seminarie

De dwangsom: de rol van de gerechtsdeurwaarder bij het faillissement, de gerechtelijke en vrijwillige vereffening en de gerechtelijke reorganisatie van ondernemingen

19 septembre 2017 @ 13:30 - 17:00

Edegem (Antwerpen)

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

In deze opleiding bespreken en analyseren de sprekers de procedurele basisbegrippen en de diverse procedures en proceshandelingen die voorkomen bij de diverse insolventie­procedures bij ondernemingen, met inbegrip van de mogelijkheden tot gedwongen uit­voering en de rol en de mogelijke tussenkomsten van de gerechtsdeurwaarder daarbij. De sprekers zullen daarbij de op til zijnde wijzigingen in het insolventierecht behandelen.

Programme

13u00
Registratie en broodjesbuffet

13u30
De rol van de gerechtsdeurwaarder bij het faillissement, de gerechtelijke en vrijwillige vereffening en de gerechtelijke reorganisatie van ondernemingen

De heer Frank Taildeman (Rechter in handelszaken bij de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel; gedelegeerd rechter bij gerechtelijke reorganisaties, rechter-commisssaris bij faillissementen en rechter in de handelsonderzoeken; handelsingenieur)
Mr. Bart De Moor (Advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel en gastprofessor in de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven)

Algemene kenmerken van insolventieprocedures voor ondernemingen en gemeenschappe­lijke begrippen en regels. Specifieke kenmerken van de diverse insolventieprocedures. Taken en tussenkomsten van de gerechtsdeurwaarder in het kader van de insolventieprocedures :

  • in het faillissement
  • in de drie types van gerechtelijke reorganisatie
  • in een vrijwillige vereffening
  • in een gerechtelijke vereffening

17u00
Einde van de opleiding en kans tot vragenstellen

Prix

  • Prix: € 200 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (juridisch): accréditation à concurrence de 3 punten de formation.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB (juridisch): la demande d'accréditation est en cours.

Endroit

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs