Actualia ambtenarenrecht: valkuilen in de gunningsfase bij overheidsopdrachten | wegwijs in onteigeningen | algemene beginselen van Behoorlijk Bestuur en Decreet Lokale Besturen | openbaarheid van besturen

06 mars 2020 @ 09:15 - 16:30

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15
Overheidsopdrachten in het vizier: enkele valkuilen in de gunningsfase gedicht

Mr. Jannick Poets, advocaat Adhemar.Law

De overheidsopdrachtenreglementering is een complexe regelgeving die vaak verschillende uitdagingen voor aanbestedende overheden met zich meebrengt. Goede opdrachtdocumenten leiden vaak tot een lager risico op procedures en een succesvolle uitvoering van de opdracht. Tijdens deze sessie staan we stil bij de voornaamste valkuilen in de gunningsfase. Aan de hand van de wetgeving en de rechtspraak helpen we aanbestedende overheden graag hun kennis uit te breiden en aan te scherpen.

10u45
Koffiepauze

11u00
Praktische wegwijzer in het land der onteigeningen

Mr. Jannick Poets, advocaat Adhemar.Law

In 2017 werd het onteigeningslandschap met het Onteigeningsdecreet hertekend. In de praktijk stellen we vast dat er veel vragen rijzen m.b.t. de praktische invulling van deze nieuwe regelgeving. Graag gaan we dieper in op de administratieve fase van het onteigeningscontentieux, gaande van het voornemen tot onteigening tot de vaststelling van het definitief onteigeningsbesluit.

12u30
Lunch

13u15
Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur en Decreet Lokaal Bestuur: Behoorlijk besturen van A tot Z

Mr. Jonas Voorter, advocaat Adhemar.Law

Het lokaal bestuursrecht werd in een nieuw jasje gestoken met het Decreet Lokaal Bestuur (DLB). In het kader van deze sessie zullen in de eerste plaats een aantal nieuwigheden uit dit nieuwe decreet worden besproken (gemeentebestuur vs. OCMW, bestuurlijk toezicht, intergemeentelijke samenwerking, rol provincies, etc.), waarna er verder wordt ingezoomd op “besturen in de praktijk” door middel van een praktische analyse van de voornaamste algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

14u45
Koffiepauze

15u00
Openbaarheid van bestuur: transparantie über alles?

Mr. Jonas Voorter, advocaat Adhemar.Law

In deze sessie wordt de regeling rond de openbaarheid van bestuur in het – nieuwe – bestuursdecreet onder de loep genomen. Aan de hand van een stroomschema wordt een fictieve aanvraag tot openbaarmaking op een praktische manier onderzocht. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met de (beroeps)beslissingen die reeds werden genomen door de Vlaamse beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur.

16u30
Einde van de opleiding

Prix

  • Prix: € 250 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

OVB (persoonlijk aan te vragen): Voor deze opleiding dient u een persoonlijke aanvraag te doen bij de OVB

Endroit

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs