seminarie

Herbestemming van woonvreemde panden:

17 september 2020 @ 09:00 - 17:00

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inschrijven Print sessie

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de studiedag (doorheen de dag zijn koffiepauzes en lunch voorzien)

Vaak is door leegstand de oorspronkelijke gebruiksfunctie niet meer van toepassing is en veroorzaakt (langdurige) leegstand verval en verloedering. Zo’n gebouw komt meestal voor herbestemming in aanmerking als het een architectonisch of cultuurhistorisch bijzonder object is of een monument of omdat het zich leent voor hergebruik.

Vaak zijn het kantoorgebouwen, fabrieken, pakhuizen, kerken, watertorens, bibliotheken, stadhuizen, boerderijen, loodsen, kazernes en zelfs hele wijken (zie gentrificatie), die herbestemd worden tot appartementen, winkels, seniorenwoningen, hotels, zorgcentra, scholen, kinderdagverblijven, kleinschalige studio’s voor startende ondernemers (young potentials) e.d. Grotere herbestemde gebouwen hebben veelal een combinatie van verschillende functies (bv. winkels, horeca, appartementen).
Herbestemming past in een duurzaam gebruik van gebouwen en draagt, door het opheffen van de leegstand en verloedering, bij aan leefbare wijken. Een beetje een hype, maar ook herbestemming kan bijdragen aan het “binnenstedelijk wonen”. Herbestemming kan gezien worden als een middel tegen vernietiging maar ook als een kruispunt van wegen; het karakter van het oude en het comfort van het nieuwe komen harmoniëren.

17u00
Einde van de studiedag

Prijs

  • Prijs: € 350 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

LOCATIE

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers