seminarie

De wet medische ongevallen: benaderd vanuit diverse invalshoeken

28 septembre 2017 @ 09:00 - 17:00

Edegem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Deze praktische studiedag richt zich op iedereen die in aanraking komt met de wet op de medische ongevallen:

 • Artsen en verpleegkundigen
 • Ombudsdiensten/Verantwoordelijke patiëntenrechten van zorginstellingen
 • Verzekeringsdiensten van zorginstellingen
 • Juridische diensten van zorginstellingen
 • Advocaten/juristen medisch recht en medische aansprakelijkheid
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Ziekenfondsen
 • Magistraten

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Opening van de studiedag door de dagvoorzitter

Dhr. Johan Behaeghe (voorzitter, VVOVAZ  – Vlaamse beroepsVereniging van Ombudspersonen van Alle Zorgvoorzieningen)

09u15
"Wet Medische Ongevallen": juridische aspecten

Mr. Liesbeth Lafaut (Partner, Arcas Law)

10u45
Koffiepauze

11u15
De aansprakelijkheid van de arts vanuit het artsenstandpunt

Dr. René Heylen (ZOL)

12u00
Het Fonds voor Medische Ongevallen in het beheer van schadegevallen door de bril van de verzekeraar

Dhr. Geert Vandenwijngaert (Bijzonder Adviseur van de Directie Collectiviteiten, Ethias)
In de wetgeving kreeg het Fonds voor Medische Ongevallen een spilfunctie in de behandeling van schade-eisen tot vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorgen. Vanuit de verzekeringspraktijk geven we inzage in onze ervaring met 4,5 jaar werking van het FMO. Heeft het Fonds zijn plaats gevonden in het complexe radarwerk gevormd door patiënten, zorgverstrekkers, raadgevende geneesheren, mutualiteiten en verzekeraars?”

12u45
Lunch en netwerking

14u00
De rol van ombudsdiensten van zorgvoorzieningen in relatie tot schade als gevolg van gezondheidszorg en het Fonds Medische Ongevallen

Dhr. Johan Behaeghe (voorzitter, VVOVAZ  – Vlaamse beroepsVereniging van Ombudspersonen van Alle Zorgvoorzieningen)

 • Opdracht en rol van een ombudsdienst van een zorgvoorziening:  wettelijk kader
 • Welke bijdragen leveren deze ombudsdiensten op het terrein binnen het kader van schade als gevolg van gezondheidszorg?
 • Invalshoeken vanuit de praktijk

Koffiepauze

De wet Medische Ongevallen: ziekenhuisinfecties en informed consent

Mr. Christophe Lemmens (advocaat, Dewallens & partners en gastprofessor, UAntwerpen)
Ziekenhuisinfecties en informed consent zijn thema’s waarmee het Fonds voor de Medische Ongevallen in heel wat adviesdossiers geconfronteerd wordt, en dus meteen ook heel wat patiënten en zorgverleners. Het gaat bovendien om thema’s die de wenkbrauwen doen fronsen.

 • Staat het feit dat een patiënt een infectie oploopt meteen gelijk aan de aansprakelijkheid van de betrokken zorgverlener of is het antwoord genuanceerder?
 • Kan een infectie eventueel beschouwd worden als een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid of staat de algemene bekendheid van een infectierisico hieraan in de weg?
 • En hoe benadert het Fonds het recht van een patiënt op geïnformeerde toestemming in adviesdossiers?

Allemaal vragen die van belang zijn om de werking van het Fonds beter te begrijpen en die uitgebreid behandelend zullen worden tijdens deze lezing.

17u00
Einde van de studiedag

Prix

 • Prix Non-Profit: € 400 (HTVA)
 • Prix Profit: € 480 (HTVA)

Korting voor VAS-leden:
Leden van het VAS (Vlaams Artsensyndicaat vzw) ontvangen een korting van 15% op het inschrijvingsgeld. Indien u recht heeft op deze korting, gelieve dit te vermelden in het veld 'opmerking' bij uw online inschrijving. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Politie: la demande d'accréditation est en cours.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB (juridisch): accréditation à concurrence de 6 punten de formation.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 6 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

RIZIV (rubriek 'ethiek en economie'): la demande d'accréditation est en cours.

Endroit

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs