Krachtlijnen van het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet: de belangrijkste wijzigingen vanuit diverse invalshoeken (huurder, verhuurder, vrederechter)

24 oktober 2019 @ 18:00 - 22:15

Hasselt

Inschrijven Print sessie

Programma

17u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

18u00
Krachtlijnen van het Vlaamse Woninghuurdecreet

Prof. dr. em. Alois Van Oevelen, emeritus gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen

In deze uiteenzetting behandelt de spreker eerst kort de gevolgen van de tweede fase van de zesde staatshervorming voor het huurrecht. Vervolgens bespreekt hij de precontractuele informatieverplichting bij de verhuring van een woning die bestemd is voor bewoning. Het grootste gedeelte van zijn uiteenzetting is gewijd aan een analyse van de bepalingen die betrekking hebben op de huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder tot hoofdverblijfplaats bestemt.
In dat gedeelte komen de volgende items aan bod:

 1. het toepassingsgebied
 2. het dwingendrechtelijk karakter
 3. de precontractuele verplichtingen
 4. het vereiste van een geschrift
 5. de plaatsbeschrijving
 6. de registratieverplichting en de kosten van bemiddeling
 7. de leveringsplicht en de staat van de gehuurde woning
 8. de duur en de opzegging van de huurovereenkomst (negenjarige duur; huurovereenkomst van maximum drie jaar; huurovereenkomst van meer dan negen jaar; huurovereenkomst voor het leven van de huurder)
 9. de staat van de woning tijdens de huurovereenkomst (onderhouds- en herstellingsverplichting van huurder en verhuurder)
 10. de aansprakelijkheid van de huurder voor brand en waterschade en de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
 11. overdracht van huur en onderhuur
 12. de huurprijs, de kosten en de lasten
 13. de huurwaarborg
 14. de overdracht van het gehuurde goed
 15. de beëindiging van de woninghuurovereenkomst
 16. medehuur (echtgenoten, wettelijk samenwonende en feitelijke samenwonende partners).

  Ten slotte komt de inwerkingtreding aan bod.

19u30
Koffiepauze

19u45
Invalshoek van de vrederechter: rechtspleging en procedures

Dhr. Walter Niewold, vrederechter, kanton 1 Hasselt

In deze praktische uiteenzetting komen de rechtspleging en de procedures aan bod.

21u15
Studentenwoninghuur | Een vergelijkende studie tussen Vlaanderen en Brussel

Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot, Seeds of Law

Zowel in Brussel als in Vlaanderen is de studentenhuur een nieuw gegeven. De regelgeving is tussen beide gewesten verschillend, dit op diverse punten. Op een overzichtelijke en duidelijke wijze zal de studentenhuur tussen beide gewesten vergeleken worden.

22u15
Einde van de studieavond

Prijs

 • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Inschrijven voor een opleiding die NOG NIET WERD ERKEND/GEACCREDITEERD? Schrijf in ‘onder voorbehoud’: Inschrijven voor een opleiding die NOG NIET WERD ERKEND/GEACCREDITEERD? Schrijf in ‘onder voorbehoud’: (1) Noteer in het opmerkingenveld “Inschrijving onder voorbehoud van erkenning/accreditatie” | (2) Van zodra wij bericht ontvangen van de erkenningscommissie, brengen wij u IN ELK GEVAL persoonlijk op de hoogte | (3) Als de opleiding NIET wordt erkend/geaccrediteerd, heeft u de mogelijkheid om uw inschrijving kosteloos te annuleren | (4) Als de opleiding WEL wordt erkend/geaccrediteerd (wat bijna altijd het geval is), blijft uw inschrijving behouden

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 4 uren permanente vorming.

BIV: erkenning in aanvraag.

IGO: erkenning in aanvraag.

LOCATIE

Hasselt (locatie volgt)


3500 Hasselt

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers