seminarie

De nieuwe indicatieve tabel letselschade 2016: bekeken vanuit diverse invalshoeken

14 december 2017 @ 09:00 - 17:00

Borgerhout (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Deze studiedag is bedoeld voor personen die bij het uitoefenen van hun professionele activiteit regelmatig in aanraking komen met deze materie en bijgevolg een zekere basiskennis hebben.

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Standpunt van de geneesheer-deskundige en hoe er tot besluitvorming wordt gekomen

Dr. Jan Matthys (Jan Matthys was geneesheer-inspecteur bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. Sinds verscheidene jaren verricht hij expertisewerkzaamheden voor verschillende rechtbanken in het Brusselse.)

In deze uiteenzetting zal Dr. Matthys focussen op het standpunt van de geneesheer-deskundige en hoe er tot besluitvorming op medisch vlak wordt gekomen

10u30
Koffiepauze

10u45
Toelichting bij de Indicatieve Tabel 2016 : standpunt van een magistraat

Dhr. Luc Brewaeys (Rechter in de politierechtbank te Vilvoorde)
Medeauteur van het “Handboek letselschade” en het “Bestendig handboek verkeer” (Kluwer)Lid van de redactie van het tijdschrift “Verzekering, aansprakelijkheid en verkeer” (VAV) (Kluwer)Medewerker aan de uitgave “Duiding wegverkeer 2015” (Larcier)

Bij de berekening van menselijke schade is de Indicatieve Tabel een onmisbaar instrument geworden. Tijdens de uiteenzetting wordt aandacht besteed aan de opbouw en de vernieuwingen van de Indicatieve Tabel 2016. Er wordt eveneens onderzocht in welke mate de vernieuwde Indicatieve Tabel aansluit bij de rechtspraak, waarbij de voornaamste discussiepunten nader worden toegelicht.

12u30
Lunch

13u30
Omstandigheden die de omvang van de schade kunnen beïnvloeden

Dhr. Luc Brewaeys (Rechter in de politierechtbank te Vilvoorde), Medeauteur van het “Handboek letselschade” en het “Bestendig handboek verkeer” (Kluwer), Lid van de redactie van het tijdschrift “Verzekering, aansprakelijkheid en verkeer” (VAV) (Kluwer), Medewerker aan de uitgave “duiding wegverkeer 2015” (Larcier)

Na het schadegeval kunnen bepaalde factoren de omvang van de schade verhogen of verminderen. Tijdens de uiteenzetting zal worden toegelicht in welke mate hiermee rekening kan/moet worden gehouden.

15u00
Koffiepauze

15u15
Bespreking van de vergoeding voor lichamelijke schade aan de hand van de indicatieve tabel van 2016

Mr. Pascal Mortier (advocatenkantoor Pascal Mortier Gent) 

 1. De soorten lichamelijke schade en de belangrijkste begripsomschrijvingen
 2. De vergelijking tussen de indicatieve tabel van 2014 met deze van 2012 en ook met deze van 2008
 3. Bespreking van de indicatieve tabel 2016, op een zeer kritische wijze – met o.a. de volgende onderwerpen:
  • de drie levenssferen
  • de – vaak – gebrekkige begripsomschrijvingen
  • de wijzen van vergoeding (met een bijzondere aandacht voor de kapitalisatiemethode)
  • de onderscheiden richtvergoedingen
  • bijkomende uitleg over de voertuigschade
  • de begrafeniskosten (beknopt)
  • de intrest.

17u00
Einde van de studiedag

Boeken

U kunt onderstaande uitgaven vrijblijvend aankopen bij uitgeverij Larcier met 10% korting.
Stuur hiervoor een e- mail naar cedric.depauw@larciergroup.com met als onderwerp: Bestelling boek deelnemer opleiding Confocus. Vergeet in de e-mail uw naam, adres, telefoonnummer en btw-nr. niet te vermelden. De factuur ontvangt u rechtstreeks van Larcier en dient aldus ook rechtstreeks aan Larcier voldaan te worden.

Prijs

 • Prijs non-profit: € 400 (excl. btw)
 • Prijs profit: € 480 (excl. btw)

Korting voor VAS-leden:
Leden van het VAS (Vlaams Artsensyndicaat vzw) ontvangen een korting van 15% op het inschrijvingsgeld. Indien u recht heeft op deze korting, gelieve dit te vermelden in het veld 'opmerking' bij uw online inschrijving. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

RIZIV (rubriek 'ethiek en economie'): erkenning in aanvraag.

OVB (juridisch): erkend voor 6 punten permanente vorming.

Politie: erkend voor 8 uur permanente vorming.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 6 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

LOCATIE

Van der Valk Hotel Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 66
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers

Zeer leerrijk, deskundige sprekers, een must voor iedereen die bezig is met menselijke schade.

Opleiding: de nieuwe indicatieve tabel letselschade