seminarie

Actualia verzekeringsrecht: autoverzekeringen | brandverzekeringen | de verzekeringswet | productaansprakelijkheid en verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid “na levering”

28 août 2018 @ 09:15 - 17:15

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u15
Autoverzekeringen: de aanpassingen aan het Modelcontract sedert 31 mei 2017

Dhr. Willy Vanduffel, verzekeringsjurist, docent in verzekeringen

 • Nieuwigheden en aanpassingen door de wet van 2017
 • Overzicht en bespreking van steeds onduidelijke thema’s binnen de verplichte autoverzekering
 • Wat met “voorbewegingstoestellen” en elektrische fietsen?
 • Wat met de “grensverzekering” en de gevolgen ervan?
 • Hoe zit het dan met het gebruik van voertuigen, “andere dan datgene dat in de polis verzekerd is”?
 • Details inzake het verhaal binnen de verplichte autoverzekering. Randgevallen en betwistingen.

10u45
Koffiepauze

11u15
Brandverzekeringen: een jungle van begrippen en toepassingen. Een steeds evoluerende materie die geanalyseerd en geactualiseerd wordt

Dhr. Willy Vanduffel, verzekeringsjurist, docent in verzekeringen

 • Nieuws: nu ook de verplichte Brandverzekering vanaf begin 2019 …
 • Structuur van de brandverzekeringspolissen.
 • Eenvoudige of speciale risico’s.
 • Verplichte standaard en gedifferentieerde inhoud.
 • Woordenspel: basiswaarborgen, aanvullende waarborgen, bijkomende waarborgen…
 • Verschil tussen “verhaal van derden” en “B.A. gebouw”.
 • De details maken het verschil: onderzoek binnen een aantal polissen naar de aansprakelijkheidsdekking binnen de polissen brand en naar de verzekerde kapitalen.
 • Hoe, wat, waar…?
 • Impact van de TRIP: is terrorisme verzekerd binnen de brandverzekeringen en op welke wijze?

12u45
Lunch

13u45
De verzekeringswet: enkele hete hangijzers

Dhr. Jacques Van Keirsbilck, risk and insurance coach

Tijdens deze uiteenzetting focussen we voornamelijk op drie artikels uit de verzekeringswet die al tot heel wat juridische discussies hebben geleid:

 • Artikel 65 VW: het verval van het recht op de verzekeringsprestatie.
 • Artikel 95 VW: de subrogatievordering.
 • Artikel 142 VW: de gelding van de waarborg in de tijd. Hierbij wordt uiteraard in de eerste plaats aandacht besteed aan enkele belangrijke arresten en vonnissen in deze materies. Vanuit zijn ervaring inzake audit van verzekeringsprogramma’s zal de docent daarnaast ook toelichting geven bij enkele praktische toepassings- en interpretatieproblemen met betrekking tot deze artikels uit de verzekeringswet.

15u15
Koffiepauze

15u45
Productaansprakelijkheid en verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid “Na levering”

Dhr. Jacques Van Keirsbilck, risk and insurance coach

Schadegevallen in de sfeer van de “productaansprakelijkheid” leiden vaak tot discussies tussen verzekeraar, verzekerde en benadeelde. Tijdens deze uiteenzetting vestigen we de aandacht op een aantal van deze discussiepunten zoals bijvoorbeeld:

 • De verzekering B.A. Na levering en de foutloze aansprakelijkheid inzake producten met gebreken: Wat wordt wel eens uit het oog verloren?  
 • De verzekering van de economische (de zogenaamde immateriële) schade door een gebrekkig product of gebrekkig werk veroorzaakt aan derden: Wat zijn de grenzen van de verzekeringsdekking met betrekking tot dit soort schade?
 • Uitsluiting van de schade veroorzaakt door een gebrek aan doeltreffendheid van het geleverde product of het uitgevoerde werk: veel nuanceverschillen in de gebruikte bewoordingen, met alle gevolgen vandien.
 • Wat is de impact van sommige contractclausules (beperking van aansprakelijkheid, vrijwaringsclausules) op de verzekeringsdekking in het kader van een waarborg B.A. Na levering?  

17u15
Einde van de studiedag

Prix

 • Prix: € 330 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 6 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

Endroit

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs