Actualia vennootschapsrecht 2019: het nieuwe WVV | BV/NV in detail | conflicten in vennootschappen | bestuurdersaansprakelijkheid na het WVV

23 août 2019 @ 09:15 - 17:15

Hasselt

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programme

08u15
Registratie van de deelnemers en ontvangst met koffie

09u15
Het nieuw WVV: alles verandert? Of toch niet? Focus op algemene bepalingen en vennoot­schaps­vormen anders dan BV/NV

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard (Monard Law)

In deze sessie geven de sprekers een algemene inleiding van het nieuwe vennootschapsrecht, gevolgd door een meer gedetailleerde behandeling van het nieuwe recht m.b.t. de maatschap, de vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap (Boek 4). Daarnaast belichten de sprekers ook enkele nieuwigheden uit de algemene bepalingen (Boek 1) en de bepalingen gemeenschappelijk aan alle rechtspersonen (Boek 2) met relevantie voor de praktijk.

10u45
Koffiepauze

11u15
BV/NV in detail door­gelicht. Is er nog een verschil?

Mr. Pieter Van den Broeck & Mr. Maxime Monard (Monard Law)

De BV is een hele nieuwe rechtsvorm, maar ook de NV onderging doorgedreven wijzigingen. De sprekers bespreken het nieuwe recht voor BV en NV in detail, met heel wat voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast belichten zij ook de verschillen tussen beide rechtsvormen, zodat u geïnformeerd kan beoordelen en adviseren welke rechtsvorm in welke situatie het meest geschikt is.

12u45
Lunch

13u45
Conflicten in de vennoot­schap

Mr. Pieter Van den Broeck (Monard Law)

Ook in het vennootschapsleven rijzen er heel wat conflicten. Het nieuwe vennootschapsrecht brengt slechts beperkte wijzigingen mee aan de juridische tools voor de betrokkenen bij een conflict. De actiemiddelen blijven grotendeels gelijk, de – nog steeds populaire – geschillenregeling kreeg wel een grondige update. De sprekers behandelen de diverse actiemiddelen in detail en reiken daarbij ook illustraties uit recente rechtspraak aan.

15u15
Koffiepauze

15u45
Bestuurders­aansprakelijk­heid na het WVV

Mr. Dominique De Marez (Eubelius)

Tijdens deze sessie wordt de aansprakelijkheid na het WVV van de voormalige bestuurders na faillissement behandeld. De verschillende aansprakelijkheidsgronden worden overzichtelijk en aan de hand van heel wat voorbeelden besproken.

17u15
Einde van de opleiding

Prix

  • Prix: € 330 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ): accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

IAB (B0574/2018-09): accréditation à concurrence de 6 uren de formation.

BIBF-IBR: la demande d'accréditation est en cours.

Endroit

Hogeschool PXL-Congress

Elfde-Liniestraat 23a - Gebouw D (1e verdieping)
3500 Hasselt

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs