seminarie

Actualia insolventierecht: gerechtelijke reorganisatie | faillissementsrecht | taken van een curator | overdracht van onderneming in continuïteit en discontinuïteit

29 août 2019 @ 09:15 - 17:15

Berchem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programme

08u15
Registratie van de deelnemers en ontvangst met koffie

09u15
Gerechtelijke reorganisatie: actualia

Mr. Dominique De Marez (Eubelius)

10u45
Koffiepauze

11u15
Faillissementsrecht: actualia

Mr. Joris J. De Smet (Advocaat-Curator)

  • Het faillissement van zaakvoerders en bestuurders: moet er nog (drijf-)zand zijn?
  • De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator
  • De territoriale bevoegdheid van de insolventierechter: het CVB in het licht van artikel XX.12, §1 WER en artikel 3 Europese Insolventieverordening
  • De jurisdictionele rol van de rechter-commissaris:
    • waarborg voor het respect van de wet en de bescherming van de grondrechten
    • de vereisten van het gerechtelijk wetboek in het licht van de digitalisering van de insolventieprocedures
  • Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie)

12u45
Lunch

13u45
Taken van een curator

Mr. Vincent Geeraert (Curator)

15u15
Koffiepauze

15u45
Overdracht van onderneming in continuïteit en discontinuïteit

Mr. Matthias Gesquière (Portelio Advocaten)

In het driestromenland van het insolventierecht (vereffening, faillissement, gerechtelijke reorganisatie) kan een overdracht van de onderneming in continuïteit aan de orde zijn. In het seminarie worden de opportuniteiten en valkuilen van de overdracht van de onderneming besproken, en dit in elk van de drie deelprocedures. Daarbij zal ook ruim aandacht besteed worden aan aspecten van sociaal recht.

17u15
Einde van de opleiding

Prix

  • Prix: € 330 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Inschrijven voor een opleiding die NOG NIET WERD ERKEND/GEACCREDITEERD? Schrijf in ‘onder voorbehoud’: (1) Noteer in het opmerkingenveld “Inschrijving onder voorbehoud van erkenning/accreditatie” | (2) Van zodra wij bericht ontvangen van de erkenningscommissie, brengen wij u IN ELK GEVAL persoonlijk op de hoogte | (3) Als de opleiding NIET wordt erkend/geaccrediteerd, heeft u de mogelijkheid om uw inschrijving kosteloos te annuleren | (4) Als de opleiding WEL wordt erkend/geaccrediteerd (wat bijna altijd het geval is), blijft uw inschrijving behouden

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

BIBF-IBR: la demande d'accréditation est en cours.

IAB (B0574/2018-09): accréditation à concurrence de 6 uren de formation.

Endroit

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs