seminarie

Gezondheidsberoepen zijn ook ondernemers: nieuwe uitdagingen en opportuniteiten

22 oktober 2020 @ 18:30 - 22:00

Hasselt

Inschrijven Print sessie

Programma

18u00
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

18u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Mr. Hugo LAMON (advocaat Hasselt en Brussel – Lamon Law) en Mr. Stijn SABBE (advocaat  Brussel – resolut)

Gezondheidszorgberoepen (zoals artsen, apothekers, kinesisten, tandartsen, zelfstandige verpleegkundigen, psychologen) dragen bij tot de volksgezondheid en zijn daarom onderworpen aan strenge regels. Ze dienen daarbij ook de wettelijke verplichtingen na te leven, zoals die o.m. in de “kwaliteitswet” staan (de wet van 22 april 2019 “inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg”).

Daarnaast zijn de gezondheidszorgberoepen ook ondernemingen. Zij leveren economische diensten. Het Wetboek van Economisch Recht is op hen van toepassing. Dat brengt een aantal verplichtingen mee, maar biedt ook juridische mogelijkheden om zich op die markt te onderscheiden van andere marktdeelnemers. Zo kan er reclame worden gemaakt en er kunnen promotionele technieken worden gebruikt, wat voorheen niet kon.

Voor sommige beroepen gelden nog strenge deontologische regels, maar die zijn steeds vaker voorwerp van kritiek en botsen op de wettelijke regels uit het Wetboek van Economisch Recht en Europese regels inzake vrij verkeer, marktpraktijken en elektronische handel. Steeds vaker worden daarom die deontologische regels in vraag gesteld, omdat ze te grote beperkingen opleggen. De mededingingsautoriteiten hebben deontologische regels al kritisch beoordeeld en sancties opgelegd aan Ordes die te verregaande beperkingen opleggen.

Het nieuwe juridische denkkader maakt dat er nieuwe uitdagingen en mogelijkheden ontstaan voor de gezondheidszorgberoepen. Tijdens de studiedag komen onder meer volgende thema’s aan bod:

  • Het (juridisch) begrip “ondernemer”, specifiek in de context van gezondheidszorgberoepen en de concrete gevolgen
  • De verplichtingen van een ondernemer, met bijzondere aandacht voor de informatieplicht (wettelijke, deontologische en bijzondere reglementaire verplichtingen)
  • Reclame, met concrete toepassingen (voor de activiteiten, de producten, kortingen, commerciële acties, reclame voor andere beroepen)
  • Online-activiteiten: juridische mogelijkheden
  • Professionele samenwerkingen
  • Tucht versus vrije mededinging en marktpraktijken.

22u00
Einde van de opleiding

Prijs

  • Prijs: € 200 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

RIZIV (rubriek 'ethiek en economie'): erkenning in aanvraag.

LOCATIE

Hasselt (locatie volgt)


3500 Hasselt

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers