seminarie

De wijzigingen in Bodemdecreet en Vlarebo: in een halve dag mee met de stand van zaken en de toekomst van de bodemsanering in Vlaanderen

04 december 2020 @ 13:30 - 17:00

Hasselt

Inschrijven Print sessie

Programma

13u00
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Johan Ceenaeme, staf afdeling bodembeheer, OVAM

In de voorbije jaren ondergingen het Bodemdecreet en het VLAREBO enkele ingrijpende wijzigingen met gevolgen voor iedereen die betrokken is bij het bodembeleid. Zo is er een verplicht bodemonderzoeksmoment voor nog niet onderzochte gronden en werd de veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken afgeschaft. Hierdoor is een belangrijke stap gezet om er voor te zorgen dat de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen tegen 2036 is opgestart.

Daarnaast wijzigde het uitvoeringsbesluit VLAREBO met o.m. aanpassingen van de regeling grondverzet en het subsidiesysteem cofinanciering. Voorjaar 2020 staat in het teken van nieuwe standaardprocedures voor het bodemonderzoek, de uitbreiding van de geldigheid van bodemonderzoeken en een regeling voor de onafhankelijkheid van de bodemsaneringsdeskundige.
In de toelichting wordt een overzicht gegeven van de Vlaamse bodemregelgeving, is er bijzondere aandacht voor de recente wijzigingen en wordt ook vooruit gekeken naar nieuwe initiatieven. Zo overlopen we de beleidsnota van minister Demir en hebben we aandacht voor de nieuwe uitdagingen ‘diffuse bodemverontreiniging’ en ‘opkomende stoffen’, zoals o.m. PFAS.

17u00
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Bodemsaneringsdeskundige: Deze opleiding komt voor 3u in aanmerking als bijscholing voor bodemsaneringsdeskundigen zoals vermeld in VLAREL art. 53/3 §1 9° - met het aanwezigheidsattest dat u van Confocus ontvangt, kan u zelf uw uren opleiding inbrengen bij OVAM.

Milieucoördinatoren: erkend voor 3 uur permanente vorming.

LOCATIE

Hasselt (locatie volgt)


3500 Hasselt

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers