seminarie

Het nieuwe erfrecht: overzicht van de hervormingen

15 novembre 2018 @ 13:30 - 17:00

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

13u00
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u30
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Mr. Hilde Vanbockrijck, advocaat

De nieuwe Wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het burgerlijk erfrecht treedt op 1 september 2018 in werking. De nieuwe regels verlenen een grotere vrijheid om de nalatenschap naar wens te regelen, maar ook een grotere bescherming en zekerheid, zo bv. in het geval van schenkingen.
In dit seminarie wordt een overzicht gegeven van de hervormingen die deze wet doorvoert, waaronder:

• De wijziging van de regels m.b.t. de erfrechtelijke reserve: berekening van de erfrechtelijke reserve, positie van de ascendenten
• Positie van de langstlevende echtgenoot
• Omzetting vruchtgebruik van de langstlevende in samenloop met pluskinderen
• Versoepeling van het verbod op erfovereenkomsten
• Schenkingen : wijziging van de regels van inbreng en inkorting
• Wijziging van de regels over de verdeling
• Nieuwe erfregels: steeds voordelig?
• Beding van aanwas
• Overgangsrecht : op welke nalatenschappen gelden nog de oude regels?

17u00
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 220 (HTVA)

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

BIBF-IBR: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

IAB (B0574/2018-09): accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: accréditation à concurrence de 3 punten de formation.

Nationale Kamer van Notarissen: accréditation à concurrence de 3 uur de formation.

Endroit

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs