Actualia bouwrecht en verzekeringen: LVO-bepalingen relevant voor de bouw | kabelschade | ABR | tienjarige aansprakelijkheid en de wet Peeters

30 août 2018 @ 09:15 - 17:15

Berchem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15
Verzekeringen: enkele (W)LVO-bepalingen relevant voor de bouw

Mr. Bob Goedemé, advocaat, Schoups Advocaten

Aan bod komen enkele algemene bepalingen uit de Verzekeringswet Deel 4 « De landverzekeringsovereenkomst » die allen specifiek worden belicht vanuit hun belang bij bouwgeschillen:

 • de mededelingsplicht
 • verval vs. uitsluiting
 • samenloop
 • verjaring
 • schorsing en stuiting
 • subrogatie
 • eigen recht van de benadeelde
 • tegenstelbaarheid van excepties

10u45
Koffiepauze

11u15
Leidraad inzake kabelschade

Mr. Roel De Kaesteker, advocaat

De lesgever beoogt een genuanceerd beeld te geven van de toepasselijke principes inzake kabelschade, waarbij wordt stilgestaan bij de respectievelijke verplichtingen in hoofde van de aannemer enerzijds en de nutsmaatschappijen anderzijds. Hierbij aansluitend worden de belangrijkste elementen aangereikt waarmee schadeclaims doorgaans met een zekere slaagkans kunnen worden betwist.

12u45
Lunch

13u45
Alle BouwplaatsRisico's (ABR-verzekering): de details maken het verschil. Een blik op en achter de algemene voorwaarden. Het relatieve van "Alle risico's...behalve …"

Dhr. Willy Vanduffel, verzekeringsjurist, docent in verzekeringen

 • Tot wie richt zich de polis en waarom?
 • Voor welke werken en met welke beperkingen?
 • Gedetailleerde aandacht voor ogenschijnlijk tegenstrijdige bepalingen: knelpunten binnen de waarborgen.
 • Burenhinder (art. 544 B.W.) binnen de praktijk van verzekeringen en toegepast op de ABR: wie geniet dan van deze dekking? In welke mate? En wat met andere polissen zoals de B.A. Onderneming … ?
 • Wat met de dekking voor brand binnen de ABR-polis?
 • Wat met storm, natuurrampen, … met terrorisme … ?

15u15
Koffiepauze

15u45
Tienjarige aansprakelijkheid en de nieuwe wet Peeters: verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid nu ook voor aannemers

Dhr. Willy Vanduffel, verzekeringsjurist, docent in verzekeringen

 • Welke zijn de oplossingen binnen de verzekeringssector?
 • Detail bespreking van de problematiek van de aansprakelijkheid, van de nieuwe wet en de weerslag op verzekeringen.
 • Van theorie naar praktijk en omgekeerd.

17u15
Einde van de studiedag

Prix

 • Prix: € 330 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 6 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

BIV: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

Landmeters-experten: Confocus is een door de Federale Raad van landmeters-experten erkende organisator. Deze opleiding is erkend voor 4 uur in het kader van de permanente vorming voor de landmeters-experten (volgens art. 9 Reglement permanente vorming) of voor het aantal BIV-uren, mits erkenning van deze opleiding door het BIV (volgens art. 3 Reglement permanente vorming)

Orde van Architecten: accréditation à concurrence de 5 punten de formation.

Endroit

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs