seminarie

Het testament en het huwelijkscontract doorgelicht: een juridische en fiscale analyse, met diverse lasten, modaliteiten en voorwaarden

29 maart 2018 @ 13:00 - 17:15

Gent

Inschrijven Print sessie

Programma

12u30
Registratie van de deelnemers en broodjeslunch

13u00
Start van de studienamiddag (incl. 15' koffiepauze)

Het testament doorgelicht: een juridische en fiscale analyse, met diverse lasten, modaliteiten en voorwaarden
(Prof. Mr. Jos Ruysseveldt)

 • De voor- en nadelen van de diverse soorten testamenten
 • Wat zijn de juridische- en fiscale gevolgen de diverse soorten legaten
 • Het belang van een goede redactie en meer in het bijzonder met betrekking tot de volgende items:
  • plaatsvervulling – aanwas
  • het legaat voor de samenwonende partner
  • het legaat voor de echtgenoot (ontneming of versterking vruchtgebruik)
  • het legaat tegen de ‘ex’
  • het kinderloos vrijgezel testament
  • het straf- en keuzebeding
  • het ‘schuldlegaat’
 • In welke situatie implementeer ik het “ik-opa testament”, het “legaat de fideï-commis de residuo” en het “duo-legaat”? en wat zijn hier de recente fiscale ontwikkelingen.

Het huwelijkscontract doorgelicht: een juridische en fiscale analyse, met diverse lasten, modaliteiten en voorwaarden
(Prof. Mr. Jos Ruysseveldt)

 • De keuze van het juiste huwelijksvermogensstelsels
 • Het wettelijk gemeenschapsstelsel, met:
  • de inbreng en onttrekking van goederen in en uit de huwgemeenschap
  • het beding van vooruitmaking
  • de diverse verdelingsbedingen, al dan niet met last
 • Het stelsel van zuivere scheiding van goederen:
  • de toevoeging van een intern gemeenschappelijk vermogen
  • het verrekenbeding
 • Enkele bijzondere clausules en de impact op successieplanning
  • de contractuele erfstelling
  • de erfrechtelijke uitsluiting

17u15
Einde van de studienamiddag

Prijs

 • Prijs: € 220 (excl. btw)

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

Nationale Kamer van Notarissen: erkend voor 4 uur permanente vorming.

OVB (juridisch): erkend voor 4 punten permanente vorming.

BIBF-IBR: erkend voor 4 uur permanente vorming.

IAB (B0416/2015-09): Confocus is door IAB erkend als vormingsoperator.

LOCATIE

Holiday Inn Express (UZ) Gent

Akkerhage 2
9000 Gent

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers