts (Advocaat-vennoot GD&A & Master in de Biologie) geeft een juridische uiteenzetting over de aansprakelijkheid van de milieucoördinator met praktische cases en voorbeelden.
naar de sessies

Luchtverontreiniging en dioxines
Spreker: Bert Leysen (Operations Manager, Tauw België)
Meer info weldra beschikbaar
naar de sessies

De nieuwe Vlarem-trein
Spreker: Peter De Bruyne (Senior Consultant, Afval en Materialen – MER – Milieu – Omgevingsvergunning, M-tech)
Meer info weldra beschikbaar
naar de sessies

 

Hygiëne in de voedselketen

Een goede hygiëne in levensmiddelenbedrijven is van essentieel belang. In deze opleidng licht Geert Hulpia (Scheikundig ingenieur en MBA met jarenlange praktijkervaring binnen de hygiënewereld) aan de hand van praktische voorbeelden toe wat een efficiënte reiniging en ontsmetting omvat.
naar de sessies

 

De verkaveling in het kader van de nieuwe omgevingsvergunning
Mr. Gregory Verhelst (advocaat CMS) bespreekt de juridische stand van zaken i.v.m. de verkavelingsvergunning. In deel twee gaat Dhr. Ronald Van Echelpoel (extern adviseur project omgevingsvergunning) in op de aanvraag van de verkaveling via het omgevingsloket.
naar de sessies

Waterhuishouding in de industrie: beheersing en optimalisatie (NIEUW!)
Tijdens deze opleidingssessie gaat Ir. Hugo Desmet (groepsleider industriewater, Witteveen & Bos) in op een aantal aspecten rond waterbeheersing in de industrie. De doelstelling is om de deelnemer een beter zicht te bieden op de strategieën om watergebruik te optimaliseren in een industriële context.
naar de sessies

Milieumisdrijven, een case study met als invalshoek het deskundigenonderzoek in strafzaken
Milieumisdrijven krijgen het laatste decennium veel meer aandacht. Milieuschendingen met een beperkte schade aan mens of milieu worden gecatalogeerd onder milieu-inbreuken. Op 1 januari 2018 trad de Omgevingsprocedure in werking op alle niveaus. In Vlaanderen geldt voortaan de handhaving van de omgevingsvergunning. Veel milieumisdrijven worden bestuurlijk bestraft. Daarnaast is er het strafrechtelijk spoor van de parketten. Tijdens het seminarie laat Kurt Becue (Zaakvoerder Becue Expertises bvba) casussen over afvalstoffen, pesticiden, bodemverontreiniging, natuurbescherming en geluidsoverlast aan bod komen.
naar de sessies

Asbest

Met het tweedaags congres ‘Asbest, stof tot nadenken’ geeft Confocus een volledig beeld over de huidige en toekomstige evoluties op het gebied van asbest. Het technische gedeelte wordt verzorgd door asbestspecialist Harry Vonk. De wetgeving wordt grondig uit de doeken gedaan door Mr. Chris Schijns, senior-advocaat bij AdLex.
naar de sessies
Hou mij op de hoogte van deze opleidingen in 2019

Voorzien in 2019

  • 2-daagse asbest Gent – Hasselt – Antwerpen
  • 2-daagse energiemanagement
  • 2-daagse gevaarlijke stoffen
  • Milieu-aangiftes
  • Milieu-inspecties

Hou mij op de hoogte over één of meerdere van deze onderwerpen

Kortingen

Meer sessies is meer korting

Schrijf u in voor meerdere sessies tegelijk en geniet van een mooie hoeveelheidskorting.

  • 1 t/m 4 sessie(s): 200 euro (excl. btw)
  • 5 t/m 9 sessies: 190 euro (excl. btw)
  • 10 of meer sessies: 180 euro (excl. btw)

 

Subsidies

KMO-portefeuille

Recupereer 30% of 40% van uw inschrijvingsgeld via de KMO-portefeuille. Meer info vindt u hier.

Subsidieregeling ALIMENTO

Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be

Zelf een interessant topic?

Onze programmacoördinatoren doen er alles aan om een actueel opleidingsaanbod samen te stellen. Maar wie, beter dan de milieuexpert, weet wat er allemaal speelt in de praktijk.

Heeft u zelf een onderwerp dat wij niet in onze opleidingen behandelen? Laat het ons dan zeker weten!

Pin It on Pinterest

Share This