seminarie

Actualia erfrecht: hervorming van de Vlaamse registratiebelasting (VLABEL) | het nieuwe erfrecht | de nieuwe erfbelasting | erfovereenkomsten in het nieuwe erfrecht

30 août 2018 @ 09:15 - 17:15

Berchem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15
De hervorming van de Vlaamse registratiebelasting (VLABEL)

Mr. Hilde Vanbockrijck, advocaat

10u45
Koffiepauze

11u15
Het nieuwe erfrecht

Mr. Hilde Vanbockrijck, advocaat

De nieuwe Wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het burgerlijk erfrecht treedt op 1 september 2018 in werking. De nieuwe regels verlenen een grotere vrijheid om de nalatenschap naar wens te regelen, maar ook een grotere bescherming en zekerheid, zo bv. in het geval van schenkingen. In deze sessie wordt een overzicht gegeven van de hervormingen die deze wet doorvoert, waaronder:

• De wijziging van de regels m.b.t. de erfrechtelijke reserve: berekening van de erfrechtelijke reserve, positie van de ascendenten
• Positie van de langstlevende echtgenoot
• Omzetting vruchtgebruik van de langstlevende in samenloop met pluskinderen
• Versoepeling van het verbod op erfovereenkomsten
• Schenkingen : wijziging van de regels van inbreng en inkorting
• Wijziging van de regels over de verdeling
• Nieuwe erfregels: steeds voordelig?
• Beding van aanwas
• Overgangsrecht : op welke nalatenschappen gelden nog de oude regels?

12u45
Lunch

13u45
De nieuwe erfbelasting

Mr. Mark Delboo, advocaat en partner, advocatenkantoor DELBOO

1. Verlaging van de tarieven
– Verlaging van de tarieven die tussen broers/zussen en tussen verdere verwanten/niet-verwanten
– Verlaging fiscale druk op de vererving van goederen aan de langstlevende echtgenoot
– Gedeeltelijke erfenissprong

2. Wijzigingen in functie van het gewijzigde erfrecht
– Nieuw of voortgezet vruchtgebruik
– Vrijstelling terugvallend vruchtgebruik
– Erfovereenkomsten: implicaties inzake schenkbelastingen
– Standpunten Vlabel

3. De sluipende hervorming: gewijzigde administratieve standpunten Vlabel

15u15
Koffiepauze

15u45
Erfovereenkomsten en de wijzigingen in het nieuwe erfrecht

Mr. Rinse Elsermans, advocaat, Cazimir

De hervorming van het erfrecht draait rond vijf krachtlijnen. Eén van deze krachtlijnen beoogt de hervorming van het huidige juridische landschap betreffende de erfovereenkomsten.
Erfovereenkomsten, of ‘overeenkomsten over nog niet opengevallen nalatenschappen’, zijn vandaag de dag principieel verboden. Het nieuwe erfrecht zal het huidige verbod op erfovereenkomsten zowel verduidelijken, als versoepelen. Daarnaast worden ook de uitdrukkelijk bij wet toegelaten erfovereenkomsten (de zogenaamde ‘punctuele erfovereenkomsten’) uitgebreid. Voorts creëert het nieuwe erfrecht een nieuwe rechtsfiguur, namelijk de globale erfovereenkomst. De hervorming biedt een heel aantal mogelijkheden aan de praktijk om op een rechtszekere manier aan vermogensplanning te doen, wat zal bijdragen tot de gemoedsrust van de partijen.
Naast te weten welke erfovereenkomsten na 1 september 2018 kunnen worden gesloten, is het minstens even belangrijk om te weten hoe deze erfovereenkomsten moeten worden gesloten. Er moeten namelijk een heel aantal vorm- en procedurele voorwaarden worden nageleefd bij het sluiten van een erfovereenkomst. Het is zeer belangrijk hierbij stil te staan, gelet op de verregaande sanctie die de wet voorschrijft. Tot slot is het belangrijk om te analyseren welke impact de hervorming van het erfrecht heeft op bestaande (denk bijvoorbeeld aan een valkeniersclausule, een aandeelhoudersovereenkomst die voorziet in overdrachtsbeperkingen bij overlijden, een beding van aanwas, enzoverder). Ook dit komt tijdens het seminarie aan bod.

Programma

  • Wanneer is er sprake van een erfovereenkomst?
  • Is de definitie van ‘erfovereenkomst’ van het Hof van Cassatie nog relevant na 1 september 2018?
  • Welke (punctuele) erfovereenkomsten kunnen er na 1 september 2018 worden gesloten? En welke niet?
  • Wat is een globale erfovereenkomst, en wat is het nut ervan?
  • Op welke manier worden alle betrokken partijen beschermd tegen druk van buitenaf of onwetendheid?
  • Is er publiciteit vereist van erfovereenkomsten?

17u15
Einde van de studiedag

Prix

  • Prix: € 330 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

BIBF-IBR: accréditation à concurrence de 6 uur de formation.

IAB (B0416/2015-09): Confocus is door IAB erkend als vormingsoperator.

Nationale Kamer van Notarissen: accréditation à concurrence de 6 uur de formation.

Endroit

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs