Risico’s van elektromagnetische straling in ziekenhuizen: nieuwe indeling van de effecten van (niet-)ioniserende elektromagnetische straling | grenswaarden | actieniveaus | maatregelen | praktische tips en tricks

26 novembre 2019 @ 09:00 - 17:00

Antwerpen

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding

DR. Dirk ADANG, Gastprofessor UHasselt

De Codex over Welzijn op het Werk legt algemene preventieve maatregelen op aan werkgevers om hun werknemers te beschermen tegen gevaren van elektromagnetische straling. Tijdens de studiedag gaat Dr. Dirk Adang onder meer dieper in op de nieuwe indeling van de effecten van niet-ioniserende en ioniserende elektromagnetische straling, grenswaarden en actieniveaus, eventueel te nemen maatregelen en praktische tips en tricks. Laserlicht is een elektromagnetische golf die al dan niet zichtbaar is voor het menselijk oog. Het is in weinig opzichten hetzelfde als ‘gewoon maar licht’ en brengt daarom een aantal specifieke risico’s met zich mee die eveneens van naderbij belicht worden. Deze opleiding is onder meer bedoeld voor (bedrijfs)artsen, verpleegkundigen, technici, werkgevers, hiërarchische lijn, preventieadviseurs, veiligheidsdeskundigen, … en geïnteresseerde werknemers.

Dagindeling:
– Koffiepauze in voor- en namiddag
– Lunch tijdens de middag

17u00
Einde van de opleiding

Prix

  • Prix: € 400 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

RIZIV (rubriek 'ethiek en economie'): la demande d'accréditation est en cours.

Milieucoördinatoren: accréditation à concurrence de 6 uren de formation.

Endroit

Antwerpen (locatie weldra online)

De locatie komt weldra online en staat ook in de herinneringsmail
2000 Antwerpen

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs