seminarie

Curatoropleiding: de hervorming van de zakelijke zekerheden op roerende goederen - de nieuwe pandwet

25 janvier 2018 @ 18:00 - 22:00

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze sessie maakt deel uit van de 8-delige Curatoropleiding:

  • De Confocus Curatoropleiding is erkend als bijzonder opleiding voor Curatoren.
  • Voor elke sessie wordt een OVB-erkenning aangevraagd.
  • Bij inschrijving voor de volledige reeks van 8 sessies, ontvangt u het boek ‘Ondernemingen in moeilijkheden‘ van Joris J. De Smet ter waarde van €138,00.
  • Betalen mogelijk via de KMO-portefeuille, bespaar zo 40% op uw inschrijvingsgeld.
  • We hebben rekening gehouden met de vraag van een aantal advocaten die hun kandidaatstelling als curator willen indienen vóór 1/3/18. De volledige reeks kan dus gevolgd worden vóór 1/3/18, zowel in Gent, Leuven als Hasselt.

Meer informatie vindt u via www.confocus.be/curatoren.

Programme

17u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

18u00
De hervorming van de zakelijke zekerheden op roerende goederen (incl. koffiepauze)

Prof. dr. Joke Baeck (Universiteit Gent)
Mevr. Sandra Callewaert (doctoraatsonderzoeker bij de vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht, UGent)

Met de wet van 11 juli 2013 heeft de wetgever het stelsel van de zakelijke zekerheden op roerende goederen grondig hervormd. De grootste nieuwigheid is de invoering van een bezitloos pandrecht, dat onderworpen is aan publiciteit in een nieuw op te richten pandregister. Vertragingen bij de ontwikkeling van dit nieuwe publiciteitssysteem hebben echter geleid tot herhaaldelijk uitstel van de inwerkingtreding van de hervorming. Ondertussen heeft een reparatiewet van 25 december 2016 het nieuwe pandrecht en de werking van het pandregister verder op punt gesteld en verfijnd. Momenteel ziet het ernaar uit dat de hervorming effectief in werking zal treden op 1 januari 2018. Deze uiteenzetting beoogt eerst een algemeen overzicht van de hervorming te geven, gevolgd door een gedetailleerde bespreking van het nieuwe pandrecht en de andere zakelijke zekerheden waaraan de hervorming raakt, namelijk het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Hierbij zal ook uitgebreide aandacht gaan naar rangconflicten met andere zakelijke zekerheden.

22u00
Einde van de opleiding en kans tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 220 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB (juridisch): accréditation à concurrence de 4 punten de formation.

Endroit

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs