seminarie

Curatoropleiding: de hervorming van de zakelijke zekerheden op roerende goederen - de nieuwe pandwet

16 april 2018 @ 13:00 - 17:00

Berchem (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Deze sessie maakt deel uit van de 8-delige Curatoropleiding:

  • De Confocus Curatoropleiding is erkend als bijzonder opleiding voor Curatoren.
  • Voor elke sessie wordt een OVB-erkenning aangevraagd.
  • Bij inschrijving voor de volledige reeks van 8 sessies, ontvangt u het boek ‘Ondernemingen in moeilijkheden‘ van Mr. Joris J. De Smet ter waarde van €138,00.
  • Betalen mogelijk via de KMO-portefeuille, bespaar zo 40% op uw inschrijvingsgeld.

Meer informatie vindt u via www.confocus.be/curatoren.

Ter info: deze sessie was oorspronkelijk voorzien in Leuven, maar is verplaatst naar Berchem.

Programma

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjeslunch

13u00
De hervorming van de zakelijke zekerheden op roerende goederen (incl. koffiepauze)

Prof. dr. Joke Baeck (Universiteit Gent)
Mevr. Sandra Callewaert (doctoraatsonderzoeker bij de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, UGent)

Met de wet van 11 juli 2013 heeft de wetgever het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen grondig hervormd. De grootste nieuwigheid is de invoering van een bezitloos pandrecht, dat onderworpen is aan publiciteit in een nieuw op te richten pandregister. Vertragingen bij de ontwikkeling van dit nieuwe publiciteitssysteem hebben echter geleid tot herhaaldelijk uitstel van de inwerkingtreding van de hervorming. Ondertussen heeft een reparatiewet van 25 december 2016 het nieuwe pandrecht en de werking van het pandregister verder op punt gesteld en verfijnd. Momenteel ziet het ernaar uit dat de hervorming effectief in werking zal treden op 1 januari 2018. Deze uiteenzetting beoogt eerst een algemeen overzicht van de hervorming te geven, gevolgd door een gedetailleerde bespreking van het nieuwe pandrecht en de andere zakelijke zekerheden waaraan de hervorming raakt, namelijk het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Hierbij zal ook uitgebreide aandacht gaan naar rangconflicten met andere zakelijke zekerheden.

17u00
Einde van de opleiding en kans tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB (juridisch): erkend voor 4 punten permanente vorming.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

LOCATIE

Bluepoint Antwerpen (ALM Berchem)

Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers