De Indicatieve Tabel 2016: praktische uitleg over de berekening van lichamelijke schade

30 novembre 2018 @ 09:00 - 12:30

Gent

Inscrivez-vous Imprimer session

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Dhr. Luc Brewaeys, Rechter in de Politierechtbank Vilvoorde

In deze opleiding wordt ruime aandacht besteed aan het bewijs en de wijze van vergoeding van lichamelijke schade. Er wordt een toelichting gegeven bij het gebruik van de Indicatieve Tabel. Naast de berekening van de tijdelijke schade, wordt uitleg gegeven bij de methoden die de rechtspraak hanteert om toekomstige schade voortvloeiend uit blijvende ongeschiktheid en uit overlijden te berekenen. We gaan onder meer na of de vergoeding de vorm aanneemt van een forfait, een kapitalisatie of een rente. Hierbij bekijken we welke tabellen worden gebruikt en hoe een tabel is opgebouwd. Aan de hand van voorbeelden wordt de wijze van berekening van toekomstige schade concreet gemaakt. De recente rechtspraak van het Hof van Cassatie wordt toegelicht en de verschillende standpunten die de feitenrechters innemen worden besproken.

Programma

– Bewijs van de schade
– Factoren die de schade kunnen beïnvloeden
– Bespreking Indicatieve Tabel
– Tijdelijke schade
– Blijvende schade (Rente, kapitalisatie of forfait – Gebruik van de tabellen en bepalen van de kapitalisatiecoëfficiënt)
– Schade uit overlijden
– Praktische berekening toekomstige schade voortvloeiend uit blijvende ongeschiktheid en overlijden

12u30
Einde van de opleiding en mogelijkheid tot vraagstelling

Prix

  • Prix: € 220 (HTVA)

Korting VIVIUM
Partnermakelaars van VIVIUM ontvangen een korting van 15% op het inschrijvingsgeld. Indien u recht heeft op deze korting, gelieve dit te vermelden in het veld 'opmerking' bij uw online inschrijving. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IBJ: la demande d'accréditation est en cours.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 3 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: accréditation à concurrence de 3 punten de formation.

Endroit

Holiday Inn Express (UZ) Gent

Akkerhage 2
9000 Gent

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

[email protected]

Plus de données de contact

Orateurs