De omgevingsvergunning: en de notariële praktijk

17 octobre 2017 @ 12:00 - 14:00

Edegem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

11u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

12u00
De omgevingsvergunning en de notariële praktijk

Mr. Gregory Verhelst (advocaat CMS)

Notarissen zijn – met dank aan hun onderzoeks- en informatieverplichting in het kader van vastgoedtransacties – vergunningsspecialisten geworden. Met de omgevingsvergunning wijzigt dit landschap in het Vlaamse gewest grondig. Vlaanderen kiest voortaan voor een ‘permis unique’. De spreker geeft een verkennende bespreking van het nieuwe decreet betreffende de omgevingsvergunning. Welke handelingen en exploitaties zullen in de toekomst onder de omgevingsvergunning vallen? Geldt de omgevingsvergunning (steeds) voor onbepaalde duur? Welke informatie moet in het kader van een koop-verkoop meegedeeld worden? Tevens wordt ingegaan op de ingewikkelde overgangsregeling tussen de bestaande regelgeving (de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het Milieuvergunningsdecreet) en het nieuwe Omgevingsvergunningsdecreet.

14u00
Einde van de sessie en kans tot vragenstellen

Prix

  • Prix: € 150 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

OVB (persoonlijk aan te vragen): Advocaten kunnen bij de Orde van Vlaamse Balies een erkenning aanvragen voor deelname aan deze opleiding. De aanvraag moet u indienen via het privaat luik van www.advocaat.be.

Nationale Kamer van Notarissen: accréditation à concurrence de 1,50 uur de formation.

Endroit

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs