Aanbestedingen/overheidsopdrachten in de zorgsector 2017: nieuwigheden en uitdagingen voor u als ziekenhuis en leverancier! (dag 1)

07 december 2017 @ 09:00 - 17:00

Borgerhout (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Opgelet! Deze opleidingsdag maakt deel uit van een tweedaagse opleiding. Vergeet ook niet in te schrijven voor dag 2.

De nieuwe wet op de overheidsopdrachten trad in juli 2017 in werking. Een aantal Europese richtlijnen werden in Belgische wetgeving omgezet en daardoor wijzigen plaatsingsregels, bekendmakingsregels en procedures van overheidsopdrachten. In deze praktische tweedaagse opleiding over de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten, heeft u de mogelijkheid om concrete vragen te stellen aan onze gastspreker dhr. Tony Mortier (Inspectie van Financiën) en mr. Jens Debièvre (Lydian Lawyers).

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Overheidsopdrachtenreglementering, procedures en gunningswijzen

Tony Mortier (Inspectie van Financiën)

Algemeen overzicht van het wettelijke kader en recente ontwikkelingen in de overheidsopdrachtenreglementering

 • Juridische omschrijving en praktische doelstelling van het begrip overheidsopdrachten
 • Het verschil tussen overheidsopdrachten en andere overheidscontracten: welke contracten vallen onder het toepassingsgebied
 • Overheidsopdrachten die niet onder de werking van de overheidsopdrachtenreglementering vallen
 • Wie valt onder het toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten
 • E-procurement: waar moet u op letten?

De verschillende types van procedures: welke procedures zijn al dan niet toepasselijk voor ziekenhuizen? Wat zijn de ervaringen sinds de invoering?

 • Aanbesteding, offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure
 • Zijn deze procedures openbare of beperkte procedures

De verschillende gunningswijzen en het nieuwe KB Gunning: nuttige tools voor het opstellen van de verschillende criteria, budgetbepaling en timing. Wat met generische of biomedische varianten? Hoe past u raamovereenkomsten slim toe?

Tijdens de uiteenzetting zal een overzicht worden gegeven van de verschillende gunningswijzen, waarbij de kenmerken van de verschillende gunningswijzen, alsook enkele bijzondere aandachtspunten aan bod zullen komen. Daarnaast zullen tevens de mogelijke modaliteiten van gunnen worden toegelicht. De aandacht zal hierbij voornamelijk uitgaan naar de mogelijkheden tot flexibel aanbesteden, waarbij de raamovereenkomst, aankoop- en opdrachtencentrales, alsook de mogelijkheid tot samengevoegde opdrachten vanuit juridisch oogpunt worden toegelicht.

10u30
Koffiepauze

11u00
Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten

Mr. Jens Debièvre (advocaat-partner, Lydian Lawyers)

12u30
Lunch

13u45
De publicatie, het bestek en het indienen en beoordelen van offertes

De publicatie, het bestek en het indienen van offertes

 • De administratieve bepalingen, technische bepalingen en ramingsregels
 • De vereiste erkenningen van aannemers en klasse van werken
 • De bekendmakingsregels (drempels Europese bekendmaking)
 • De gunnings-en selectiecriteria en kwaliteitscertificaten en regels inzake de technische specificaties
 • Welke courante fouten kunnen er in een bestek sluipen en hoe deze fouten vermijden?
 • Afwijkingen van de algemene aannemingsvoorwaarden
 • Praktische oefening: zelf een bestek opstellen

Beoordeling en vergelijking van offertes: hoe zal een ziekenhuis tot de beste keuze komen om te gunnen? Kies ik voor prijs of kost?

 • Uitsluitings-, gunnings- en selectiecriteria
 • De kwalitatieve selectie
 • Transparantie, publicatie- en informatieverplichting
 • Het regelmatigheidsonderzoek: hoe omgaan met onregelmatigheden in een offerte
 • Het openen van de inschrijvingen: wat met de verrichtingen op openingszitting, tijdigheid van offertes, afroepen prijzen, offertes per fax of per mail
 • Formele vereisten zoals ondertekening offerte, verplicht bij te voegen stukken, invullen meetstaat en inventaris, dubbele omslag
 • De verbetering van offertes (bv. rekenfouten,). Waarmee mag/moet je rekening houden?
 • Inhoudelijke beoordeling en vergelijking: toetsing aan gunningscriteria, meest voordelige inschrijver/laagste inschrijver
 • Contactname met inschrijvers na opening in kader van de beoordeling: kunnen ontbrekende stukken bijgebracht worden?
 • Praktische oefening: vergelijking van meerdere offertes

Als ziekenhuis heeft u een keuze gemaakt! Maar dan begint het pas echt! Wat zijn de relevante elementen bij de uitvoering van de opdracht? Problematiek van de nieuwe modaliteiten aangaande wijzigingen.

Welke rechten hebben leveranciers wanneer u, als ziekenhuis, hen niet kiest?

17u00
Einde van de eerste opleidingsdag

Prijs

 • Prijs non-profit: € 400 (excl. btw)
 • Prijs profit: € 625 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 6 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

RIZIV (rubriek 'ethiek en economie'): erkenning in aanvraag.

OVB (persoonlijk aan te vragen): Advocaten kunnen bij de Orde van Vlaamse Balies een erkenning aanvragen voor deelname aan deze opleiding. De aanvraag moet u indienen via het privaat luik van www.advocaat.be.

LOCATIE

Van der Valk Hotel Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 66
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers

Ik apprecieerde de gedrevenheid van de sprekers, mijnheer Mortier wist écht waarover hij sprak en bracht dit enthousiast over. Het seminarie "overheidsopdrachten voor lokale besturen" was op geen enkel moment saai. Voor mij was het heel leerrijk.
An-Katrien Weyts, gemeente Schilde

 

Heel veel opgestoken, vooral de voorbeelden die bij de theorie werden aangehaald maakten de opleiding interessant. Vooral de ervaring van de sprekers en hun passie voor de materie maakten de les boeiend en leerrijk.
Bettina Sandermans, stad Landen

 

Opleiding: overheidsopdrachten