Dé refe­ren­­tie voor erkende milieu­­op­lei­dingen

Erkende milieuopleidingen

Samen met experten houdt Confocus de vinger aan de pols om zo het meest actuele aanbod erkende opleidingen voor milieucoördinatoren aan te bieden.

Kies en mix de opleidingen en stel zelf uw opleidingspakket samen.

Permanente vorming à la carte

Al onze milieuopleidingen komen in aanmerking voor de permanente vorming van de milieucoördinator.

Subsidies

Maakt uw onderneming deel uit van de voedingssector? Bekijk hieronder even de mogelijkheden voor subsidies.

Steeds op de hoogte van onze nieuwe opleidingen?

Tweedaagse ‘water’ komt naar Gent

De tweedaagse opleiding ‘Water’ bestaat uit vier sessies van een halve dag:

  • Waterrisico’s in een veranderend klimaat
  • Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering
  • Technische aspecten van het lozen van industrieel afvalwater
  • Waterhuishouding in de industrie: beheersing en optimalisatie

Deze sessies kunnen ook apart gevolgd worden.

Driedaagse opleiding ‘Asbest, stof tot nadenken’ in Antwerpen

Uit een recent onderzoek van de VUB blijkt dat er tussen 1948 en 1998 (het jaar van het nationale asbestverbod) maar liefst twee miljard ton asbest werd geïmporteerd. De Standaard kopt op 14 september dat, door deze import, ons land zich klaart maakt voor een piek in de sterftecijfers. Het spreekt voor zich dat het onderwerp voor heel wat milieu-experten stof tot nadenken biedt! 

  • DAG 1: herkenning | voorbeelden | materiaalmonstertest
  • DAG 2: wetgeving | veiligheid | rapportering
  • DAG 3: veilige monsternames

Inschijven kan ook voor de afzonderlijke dagen.

Overzicht milieuopleidingen 2019

Hygiëne in de voedselketen

Een goede hygiëne in levensmiddelenbedrijven is van essentieel belang. In deze opleidng wordt aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht wat een efficiënte reiniging en ontsmetting omvat. Ontdek of deze opleiding momenteel op de agenda staat Dit...

Lees meer

Verpakken van gevaarlijk afval

Verkort overzicht van de algemene principes waarop het ADR steunt om gevaarlijke goederen in te delen en de daaruit volgende algemene verpakkingsprincipes Algemene verpakkingsinstructies Inpakvoorwaarden Samenverpakkingsregels Algemeen overzicht van de...

Lees meer

De gevolgen van milieuschades op uw bedrijf

De publieke bewustwording omtrent de opwarming van de aarde en de milieurisico’s zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Ook wanneer een bedrijf geen vervuilende stoffen produceert, loert het gevaar van milieuschade om de hoek: grondverzakkingen en...

Lees meer

HACCP – voedselveiligheid

In de pers verschijnen regelmatig berichten van voedselbesmettingen en voedselintoxicaties. Dergelijke negatieve berichtgeving kan direct en indirect een aanzienlijke financiële impact voor het getroffen bedrijf met zich meebrengen. Bovendien kunnen er...

Lees meer

Het omgevingsloket in een nieuw kleedje

Onze lesgever legt op een praktische manier de werking van het omgevingsloket uit. Nieuwe lay-out Aangepaste manier van werken Overzicht van de verdere ontwikkelingen Aandachtspunten na 18 maanden omgevingsloket in gebruik Aan bod komt onder andere: Een...

Lees meer

Hygiëne in de voedselketen

Een goede hygiëne in levensmiddelenbedrijven is van essentieel belang. In deze opleidng wordt aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht wat een efficiënte reiniging en ontsmetting omvat. Ontdek of deze opleiding momenteel op de agenda staat Dit...

Lees meer

De Waalse milieuwetgeving in een notendop

De milieuwetgeving is een bijzonder breed onderwerp. In het kader van deze opleiding zullen we ons dan ook toeleggen op de volgende elementen, specifiek voor het Waalse Gewest: het beheer en de sanering van vervuilde of potentieel vervuilde grond de...

