Nieuws

Asbest, stof tot nadenken

Uit een recent onderzoek van de VUB blijkt dat er tussen 1948 en 1998 (het jaar van het nationale asbestverbod) maar liefst twee miljard ton asbest werd geïmporteerd. De Standaard kopt op 14 september dat, door deze import, ons land zich klaart maakt voor een piek in de sterftecijfers. Het spreekt voor zich dat het onderwerp voor heel wat milieu-experten stof tot nadenken biedt! Confocus organiseert op 11 en 12 december een tweedaags seminarie met asbestexpert Harry Vonk en Advocaat Chris Schijns. Ze lichten nu reeds een tipje van de sluier.

Lees meer

Zullen VZW’s binnenkort aan de vennootschapsbelasting onderhevig zijn?

Ken Lioen, local tax partner bij NautaDutilh, schetst de situatie: “Een interessante vraag, hoewel er op zich niets verandert in het wetboek inkomstenbelastingen. Je hebt enerzijds de vennootschapsbelasting, waarbij de entiteit belast wordt op het volledige inkomen, en anderzijds de rechtspersonenbelasting. Deze laatste belasting is traditioneel het regime waar entiteiten met een belangeloos doel onder vallen. Zij worden belast op beperkte basis: niet op de winst, maar op een specifiek aantal posten.”

Lees meer

Nieuw wetboek vennootschappen gaat heel wat zorginstellingen aan

Minister van Justitie Koen Geens is initiatiefnemer van een nieuw wetboek vennootschappen waarin ook het verenigingsrecht zal worden geïntegreerd. Het voorontwerp van wet kreeg reeds een advies van de Raad van State. Het is nu wachten op het eigenlijke wetsontwerp. Benieuwd naar wat dit voor zorginstellingen met een vzw-statuut met zich kan meebrengen, ging Actual Care te rade bij Heidi Diet, bedrijfsjurist bij het OLV Ziekenhuis in Aalst.

Lees meer

Wordt de VZW écht een onderneming?

Minister van Justitie Koen Geens is initiatiefnemer van een nieuw wetboek vennootschappen waarin ook het verenigingsrecht zal worden geïntegreerd. Het voorontwerp van wet kreeg reeds een advies van de Raad van State. Het is nu wachten op het eigenlijke wetsontwerp. Benieuwd naar wat dit voor zorginstellingen met een vzw-statuut met zich kan meebrengen, ging Actual Care te rade bij Dirk Van Gerven, partner bij het advocatenkantoor NautaDutilh.

Lees meer

Het nieuwe insolventierecht geland

11 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 11 augustus 2017 die aan het Wetboek van Economisch Recht (het “WER”) een nieuw Boek XX toevoegt.
Boek XX smelt de bestaande Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de “WCO”) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot één geheel, dat tegelijkertijd geïntegreerd wordt in het WER.

Lees meer

Verplichte asbestinventarisatie!

Asbest leek lang geen prioriteit… noch voor de overheid noch voor privépersonen. Maar enkele zware branden -en de resulterende verontreiniging- en rechtszaken tegen producenten ten gevolge van de nefaste gezondheidsrisico’s, hebben het materiaal weer volop in de actualiteit gebracht. Ook de media besteden er weer meer aandacht aan. Dat hierbij soms te dramatisch bericht wordt, draagt bij tot een uiterst negatieve perceptie van wat eens een sterk, goedkoop en duurzaam bouwmateriaal was.

Lees meer

De omgevingsvergunning: bij de les blijven is de boodschap!

Op de vooravond van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning komen er heel wat nieuwigheden op ons af. Niet alleen aan de kant van de aanvragers, maar ook aan de kant van de vergunningverleners. Het is uitkijken naar hoe deze opstart verloopt en wat de eerste ervaringen zijn. Confocusexpert Bram Vandromme laat zijn licht schijnen op de aankomende veranderingen.

Lees meer

Omgaan met gevaarlijke stoffen: inspecties aangekondigd in 2017

Voor veel bedrijven maken gevaarlijke stoffen een significant deel uit van hun bedrijfsvoering. Dit is het geval voor zowel de producenten als de handelaars in chemicaliën, pesticiden, verven, inkten, brandstoffen, gassen, detergenten… alsook voor de gebruikers ervan. Ook in de logistieke sector kunnen gevaarlijke stoffen een belangrijke rol spelen. Omdat deze stoffen een milieu- en veiligheidsrisico inhouden, bestaat er een uitgebreid wetgevend kader rond.

Lees meer

Meten en lezen is weten: waarop letten bij emissiemetingen en het lezen van emissierapporten

Als milieucoördinator of -verantwoordelijke zijn we van vele markten thuis. Vergunningen, vervuiling, gevaarlijke stoffen, afvalwater… de praktijk, maar ook de theorie en de wetgeving van het vak. Zo stoten we ook op de concrete industriële probleemstellingen in verband met luchtmetingen. Niet alleen voor wie in aanmerking komt met het uitvoeren van emissiemetingen, maar ook bij het lezen van de emissierapporten.

Lees meer