Actualia verzekeringsrecht: aanpassingen WAM | rechtsbijstandsverzekering | medische ongevallen | de verzekeringswet

29 août 2019 @ 09:15 - 17:15

Berchem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze studiedag maakt deel uit van de Confocus Rechtsdagen die jaarlijks in augustus georganiseerd worden voor advocaten. De sprekers van dit programma zullen hun focus leggen op de juridische inhoud van de onderwerpen. Inhoudelijke vragen kunnen op voorhand gesteld worden aan Barbara.

Programme

08u15
Registratie van de deelnemers en ontvangst met koffie

09u15
Actua verzekerings-en aansprakelijkheidsrecht met focus aanpassingen WAM nav het meest recente wetsvoorstel 25.4.19

Mr. Lize Schoonbaert (Charlier-Advocaten)

Ideze sessie komen recente arresten van het hof van cassatie en het grondwettelijk hof aan bod, waarbij maximaal wordt geprobeerd om via casestudy zo nauw mogelijk aan te sluiten op de praktijk, in bijzonder m.b.t. aansprakelijkheidsverzekering en vergoedingsregelingen buiten aansprakelijkheidsrecht (o.a. art 29bis, 19bis11§2WAM i.o29ter). In bijzonder komt het wetsvoorstel goedgekeurd dd. 25.4.19 met aanpassing van de WAM-wet aan bod, waarbij de wijzigingen m.b.t. nieuwe vormen van mobiliteit (o.a. elektrische fietsen en voortbewegingstoestellen) toegelicht zullen worden. 

10u45
Koffiepauze

11u15
Rechtsbijstandsverzekering

Mr. Lize Schoonbaert (Charlier-Advocaten)

De recente wetsaanpassingen met betrekking tot de rechtsbijstandsverzekering worden toegelicht. 

12u45
Lunch

13u45
De wet medische ongevallen

Mr. Raf Van Goethem & Mr. Christophe Lemmens (Advocatenkantoor Dewallens & Partners)

De Wet Medische Ongevallen van 31 januari 2010 werd destijds voorgesteld als dé oplossing voor patiënten die het slachtoffer worden van een medisch ongeval. Het verkrijgen van een schadevergoeding voor die slachtoffers zou veel eenvoudiger worden dan wat vroeger het geval was voor de gewone rechtbanken en hoven. Zelfs zonder de aansprakelijkheid van een arts zou een patiënt een schadevergoeding kunnen krijgen op basis van het zogenaamde “medisch ongeval zonder aansprakelijkheid” (MOZA). In de praktijk werden evenwel al vele kritische bedenkingen geuit bij de werking van het Fonds, die opgelijst worden. Intussen heeft de rechtspraak zich ook reeds meermaals moeten uitspreken over de adviezen die door het Fonds afgeleverd worden in concrete dossiers. Ook hiervan zal een overzicht gegeven worden met duiding van de impact hiervan voor de praktijk en de toekomstperspectieven. 

15u15
Koffiepauze

15u45
Verzekeringswet: quo vadis? Enkele interessante topics uit rechtsleer en rechtspraak

Dhr. Jacques Van Keirsbilck (Ervaren docent verzekeringsmateries)

Aan bod komen:

  • het verzekerbare en het verzekerde belang in het kader van een verzekeringsovereenkomst,
  • het eigen recht van de benadeelde in het kader van de aansprakelijkheidsverzekeringen,
  • de verjaringsregels in het kader van de verzekeringswet en de relatie met de verjaringsregels naar gemeen recht,
  • rechtstreekse schadeloosstelling door de verzekerde-aansprakelijke: en wat nu?,
  • aansprakelijkheidsdekkingen in de brandverzekering en relatie tot andere aansprakelijkheidsverzekeringen,
  • het cassatie-arrest inzake schade veroorzaakt door opzet.

17u15
Einde van de opleiding

Prix

  • Prix: € 330 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ): accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

OVB: accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 6 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

Endroit

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs