seminarie

Informed consent: hoe gaat u er in de praktijk mee om?

12 oktober 2017 @ 13:30 - 17:30

Edegem (Antwerpen)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Deze praktische studienamiddag richt zich op iedereen die in aanraking komt met het thema 'informed consent':

 • Artsen en verpleegkundigen
 • Ombudsdiensten/Verantwoordelijke patiëntenrechten van zorginstellingen
 • Verzekeringsdiensten van zorginstellingen
 • Juridische diensten van zorginstellingen
 • Advocaten/juristen medisch recht en medische aansprakelijkheid
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Ziekenfondsen
 • Magistraten

Heeft u specifieke vragen voor onze gastsprekers?
Stuur ze op voorhand naar barbara.castermans@confocus.be

Programma

13u00
Registratie van de deelnemers en broodjesbuffet

13u30
Inleiding door de dagvoorzitter

Mr. Liesbeth Lafaut (Advocaat Medisch en Gezondheidsrecht, Arcas Law)

13u40
Het belang van een informed consent in een geaccrediteerd ziekenhuis

Mevr. Ann Bracke (bedrijfsjurist, AZ Groeninge)
Mevr. Heidi Diet (bedrijfsjurist, OLV Ziekenhuis Aalst)

 • Startschot: het regelgevend kader
 • Aan de slag:
  – Verschillende vormen van geïnformeerde toestemming
  – Doorlopen van stappen in accreditatieproces
 • Evaluatie:
  – Gebruik en evaluatie van toestemmingsformulieren
  – Houding van het Fonds voor Medische Ongevallen
 • Aanbevelingen: Hindernissen en procesoptimalisatie

14u40
Informed consent in de prakijk: ervaringen van een arts

Dr. René Heylen (ZOL)

15u45
Koffiepauze

16u00
Actualia informed consent na het cassatiearrest van 25 juni 2015

Prof. dr. Herman Nys (KULeuven)

 • De algemene bewijsregels
 • Wie draagt de bewijslast?
 • Bewijs van informed consent via vermoedens, het elektronisch patiëntendossier en toestemmingsformulieren
 • Hoe wordt informed consent geregeld? Schriftelijk of mondeling?
 • Overzicht van de omstandigheden waarin de geïnformeerde toestemming een bijzondere vorm aanneemt of de zorgverlener voor uitdagingen plaatst.

17u00
Q&A onder leiding van de dagvoorzitter

Mr. Liesbeth Lafaut (Advocaat Medisch en Gezondheidsrecht, Arcas Law)

17u30
Einde van de studienamiddag

Prijs

 • Prijs non-profit: € 200 (excl. btw)
 • Prijs profit: € 240 (excl. btw)

Korting voor VAS-leden:
Leden van het VAS (Vlaams Artsensyndicaat vzw) ontvangen een korting van 15% op het inschrijvingsgeld. Indien u recht heeft op deze korting, gelieve dit te vermelden in het veld 'opmerking' bij uw online inschrijving. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

OVB (juridisch): erkend voor 4 punten permanente vorming.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 3 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

RIZIV (rubriek 'ethiek en economie'): erkend voor 3 punten permanente vorming.

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

LOCATIE

Congrescentrum Ter Elst

Kattenbroek 1
2650 Edegem (Antwerpen)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers