seminarie

Erfovereenkomsten in het nieuwe erfrecht: een grondige bespreking van de wijzigingen en opportuniteiten

15 november 2018 @ 09:00 - 12:30

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

De hervorming van het erfrecht draait rond vijf krachtlijnen. Eén van deze krachtlijnen beoogt de hervorming van het huidige juridische landschap betreffende de erfovereenkomsten.

Erfovereenkomsten, of ‘overeenkomsten over nog niet opengevallen nalatenschappen’, zijn vandaag de dag principieel verboden. Het nieuwe erfrecht zal het huidige verbod op erfovereenkomsten zowel verduidelijken, als versoepelen. Daarnaast worden ook de uitdrukkelijk bij wet toegelaten erfovereenkomsten (de zogenaamde ‘punctuele erfovereenkomsten’) uitgebreid. Voorts creëert het nieuwe erfrecht een nieuwe rechtsfiguur, namelijk de globale erfovereenkomst. De hervorming biedt een heel aantal mogelijkheden aan de praktijk om op een rechtszekere manier aan vermogensplanning te doen, wat zal bijdragen tot de gemoedsrust van de partijen.

Naast te weten welke erfovereenkomsten na 1 september 2018 kunnen worden gesloten, is het minstens even belangrijk om te weten hoe deze erfovereenkomsten moeten worden gesloten. Er moeten namelijk een heel aantal vorm- en procedurele voorwaarden worden nageleefd bij het sluiten van een erfovereenkomst. Het is zeer belangrijk hierbij stil te staan, gelet op de verregaande sanctie die de wet voorschrijft.

Tot slot is het belangrijk om te analyseren welke impact de hervorming van het erfrecht heeft op bestaande (denk bijvoorbeeld aan een valkeniersclausule, een aandeelhoudersovereenkomst die voorziet in overdrachtsbeperkingen bij overlijden, een beding van aanwas, enzoverder). Ook dit komt tijdens het seminarie aan bod.

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Mr. Rinse Elsermans, CAZIMIR Advocaten

  • Wanneer is er sprake van een erfovereenkomst?
  • Is de definitie van ‘erfovereenkomst’ van het Hof van Cassatie nog relevant na 1 september 2018?
  • Welke (punctuele) erfovereenkomsten kunnen er na 1 september 2018 worden gesloten? En welke niet?
  • Wat is een globale erfovereenkomst, en wat is het nut ervan?
  • Op welke manier worden alle betrokken partijen beschermd tegen druk van buitenaf of onwetendheid?
  • Is er publiciteit vereist van erfovereenkomsten?

12u30
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

  • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 3 uur permanente vorming.

OVB: erkend voor 3 punten permanente vorming.

BIBF-IBR: erkend voor 3 uur permanente vorming.

IAB (B0574/2018-09): erkend voor 3 uur permanente vorming.

LOCATIE

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers