seminarie

Kwaliteit van het gerechtelijk deskundigenonderzoek: nieuwe regels in de praktijk gebracht (deze opleiding wordt verplaatst 23 oktober 2018)

19 juin 2018 @ 13:00 - 17:15

Antwerpen

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u00
Start van de opleiding (incl. 15' koffiepauze)

Kurt Becue (Zaakvoerder Becue Expertises bvba)

De rechter benoemt in een privaatrechtelijk geschil vaak een deskundige bij openstaande vragen van meer technische aard. Met de benoeming van deskundigen betreedt een breed scala van niet-juridische specialisten de rechtszaal en kunnen incidenten optreden.

Om tegemoet te komen aan de verbetering van de kwaliteit van het gerechtelijk deskundigenonderzoek heeft de wetgever sinds de wet van 15 mei 2007 een aantal nieuwe regels ingevoerd. De wet van 10 april 2014 (in werking vanaf 1 december 2016) voorziet in de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen. Dit register heeft een dubbele doelstelling, met name een kwaliteitsgarantie van de professonele vaardigheden van de deskundige en transparantie aangaande wie inzetbaar is. Innoverend is dat de deskundige het bewijs moet leveren dat hij over de nodige juridische kennis beschikt.

De nieuwe regels lossen in de praktijk niet alle problemen op. De praktijk toont immers aan dat de wetgeving niet altijd eenduidig wordt toegepast. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en recente rechtspraak wordt een overzicht van mogelijke problemen gegeven. Hierbij worden werkbare oplossingen aangereikt om hieraan te verhelpen.

17u15
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 230 (HTVA)

Inbegrepen in de kostprijs:
elke deelnemer ontvangt het boek van onze gastspreker “De gerechtsdeskundige onder vuur in burgerlijke zaken” (t.w.v. 32 euro).

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

OVB (juridisch): accréditation à concurrence de 3 punten de formation.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Landmeters-experten: Confocus is een door de Federale Raad van landmeters-experten erkende organisator. Deze opleiding is erkend voor 2 uur in het kader van de permanente vorming voor de landmeters-experten (volgens art. 9 Reglement permanente vorming) of voor het aantal BIV-uren, mits erkenning van deze opleiding door het BIV (volgens art. 3 Reglement permanente vorming)

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 3 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

Endroit

Antwerpen (locatie weldra online)

De locatie komt weldra online en staat ook in de herinneringsmail
2000 Antwerpen

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs