seminarie

Actualia vastgoed en stedenbouw: de vastgoedmakelaarswet | appartementsmede-eigendom | het nieuwe Vlaamse woninghuurdecreet | het onteigeningsdecreet

29 août 2019 @ 09:15 - 17:15

Berchem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programme

08u15
Registratie van de deelnemers en ontvangst met koffie

09u15
De nieuwe plichtenleer van de vastgoedmakelaar en de verdere interpretatie van het BIV van de Vastgoedmakelaarswet van 2013

Mr. Koen De Puydt (Seeds Law)

10u45
Koffiepauze

11u15
Appartementsmede-eigendom

Dhr. Walter Niewold (Vrederechter Kanton Hasselt)

In het Staatsblad van 2/7/2018 verscheen de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve geschillenoplossing. De artikelen 162 tot en met 179 van deze wet wijzigen de wettelijke regels inzake appartementsmede-eigendom op heel wat belangrijke punten. De wet wordt van kracht op 1 januari 2019.
In deze opleiding zal dieper worden ingegaan op de aangebrachte wijzigingen, de ratio legis ervan en de gevolgen voor de praktijk.

12u45
Lunch

13u45
Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet

Dhr. Walter Niewold (Vrederechter Kanton Hasselt)

Op 7 december 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad het decreet van 9/11/2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor woning bestemde goederen of delen ervan, of het “Vlaams Woninghuurdecreet“. Er wordt grondig ingegaan op de bepalingen van dit nieuwe decreet:

 • Historiek en toelichting bij het tot stand komen van het decreet.
 • Algemene bepalingen en toepassingsgebied.
 • Vergelijking huur hoofdverblijfplaats met woninghuur en algemene bepalingen huur onroerende goederen in het Burgerlijk Wetboek
 • Specifieke bepalingen en onder meer:
  • Aanvang en inhoud contract
  • Duur van de overeenkomst
  • Staat van het goed en herstellingen
  • Overdracht en onderhuur
  • Financiële aspecten: huurprijs, waarborg, kosten en lasten
  • Betwistingen: rechtspleging en kortgeding vrederechter
  • Einde overeenkomst: overlijden huurder
  • Medehuur: huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning
 • Naast de decretale bepalingen inzake huur hoofdverblijfplaatsen is er ook een specifieke regelgeving tot stand gekomen voor verhuur van studentenverblijven.

Het onderwerp wordt belicht met praktische voorbeelden en de nodige kritische reflecties.

15u15
Koffiepauze

15u45
Het onteigeningsdecreet: case law

Dhr. Walter Niewold (Emeritus-vrederechter Kanton Hasselt)

 • Historiek en toelichting bij het tot stand komen van het decreet
 • Krachtlijnen
 • Bestuurlijke fase:
  • Bevoegde instanties
  • Zelfrealisatie
  • Voorlopig onteigeningsbesluit
  • Projectnota
  • Onderhandelingsplicht
  • Openbaar onderzoek
  • Definitief onteigeningsbesluit
  • Beroep
 • Gerechtelijke fase
  • Wettigheid onteigening
  • Beroep
  • Deskundig onderzoek
  • Provisionele vergoeding
  • Definitieve vergoeding
  • Beroep

Het onderwerp wordt belicht met praktische voorbeelden en kritische reflecties, onder meer door vergelijking met de federale rechtsregels

17u15
Einde van de opleiding

Prix

 • Prix: € 330 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Inschrijven voor een opleiding die NOG NIET WERD ERKEND/GEACCREDITEERD? Schrijf in ‘onder voorbehoud’: (1) Noteer in het opmerkingenveld “Inschrijving onder voorbehoud van erkenning/accreditatie” | (2) Van zodra wij bericht ontvangen van de erkenningscommissie, brengen wij u IN ELK GEVAL persoonlijk op de hoogte | (3) Als de opleiding NIET wordt erkend/geaccrediteerd, heeft u de mogelijkheid om uw inschrijving kosteloos te annuleren | (4) Als de opleiding WEL wordt erkend/geaccrediteerd (wat bijna altijd het geval is), blijft uw inschrijving behouden

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ): accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

Nationale Kamer van Notarissen: accréditation à concurrence de 6 uur de formation.

BIV: la demande d'accréditation est en cours.

Landmeters-experten: Confocus is een door de Federale Raad van landmeters-experten erkende organisator. Deze opleiding is erkend voor 3 uur in het kader van de permanente vorming voor de landmeters-experten (volgens art. 9 Reglement permanente vorming) of voor het aantal BIV-uren, mits erkenning van deze opleiding door het BIV (volgens art. 3 Reglement permanente vorming)

Orde van Architecten: la demande d'accréditation est en cours.

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

Endroit

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs