seminarie

Actualia Strafrecht: het nieuwe strafwetboek | de nieuwe wetboeken van strafvordering en strafuitvoering | de rechtspraak van het EHRM | gerechtskosten in strafzaken

30 augustus 2018 @ 09:15 - 17:15

Berchem (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15
Het nieuwe strafwetboek in de steigers

Mr. Kris Luyckx, advocaat-vennoot, Desdalex en gastdocent, Universiteit Antwerpen

Korte inhoud volgt weldra

10u45
Koffiepauze

11u15
De nieuwe wetboeken van strafvordering en strafuitvoering: quo vadis?

Mr. Kris Luyckx, advocaat-vennoot, Desdalex en gastdocent, Universiteit Antwerpen

Korte inhoud volgt weldra

12u45
Lunch

13u45
Recente tendensen in de rechtspraak van het EHRM

Prof. Dr. Mr. Joachim Meese, hoofddocent, Universiteit Antwerpen en advocaat-vennoot, Van Steenbrugge Advocaten

In deze sessie zal aandacht besteed worden aan een aantal recente tendensen in de rechtspraak van het EHRM en de invulling ervan in de Belgische rechtspraak. Daarbij zullen onder meer de volgende onderwerpen worden belicht:

  • het getuigenverhoor in strafzaken (o.a. na het arrest Schatschaschwili)
  • het recht op bijstand en het recht op een eerlijk proces (o.a. na de arresten Ibrahim en Simeonovi)
  • het onrechtmatig verkregen bewijs (o.a. na de arresten Kalneniene en Dragon Ioan Rusu)
  • de minimale vereisten inzake detentie

15u15
Koffiepauze

15u45
Gerechtskosten in strafzaken

Prof. Dr. Daniel De Wolf, Professor, Vrije Universiteit Brussel

De lezing beperkt zich hoofdzakelijk tot de eigenlijke gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding zoals deze problematiek aan bod komt voor de zittingsrechter in eerste aanleg. Op de specificiteit van het vooronderzoek of de rechtsmiddelen wordt in beginsel hier niet op ingegaan.

Tijdens deze lezing wordt vooreerst ingegaan op de nieuwe wetgeving in de materie, meer bepaald de recent genomen uitvoeringsbesluiten. Vervolgens worden de grote principes van de gerechtskosten besproken. Daarbij wordt ingegaan op enkele knelpunten in de praktijk. Tenslotte wordt de recente rechtspraak inzake de rechtsplegingsvergoeding besproken. Opnieuw worden de belangrijkste principes in herinnering gebracht waarna enkele knelpunten behandeld worden.

17u15
Einde van de studiedag

Prijs

  • Prijs: € 330 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: erkend voor 6 punten permanente vorming.

LOCATIE

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers