seminarie

ANTWERPEN RECHTSDAG | BURGERLIJK RECHT: dwangsom | actualia verbintenissenrecht | het nieuwe bewijsrecht

25 augustus 2020 @ 09:00 - 17:00

Berchem (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Corona-maatregelen!

Wij organiseren de Rechtsdagen met inachtneming van alle veiligheidsmaatregelen opgelegd door de veiligheidsraad.

 • De regels voor social distancing worden gerespecteerd. Hierdoor is het aantal inschrijvingen beperkten worden er enkel inschrijvingen voor een volledige dag aangenomen. Tijdig inschrijven is dus de boodschap!
 • De verdeling van eten gebeurt op een veilige manier.
 • De pauzes tussen de sessies duren wat langer om de zaal voldoende te kunnen luchten.

Indien er zich tegen eind augustus wijzigingen zouden voordoen in de situatie, bieden wij de volledige Rechtsdagen 2020 online aan. U bent er dus ten alle tijden zeker van dat u uw punten voor 1 september 2020 kunt behalen binnen de gekozen onderwerpen.
Neem ook zeker een kijkje op onze website voor ons zomeraanbod met ‘on demand webinars’ en ‘live webinars’.

Programma

08u30
Welkomstkoffie en registratie

09u00
Dwangsom

Mr. Sven Sobrie (Research fellow, Faculty of Law KULeuven en advocaat Verbist & Vanlerberghe Omega Law)

De dwangsom is het instrument bij uitstek om een hoofdveroordeling kracht bij te zetten. Het wordt dan ook vaak aangewend in de praktijk. Toch – of misschien net daarom – geeft het vaak aanleiding tot discussie. Deze webinar bespreekt vanuit praktijkgerichte hoek de belangrijkste principes achter de dwangsom, met bijzondere aandacht voor actuele ontwikkelingen in de rechtspraak. Er wordt o.m. stilgestaan bij:

 • Het accessoir karakter van de dwangsom;
 • De beoordelingsvrijheid van de rechter bij de toekenning van de dwangsom;
 • De formulering van de dwangsom en eventuele modaliteiten;
 • De betekeningsvereiste;
 • De impact van rechtsmiddelen;
 • De herziening van de dwangsom;
 • De verjaring van de dwangsom;
 • Dwangsom en faillissement;
 • De taakverdeling tussen de dwangsomrechter en de beslagrechter.

10u00
Mogelijkheid tot vraagstelling en koffiepauze

11u00
Actualia verbintenissenrecht

Prof. dr. em. Alois Van Oevelen, Universiteit Antwerpen

13u00
Mogelijkheid tot vraagstelling en lunch

14u00
Het nieuwe bewijsrecht

Mr. Nic Clijmans, Clijmans advocaten

De wet van 13 april 2019, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 14 mei 2019, inhoudende “invoering van een burgerlijk wetboek en tot invoeging van boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek”, voert een nieuw bewijsrecht in onze rechtsorde in, met ingang van 1 november 2020.
Er is geen heuse breuk met het verleden te noteren, doch wel een modernisatie en versoepeling van het bewijsrecht met codificatie van de vaststaande Cassatierechtspraak. Het bewijsrecht wordt in een nieuw jasje gestoken en aangepast aan de huidige maatschappij en de stand van de techniek (digitalisering). Belangrijke rechtspraak van het Hof van Cassatie wordt gecodificeerd (bv. inzake de medewerkingsverplichting van partijen aan de bewijsvoering). Het bewijsrecht wordt aanzienlijk versoepeld: het vrije bewijsrecht wint aanzienlijk aan terrein en bepaalde technieken worden wettelijk verankerd om makkelijker tot bewijs te komen (bv. de regeling omtrent de omkering van de bewijslast en de verlaging van de bewijsstandaard bij het bewijs van oneindig negatieve feiten of quasi-onbewijsbare positieve feiten). Het ondernemingsbewijsrecht wordt ten slotte ook in het Nieuw Burgerlijk Wetboek geïncorporeerd: een belangrijke rol wordt daarbij weggelegd voor 2 commerciële bewijsmiddelen: de factuur en de boekhouding van een onderneming.
Deze webinar beoogt u op overzichtelijke wijze kennis te doen maken met dit nieuwe bewijsrecht, met bijzondere aandacht voor de praktijk.

17u00
Mogelijkheid tot vraagstelling en einde van de opleiding

Prijs

 • Prijs: € 330 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB: erkend voor 6 punten permanente vorming.

LOCATIE

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers