seminarie

De landverzekeringsovereenkomst: deel 1 | gemeenschappelijke bepalingen van toepassing op de landverzekeringsovereenkomst

09 novembre 2018 @ 09:00 - 13:15

Gent

Inscrivez-vous Imprimer session

Introduction

Tijdens deze opleiding willen wij vooral de juridische knelpunten in verband met de regelgeving rond de landverzekeringsovereenkomst onder de aandacht brengen. Wat zegt de wet? Hoe wordt deze toegepast in de praktijk? En hoe worden de wet en de praktische toepassing ervan geïnterpreteerd door rechtsleer en rechtspraak?
Deze opleiding maakt deel uit van een tweeluik rond de landverzekeringsovereenkomst. Naast dit deel 1 is er een deel 2 waarbij het hoofdstuk van de verzekeringswet in verband met de aansprakelijkheidsverzekeringen uitgebreid aan bod komt.

Programme

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Jacques Van Keirsbilck (Risk and Insurance coach). De docent heeft meer dan 35 jaar ervaring in verzekeringen, als consultant in het kader van grote makelaarskantoren en als risk manager van respectievelijk InBev en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Op vandaag is hij nog altijd actief als risk en insurance consultant waarbij hij ondernemingen coacht op het vlak van risico-analyse en daarbij aansluitende verzekeringen.

Tijdens deze opleiding worden alvast de volgende thema’s toegelicht:
• Wie zijn de betrokken partijen bij een verzekeringsovereenkomst ? Wat met de verzekering voor rekening van … (artikel 92 VW)?
• Het verzekerbaar belang als één van de essentiële voorwaarden om aanspraak te maken op de verzekeringsprestatie.
• Basisverplichting voor de verzekeringsnemer: De mededelingsplicht. Bij het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst maar ook tijdens de looptijd ervan.
• Bewijs en interpretatie van de verzekeringsovereenkomst: zijn de regels wel zo duidelijk?
• Verval van het recht op de verzekeringsprestatie: welke middelen kan een verzekeraar inroepen om zijn waarborg te weigeren en onder welke voorwaarden?
• De subrogatievordering: toelichting bij de diverse principes vervat in artikel 95 van de verzekeringswet en met soms verrassende rechtspraak.
• Enkele juridische knelpunten in verband met de sanctie bij niet betaling van de premie.
• Opzegging van de verzekeringsovereenkomst: Bijzonder geval van de opzegging van de verzekeringsovereenkomst na schadegeval.
• Welke verjaringsregels zijn van toepassing in het domein van de landverzekeringsovereenkomsten? En wat is de relatie met andere verjaringsregels?

13u15
Einde van de opleiding, mogelijkheid tot vraagstelling en broodjesbuffet

Prix

  • Prix: € 220 (HTVA)

Korting VIVIUM
Partnermakelaars van VIVIUM ontvangen een korting van 15% op het inschrijvingsgeld. Indien u recht heeft op deze korting, gelieve dit te vermelden in het veld 'opmerking' bij uw online inschrijving. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Comment payer?

Inscrivez-vous

Accréditations

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: accréditation à concurrence de 4 punten de formation.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 4 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

Endroit

Holiday Inn Express (UZ) Gent

Akkerhage 2
9000 Gent

Voir les directions

View locations

Questions?

Posez votre question à Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Plus de données de contact

Orateurs