seminarie

Actualia vennootschapsrecht: aandeelhoudersovereenkomsten | M&A | bestuurdersaansprakelijkheid | de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling

28 août 2018 @ 09:15 - 17:15

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. In de vier sessies over het nieuwe vennootschapsrecht wordt een groot deel van de hervorming besproken, steeds met ruime aandacht voor de verwachte impact op de vennootschapspraktijk. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15
Impact van het nieuwe vennootschapsrecht op aandeelhoudersovereenkomsten

Mr. Pieter Van Den Broeck, advocaat-vennoot, Monard Law & Mr. Maxime Monard, advocaat, Monard Law

De ingrijpende wijzigingen van het nieuwe vennootschapsrecht zullen ongetwijfeld een belangrijke impact hebben op aandeelhoudersovereenkomsten. Deze bevatten immers veelal afspraken omtrent het bestuur van de vennootschap, de overdracht van aandelen, winstuitkering en het omgaan met conflicten binnen de vennootschap, stuk voor stuk topics waar het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heel wat nieuwigheden bevat. De sprekers bespreken deze nieuwigheden vanuit de concrete toepassing van aandeelhoudersovereenkomsten, doch met ruime aandacht voor het theoretisch kader (vandaag en morgen). Ook wordt er besproken hoe er bij inwerkingtreding van het nieuwe recht best kan worden omgegaan met bestaande aandeelhoudersovereenkomsten.

10u45
Koffiepauze

11u15
Impact van het nieuwe vennootschapsrecht op M&A

Mr. Pieter Van Den Broeck, advocaat-vennoot, Monard Law & Mr. Maxime Monard, advocaat, Monard Law

Het nieuwe vennootschapsrecht zal ook haar stempel drukken op de M&A-praktijk. Hoewel de koopovereenkomst bij een aandelentransactie er slechts op enkele kleinere punten anders zal uitzien in de toekomst, brengt het nieuwe vennootschapsrecht ook enkele aandachtspunten (bv. de wettelijke en statutaire overdrachtsbeperkingen) en opportuniteiten (bv. inzake financiële steunverlening) met zich mee. Ook worden de regels voor vennootschapsrechtelijke herstructureringen (fusies, splitsingen, inbreng van algemeenheid en bedrijfstak)vereenvoudigd en gewijzigd en beter afgestemd op de praktijk (bv. een duidelijke definitie van een partiële splitsing). Ten slotte voert het nieuwe recht ook een duidelijke procedure in voor een grensoverschrijdende zetelverplaatsing met bijhorende omzetting. Al deze nieuwigheden worden systematisch besproken, met duiding voor de verwachte impact op de M&A praktijk.

12u45
Lunch

13u45
Bestuurdersaansprakelijkheid, vandaag en morgen

Mr. Dominique De Marez, advocaat, balie Kortrijk (Eubelius)

15u15
Koffiepauze

15u45
De vennootschapsrechtelijke geschillenregeling in het nieuwe vennootschapsrecht

Mr. Maxime Monard, advocaat, Monard Law

De geschillenregeling is reeds vele jaren een bijzonder populair en efficiënt ultiem redmiddel bij conflicten tussen aandeelhouders. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen laat de grote lijnen van de bestaande geschillenregeling dan ook overeind. Wel wordt de procedure nog beter afgestemd op de noden van de praktijk, worden een aantal technische discussiepunten beslecht en wordt er meer armslag gegeven aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank om een billijke oplossing op maat uit te werken. De sprekers bespreken de gehele geschillenregeling in detail, met zowel aandacht voor de nieuwigheden als voor de bepalingen die ongewijzigd blijven.

17u15
Einde van de studiedag

Prix

  • Prix: € 330 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

BIBF-IBR: accréditation à concurrence de 6 uur de formation.

IAB (B0416/2015-09): Confocus is door IAB erkend als vormingsoperator.

Endroit

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs