Derden in de vereffening-verdeling: het meerzijdig karakter van het begrip "derden"

16 mei 2019 @ 13:00 - 17:15

Borgerhout (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Programma

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u00
Start van de opleiding

Dhr. Bart Van Den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt)

(Tussenkomst van) schuldeisers in de vereffening-verdeling
• Het voorrecht van boedelscheiding vs. het voorrecht van boedelbeschrijving
• Erfgenamen en het passief van de nalatenschap: deelbaarheid van de schulden – ultra vires gehoudenheid
• Juridische speurtocht naar erfgenamen van een overleden debiteur
• Actiemiddelen van hereditaire schuldeisers
• Grote samenloop bij beneficiaire nalatenschappen en onbeheerde nalatenschappen
• De (ex-)echtgenoot als schuldeiser: schulden tussen echtgenoten en post-vereffeningsschulden
• De vennootschap-schuldeiser en rekening-courant
• Submassa’s bij vereffening-verdeling in functie van de aard van de schuld(eiser)
• De zijdelingse en de Pauliaanse vordering
• Procedurele rechten van schuldeisers in de notariële fase

Erfgenamen als derde
• Beneficiaire erfgenaam als derde
• Erfgenaam-lasthebber als derde
• Erfgenaam-schuldeiser als derde
• Verwerpende erfgenaam als derde

15u00
Koffiepauze

15u15
Vervolg van de opleiding

Dhr. Bart Van Den Bergh (Raadsheer Hof van Beroep, Antwerpen en magistraat met opdracht bij het Hof van Cassatie, Wetenschappelijk medewerker Universiteit Hasselt)

Gehuwd en failliet: de curator en invordering van professionele schulden en de curator vs. de vereffening-verdeling

Notaris-vereffenaar als derde

Diverse topics
• De gedwongen of uitgelokte erfkeuze door nalatenschapsschuldeisers
• Uitvoerbare titels tegen de overledene: ook tegen erfgenamen?
• Deelbaarheid van nalatenschapsschulden
• Hiërarchie tussen de boedelschuldeisers en de persoonlijke schuldeisers
• Volkomen en onvolkomen gemeenschappelijke schuldeisers vs. persoonlijke schuldeisers bij vereffening-verdeling na echtscheiding
• Bijzondere regels voor schuldeisers van (quasi-)delictuele schulden
• Aanspraken van ouders of familieleden bij vereffening-verdeling na echtscheiding
• Echtgenoten en “hun” vennootschap: een verhouding van “derden”
• De koper van een (onverdeeld aandeel uit een) goed uit de onverdeeldheid als derde-schuldeiser
• Derden en bewijs(regels)
• Derden in de boedelbeschrijving
• Derdenverzet tegen de staat van vereffening
• Derden en samenstelling van de algehele gemeenschap 

17u15
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 4 uren permanente vorming.

BIBF-IBR: erkend voor 4 uur permanente vorming.

IAB (B0574/2018-09): erkend voor 4 uur permanente vorming.

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

LOCATIE

Van der Valk Hotel Antwerpen

Luitenant Lippenslaan 66
2140 Borgerhout (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Meer contactgegevens

Sprekers