Lees meer

VLAREM-trein 2018 en actuele VLAREM-topics​

Op de valreep van 2018, nl. op 21 december, werd de zgn. VLAREM-trein 2017 voor de 2e keer goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het advies van de Raad van State werd ontvangen op 25 februari 2019. Na de verwerking ervan zal de VLAREM-trein 2017 wellicht...

Lees meer

De Vlaamse milieuwetgeving in een notendop

De expertise van onze spreker valt binnen de verschillende aspecten van het vastgoed- en publiekrecht. Hij adviseert onder andere over het bekomen van vergunningen, andere administratieve toelatingen en omgevingsrecht in het algemeen. Voor hij toetrad tot...

Lees meer

Nieuwigheden van de codex-trein

De codextrein van eind 2017 zorgde voor een nieuwe frisse wind in het omgevingsrecht. Van een resem bepalingen was het echter koffiedik kijken wat de impact ging zijn in de praktijk. Vrijwel alle wagons zijn na meer dan een jaar stilaan in beweging. Tijd...

Lees meer

Industriële geurhinder | aanpak en beheersing

Geurhinder blijft in Vlaanderen één van de vaakst voorkomende klachten tegen bedrijven. In deze opleiding wordt gestart met een bondige toelichting over het huidige geurbeleid in Vlaanderen. Er wordt vervolgens ingegaan op hoe geur gemeten wordt en hoe...

Lees meer

MEERDAAGSE OPLEIDING: ‘Water’

De tweedaagse opleiding 'Water' bestaat uit vier sessies die ook apart gevolgd kunnen worden: Technische aspecten van het lozen van industrieel afvalwater Basisprincipes over industriële afvalwaterzuivering Waterhuishouding in de industrie: beheersing en...

Lees meer

Inspecties en handhaving

Als bedrijf kan je de Milieuinspectie over de vloer krijgen. In deze sessie wordt bekeken hoe je als bedrijf hiermee kan omgaan en zich maximaal kan voorbereiden. Wat gebeurt na de controle en welke weg wordt gevolgd in de Handhavingsregelgeving? Van...

Lees meer

Aansprakelijkheden van de milieucoördinator

De sessie over de aansprakelijkheden van de milieucoördinator zal worden opgebouwd in vier stappen. In de eerste stap wordt in concreto het begrip aansprakelijkheid uiteengezet. Zo zal er worden belicht welke soorten aansprakelijkheden er zijn en de wijze...

Lees meer

Bedrijfsbezoek Danone Rotselaar

Respect voor de natuur is voor Danone een tweede natuur. Een beheerst water- en energieverbruik, een vermindering van afval zijn de sterkste uitdagingen voor een voedingsbedrijf. Tijdens het bedrijfsbezoek laat de milieucoördinator van Danone je graag zien...

Lees meer

Bodembeheer en sanering in het Waalse Gewest​

Het doel van deze opleiding is om op een gedetailleerde en praktische manier het beheer en de sanering van de bodem in het Waalse Gewest te onderzoeken, na de goedkeuring van het Decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering. Onze...

Lees meer

De wijziging van het Bodemdecreet

Op 21 september 2018 keurde de Vlaamse regering intussen nog een wijziging van het VLAREBO goed. De wijzigingen hebben vooral een invloed op de regeling grondverzet, de cofinanciering, de criteria voor het bepalen van de saneringsvariant en de geldigheid...

Lees meer

KMO-portefeuille

Recupereer 30% of 40% van uw inschrijvingsgeld via de KMO-portefeuille. Meer info vindt u hier.

Subsidieregeling ALIMENTO

Confocus is een door ALIMENTO gecertificeerde opleidingsverstrekker. Bedienden uit het PC220 en arbeiders uit het PC118 maken aanspraak op een financiële tussenkomst van het sectorfonds. Meer info via www.alimento.be

Zelf een interessant topic?

Onze programmacoördinatoren doen er alles aan om een actueel opleidingsaanbod samen te stellen. Maar wie, beter dan de milieuexpert, weet wat er allemaal speelt in de praktijk.

Heeft u zelf een onderwerp dat wij niet in onze opleidingen behandelen? Laat het ons dan zeker weten!