seminarie

Actualia familiaal vermogensrecht: testament | huwelijkscontract | schenking | vereffening-verdeling

23 août 2018 @ 09:15 - 17:15

Hasselt

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15
Het testament doorgelicht

Mr. Dirk De Groot, advocaat, Sherpa Law

 • De diverse soorten testamenten met hun voor- en nadelen
 • Overzicht van de verschillende soorten legaten en hun gevolgen
 • Welke rol speelt het nieuwe erfrecht bij dit alles?
 • Hoe kunnen we onze doelen bereiken door gebruik te maken van of in te spelen op :
  – plaatsvervulling
  – aanwas
  – het legaat voor de samenwonende partner
  – het legaat voor de echtgenoot (ontneming of net versterking vruchtgebruik)
  – het legaat tegen de ‘ex’
  – het kinderloos vrijgezel testament
  – straf- en keuzebedingen
  – het ‘schuldlegaat’
  – het “ik-opa testament”,
  – het “legaat de fideï-commis de residuo”
  – het “duo-legaat”
 • En hoeveel krijgt de fiscus bij dit alles ?

  Dit alles wordt uit de doeken gedaan door bespreking van praktische casussen die uit het leven gegrepen zijn zoals die in onze praktijk voorkomen.

10u45
Koffiepauze

11u15
Het huwelijkscontract in het licht van het bestaande en nieuwe huwelijksvermogensrecht

Mr. Dirk De Groot, advocaat, Sherpa Law

 • Overzicht van de wijzigingen aan het huwelijksvermogensrecht 2018
 • Bespreking van enkele casussen uit de praktijk waarin het nieuwe erfrecht, het nieuwe huwelijksvermogensrecht en hun fiscale implicaties met elkaar worden geïntegreerd tot praktische oplossingen met aandacht voor:
  – Maximale of net minimale bescherming van de partner
  – Maximale of net minimale bescherming van de eigen dan wel gemeenschappelijke kinderen
  – Schenkingen en erfstellingen binnen of buiten het huwelijkscontract
  – Einde van de relatie door overlijden dan wel door scheiding
  – De gezinswoning
  – De beleggingen
  – De beroepsgoederen
  – De “verruimde Valkeniers”

12u45
Lunch

13u45
Schenking: capita selecta

Dhr. Bart Van Den Bergh, Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker, Universiteit Hasselt

In deze sessie worden enkele knelpunten besproken van het giftenrecht.
O.a. volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De onherroepelijkheid van schenkingen op de wip?
 • Het broos en onzeker karakter van de schenkingstitel.
 • Het schenkingsformalisme.
 • Erfrechtelijke gevolgen van schenkingen (fictieve massa, inkorting, …).

15u15
Koffiepauze

15u45
Vereffening-verdeling: procedurele topics

Dhr. Bart Van Den Bergh, Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker, Universiteit Hasselt

In deze sessie worden een aantal complexe procedurele aspecten van de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling (na overlijden en na echtscheiding) belicht. Deze onderwerpen zijn niet alleen essentieel voor het notariaat, maar ook voor advocaten die dossiers van dergelijke aard behandelen.
Komen o.a. aan bod:

 • Tussengeschillen en het tussentijds proces-verbaal.
 • Vervanging van de notaris.
 • Verjaring in de vereffening-verdeling.
 • Het kantmeldingsvereiste bij vereffening-verdeling.
 • Tussenkomst van derden in de vereffening-verdeling.
 • De zijdelingse vordering in de procedure van gerechtelijke vereffening en verdeling.
 • De “fictieve” vereffening en verdeling bedoeld voor schuldeisers.
 • De procedure tot legaatsafgifte.
 • Dading bij vereffening en verdeling

17u15
Einde van de studiedag

Prix

 • Prix: € 330 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

Nationale Kamer van Notarissen: accréditation à concurrence de 6 uur de formation.

Endroit

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs