Brandverzekeringen: update en begrippen toepassen en aanpassen

26 mars 2020 @ 13:00 - 17:15

Hasselt

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjes

13u00
Start van de opleiding

Brandverzekeringen: update en begrippen toepassen en aanpassen
Willy Vanduffel (ervaren docent in verzekeringsmateries)

 • Wetgevend kader: wet 04.04.2014, K.B. Brand, … Burgerlijk Wetboek
 • Onderscheid “Eenvoudige” tegenover “Speciale Risico’s” en gevolgen
 • Vlag en lading: wat moet, wat mag, wat … gewoonlijk of … soms?
 • Verhoudingen tussen de partijen zoals verhuurder/ huurder
 • Verschil tussen verzekerd belang van verhuurder en huurder en gevolgen
 • Huurdersaansprakelijkheid, maar ook “Verhaal van de huurder “
 • Begrippen en invulling ervan zoals “basiswaarborgen”, “aanvullende waarborgen” en “bijkomende waarborgen”
 • Waar zitten de verschillen ter zake binnen de diverse polissen?
 • Verplichte inhoud van de dekking of vrij in te vullen en te bepalen?

15u00
Koffiepauze

15u15
Vervolg van de opleiding

Brandverzekeringen: update en begrippen toepassen en aanpassen
Willy Vanduffel (ervaren docent in verzekeringsmateries)

 • Standaardbegrippen en gevolgen: 80 % regel en 30 % regel?
 • Verschil en gelijkenis: “verhaal van derden” tegenover “B.A. Gebouw”?
 • Afstand van verhaal en gevolgen: tussen wie, hoe, waarvoor…?
 • Begin 2019: nieuw decreet tot verplichting brandverzekering
 • Wat wordt concreet verzekerd in de polissen brand?
 • Verschil “genoemde gevaren” tegenover ”Alle risico’s, …behalve”
 • “Storm” in “eigen schade” of in “B.A.”?
 • Natuurrampen en verzekering binnen de brandpolis(sen)!?
 • TRIP als hulpmiddel, redmiddel, … bij terroristische aanslagen?

17u15
Einde van de opleiding

Prix

 • Prix: € 220 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 4 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

IGO: la demande d'accréditation est en cours.

Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ): la demande d'accréditation est en cours.

OVB: accréditation à concurrence de 4 punten de formation.

Endroit

Hasselt (locatie volgt)


3500 Hasselt

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs