seminarie

Familierecht 2017: onbekwaamheid en bescherming: nieuwe wettelijke bepalingen vanuit de praktijk bekeken

14 december 2017 @ 18:30 - 22:00

Gent

Inschrijven Print sessie

Programma

18u00
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

18u30
Wet 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (incl. koffiepauze)

Dhr. Walter Niewold, vrederechter kanton 1 Hasselt

In het kader van de voormelde wet, van toepassing vanaf 1 september 2014, worden bestaande beschermingsstatuten zoals verlengde minderjarigheid en onbekwaamverklaring afgeschaft, om plaats te maken voor één statuut.

De wetgever gaat uitdrukkelijk uit van een veel groter respect voor de autonomie van de te beschermen persoon. Gerechtelijke bescherming kan alleen verleend worden wanneer dit strikt noodzakelijk is, geheel of gedeeltelijk, zowel voor wat betreft de persoon als de goederen. Een bewindvoerder wordt aangesteld die de te beschermen persoon bijstaat of vertegenwoordigt. Bescherming moet op maat worden samengesteld.

Naast de gerechtelijke bescherming wordt ook buitengerechtelijke bescherming mogelijk.

Vele vragen stellen zich voor iedereen die met bewind te maken krijgt, zoals advocaten, notarissen maar evengoed geneesheren, zorgverleners, maatschappelijke dienstverleners, ocmw’s, administraties enz….

 • Korte historiek en krachtlijnen nieuwe wetgeving (één statuut)
 • Buitengerechtelijke bescherming: mogelijkheden en gevaren
 • Uitgebreide toelichting werking nieuwe wetgeving inzake gerechtelijke bescherming
  • definitie
  • aanstelling bewindvoerder – vertrouwenspersoon
  • bewindvoering persoon en/of goederen (belang medisch verslag)
  • bijstand of vertegenwoordiging
  • taken bewindvoerder: aanvaarding, patrimoniumverslag, jaarlijks verslag, einde bewindvoering
  • machtigingen in specifieke situaties te verlenen door de vrederechter (bv. keuze verblijfplaats)
  • medische beslissingen en toepassing wet patiënten rechten
 • Overgangsbepalingen
 • Uitgebreide vraagstelling en debat

22u00
Einde van de sessie en mogelijkheid tot vraagstelling

Prijs

 • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB (juridisch): erkend voor 4 punten permanente vorming.

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 3 uur permanente vorming.

LOCATIE

Holiday Inn Express (UZ) Gent

Akkerhage 2
9000 Gent

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers

Zeer enthousiaste uiteenzetting waar ik veel uit bijgeleerd heb, de praktische insteek met vele voorbeelden uit de praktijk zeer interessant.
Geen naam

Opleiding: onbekwaamheid en bescherming