seminarie

Actualia bouwrecht en verzekeringen: ABR-polis | 10-jarige aansprakelijkheid en de Wet Peeters | multi­disciplinair (samen)­werken in bouw­team in België | kabelschade

23 août 2019 @ 09:15 - 17:15

Hasselt

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programme

08u15
Registratie van de deelnemers en ontvangst met koffie

09u15
Alle Bouw­plaats­Risico’s (ABR-polis): mogelijk­heden, oplos­singen en beperk­ingen. Realistische benadering van de tweede afdeling Burgerlijke Aan­sprakelijk­heid

Dhr. Willy Van Duffel (Ervaren docent verzekerings­materies

In deze opleiding wordt de ABR-verzekering vanuit de praktische invalshoek besproken: ABR-verzekering: basisprincipes, basiswaarborg, facultatieve waarborgen en uitsluitingen. 

10u45
Koffiepauze

11u15
10-jarige aan­sprakelijk­heid en de Wet Peeters: brengt deze nieuwe verplichte verzekering evenveel vragen als oplossingen? Of einde van het (bedoelde) werk?

Dhr. Willy Van Duffel (Ervaren docent verzekerings­materies)

In deze opleiding wordt de 10-jarige aansprakelijkheid vanuit de praktische invalshoek besproken: opvallende recente arresten, controleverzekering en de (nieuwe) verplichte BA-verzekering voor aannemers.

12u45
Lunch

13u45
Multi­disciplinair (samen)­werken in bouw­team in België. Een kennis­making vanuit rechts­vergelijkend perspectief

Mr. Dario Petosa (Lydian Lawyers)

De vervanging van de klassieke driehoek opdrachtgever-architect-aannemer in grote en middelgrote vastgoedprojecten door multidisciplinaire samenwerkingsverbanden wint in België steeds meer aan belang. Niet alleen geïntegreerde opdrachten, zoals Design & Build of Design Build Finance Maintenance (Operate) formules, maar ook gecoördineerde opdrachten, zoals het bouwteam, hebben de laatste jaren aan terrein gewonnen. Uit de praktijk blijkt evenwel dat de notie ‘bouwteam’ een vlag is die vele ladingen dekt en zo dreigt tot een containerbegrip te worden herleid. In deze sessie onderzoekt Dario Petosa deze figuur vanuit rechtsvergelijkend perspectief en bespreekt de mogelijkheden en hinderpalen in het Belgische positieve recht.

15u15
Koffiepauze

15u45
Kabelschade: aansprakelijkheid en verweer

Mr. Roel De Kaesteker (Advocaat)

De lesgever beoogt een genuanceerd beeld te geven van de toepasselijke principes inzake kabelschade, waarbij wordt stilgestaan bij de respectievelijke verplichtingen in hoofde van de aannemer enerzijds en de nutsmaatschappijen anderzijds. Hierbij aansluitend worden de belangrijkste elementen aangereikt waarmee schadeclaims doorgaans met een zekere slaagkans kunnen worden betwist.

17u15
Einde van de opleiding

Prix

  • Prix: € 330 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ): accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

Inschrijven voor een opleiding die NOG NIET WERD ERKEND/GEACCREDITEERD? Schrijf in ‘onder voorbehoud’: (1) Noteer in het opmerkingenveld “Inschrijving onder voorbehoud van erkenning/accreditatie” | (2) Van zodra wij bericht ontvangen van de erkenningscommissie, brengen wij u IN ELK GEVAL persoonlijk op de hoogte | (3) Als de opleiding NIET wordt erkend/geaccrediteerd, heeft u de mogelijkheid om uw inschrijving kosteloos te annuleren | (4) Als de opleiding WEL wordt erkend/geaccrediteerd (wat bijna altijd het geval is), blijft uw inschrijving behouden

BIV: la demande d'accréditation est en cours.

Landmeters-experten: Confocus is een door de Federale Raad van landmeters-experten erkende organisator. Deze opleiding is erkend voor 3 uur in het kader van de permanente vorming voor de landmeters-experten (volgens art. 9 Reglement permanente vorming) of voor het aantal BIV-uren, mits erkenning van deze opleiding door het BIV (volgens art. 3 Reglement permanente vorming)

Orde van Architecten: la demande d'accréditation est en cours.

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 6 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

Endroit

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs