Het nieuwe bodemdecreet en de recente wijziging van het VLAREBO: de impact van het bodemdecreet en de recente wijziging van het VLAREBO op vastgoedtransacties

14 décembre 2018 @ 13:30 - 17:00

Berchem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

13u00
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Johan Ceenaeme, Staf Afdelingen Bodem, Bodeminformatiebeheer en Doelgroepgericht Saneren, ingenieur – stafmedewerker bodembeleid

Recent onderging het Bodemdecreet een ingrijpende wijziging. Het wijzigingsdecreet bevat enkele bepalingen die voor de notaris en de vastgoedmakelaar van belang zijn. Zo is er een vrijstelling van onderzoeksplicht voor particulieren en wordt de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken afgeschaft. Door de wijzigingen wordt een belangrijke stap gezet om te garanderen dat de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 is opgestart.

Op 21 september jl. keurde de Vlaamse regering intussen nog een wijziging van het VLAREBO goed. De wijzigingen hebben vooral een invloed op de regeling grondverzet, de cofinanciering, de criteria voor het bepalen van de saneringsvariant en de geldigheid van een bodemonderzoek. De nieuwe bepalingen worden van kracht op 1 april 2019 maar de belangrijkste elementen van de wijziging komen eveneens aan bod op de opleiding! De opleiding brengt de krachtlijnen van het Bodemdecreet en het VLAREBO die een impact hebben op de praktijk onder de aandacht. De docent zal in detail ingaan op het bodemattest, de algemene overdrachtsverplichtingen die van toepassing zijn bij alle gronden en de bijzondere overdrachtsverplichtingen die van toepassing zijn bij risicogronden. Verder staan we o.m. ook stil bij de regeling voor mede-eigendommen zoals appartementen en de bijzondere regeling voor delen van kadastrale percelen. Bij dat alles is er aandacht voor de informatierol en de verantwoordelijkheid van de notaris en de makelaar bij vastgoedtransacties. Ten slotte gaan we nader in op de invloed van bodemverontreiniging op de vastgoedwaarde.

Na deze opleiding hebt u de voor u belangrijke bepalingen van het Bodemdecreet opgefrist en bent u ook mee met de nieuwe ontwikkelingen in 2018.

17u00
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 200 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Milieucoördinatoren: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

Bodemsaneringsdeskundige: Deze opleiding is erkend voor 3u permanente vorming voor bodemsaneringsdeskundigen - met het aanwezigheidsattest dat u van Confocus ontvangt, kan u zelf uw uren opleiding inbrengen bij OVAM.

Inschrijven voor een opleiding die NOG NIET WERD ERKEND/GEACCREDITEERD? Schrijf in ‘onder voorbehoud’: (1) Noteer in het opmerkingenveld “Inschrijving onder voorbehoud van erkenning/accreditatie” | (2) Van zodra wij bericht ontvangen van de erkenningscommissie, brengen wij u IN ELK GEVAL persoonlijk op de hoogte | (3) Als de opleiding NIET wordt erkend/geaccrediteerd, heeft u de mogelijkheid om uw inschrijving kosteloos te annuleren | (4) Als de opleiding WEL wordt erkend/geaccrediteerd (wat bijna altijd het geval is), blijft uw inschrijving behouden

BIV: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

Nationale Kamer van Notarissen: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

OVB: accréditation à concurrence de 3 punten de formation.

Endroit

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs