Familierecht 2017: onbekwaamheid en bescherming: nieuwe wettelijke bepalingen vanuit de praktijk bekeken

12 décembre 2017 @ 14:00 - 17:30

Edegem (Antwerpen)

Inscrivez-vous

Programme

13u30
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

14u00
Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (incl. koffiepauze)

Dhr. Walter Niewold, vrederechter kanton 1 Hasselt

In het kader van de voormelde wet, van toepassing vanaf 1 september 2014, worden bestaande beschermingsstatuten zoals verlengde minderjarigheid en onbekwaamverklaring afgeschaft, om plaats te maken voor één statuut.

De wetgever gaat uitdrukkelijk uit van een veel groter respect voor de autonomie van de te beschermen persoon. Gerechtelijke bescherming kan alleen verleend worden wanneer dit strikt noodzakelijk is, geheel of gedeeltelijk, zowel voor wat betreft de persoon als de goederen. Een bewindvoerder wordt aangesteld die de te beschermen persoon bijstaat of vertegenwoordigt. Bescherming moet op maat worden samengesteld.

Naast de gerechtelijke bescherming wordt ook buitengerechtelijke bescherming mogelijk.

Vele vragen stellen zich voor iedereen die met bewind te maken krijgt, zoals advocaten, notarissen maar evengoed geneesheren, zorgverleners, maatschappelijke dienstverleners, ocmw’s, administraties enz….

 • Korte historiek en krachtlijnen nieuwe wetgeving (één statuut)
 • Buitengerechtelijke bescherming: mogelijkheden en gevaren
 • Uitgebreide toelichting werking nieuwe wetgeving inzake gerechtelijke bescherming
  • definitie
  • aanstelling bewindvoerder – vertrouwenspersoon
  • bewindvoering persoon en/of goederen (belang medisch verslag)
  • bijstand of vertegenwoordiging
  • taken bewindvoerder: aanvaarding, patrimoniumverslag, jaarlijks verslag, einde bewindvoering
  • machtigingen in specifieke situaties te verlenen door de vrederechter (bv. keuze verblijfplaats)
  • medische beslissingen en toepassing wet patiënten rechten
 • Overgangsbepalingen
 • Uitgebreide vraagstelling en debat

17u00
Einde van de sessie en mogelijkheid tot vraagstellen

Prix

 • Prix: € 200 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

OVB (juridisch): accréditation à concurrence de 4 punten de formation.

Nationale Kamer van Notarissen: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

Lieu

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Voir les directions

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs

Zeer enthousiaste uiteenzetting waar ik veel uit bijgeleerd heb, de praktische insteek met vele voorbeelden uit de praktijk zeer interessant.
Geen naam

Opleiding: onbekwaamheid en bescherming

Pin It on Pinterest

Share This