seminarie

De landverzekeringsovereenkomst: deel 2 | de bepalingen in verband met de aansprakelijkheidsverzekering

31 januari 2019 @ 09:00 - 13:15

Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Inschrijven Print sessie

Inleiding

Tijdens deze opleiding richten wij onze aandacht op de bepalingen van de verzekeringswet die betrekking hebben op de aansprakelijkheidsverzekeringen. Wat zegt de wet? Hoe worden de bepalingen van de wet toegepast in de praktijk (denk bvb. aan de bepaling in verband met de gelding van de waarborg in de tijd)? En hoe worden de wet en de praktische toepassing ervan geïnterpreteerd door rechtsleer en rechtspraak?


Deze opleiding maakt deel uit van een tweeluik rond de landverzekeringsovereenkomst. Naast dit deel 2 was er een deel 1 waarbij een aantal artikels van de verzekeringswet die van toepassing zijn op alle verzekeringsovereenkomsten aan bod komen. Indien u dat wenst, houden wij u op de hoogte indien er nieuwe data voor deel 1 beschikbaar zijn.

Programma

08u30
Registratie van de deelnemers en welkomstkoffie

09u00
Start van de opleiding (incl. koffiepauze)

Jacques Van Keirsbilck (Risk and Insurance coach). De docent heeft meer dan 35 jaar ervaring in verzekeringen, als consultant in het kader van grote makelaarskantoren en als risk manager van respectievelijk InBev en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Op vandaag is hij nog altijd actief als risk en insurance consultant waarbij hij ondernemingen coacht op het vlak van risico-analyse en daarbij aansluitende verzekeringen.

Onderwerpen die tijdens deze opleiding worden toegelicht:
• De betrokken partijen in de aansprakelijkheidsverzekering: verzekerde en benadeelde. En wat als een verzekerde toevallig een benadeelde is?
• Toepassingsgebied: wat met aansprakelijkheidsdekkingen in het kader van zakenverzekeringen?
• De juridische jungle inzake de gelding van de waarborg in de tijd.
• De verzekeraar heeft de leiding van het geschil: maar wat bij een belangenconflict?
• Enkele hete hangijzers in verband met de schaderegeling (vrije beschikking over de schadevergoeding – kwitantie tot afrekening – schadeloosstelling door de verzekerde).
• Een interessant drieluik: het eigen recht van de benadeelde, de niet tegenstelbaarheid van rechtsverval en het verhaalsrecht van de verzekeraar.
• Wat als meerdere aansprakelijkheidspolissen voor eenzelfde schadegeval aan de orde kunnen zijn (problematiek van de samenloop van aansprakelijkheidsverzekeringen)?
• Ter afronding: enkele belangrijke juridische aandachtspunten wat betreft de polisvoorwaarden zelf.

13u15
Einde van de opleiding, mogelijkheid tot vraagstelling en broodjesbuffet

Prijs

  • Prijs: € 220 (excl. btw)

Korting VIVIUM
Partnermakelaars van VIVIUM ontvangen een korting van 15% op het inschrijvingsgeld. Indien u recht heeft op deze korting, gelieve dit te vermelden in het veld 'opmerking' bij uw online inschrijving. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Hoe betalen?

Inschrijven

Erkenningen

IGO: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding neemt de inschrijvingskost van deze studiedag ten laste voor alle magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde die effectief deelnemen aan deze studiedag. Voor hen die zich inschreven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

OVB: erkend voor 4 punten permanente vorming.

FSMA (500060A) - verzekeringen: Confocus is geaccrediteerd door FSMA. Deze opleiding is geaccrediteerd voor 4 opleidingspunten voor verzekeringstussenpersonen.

LOCATIE

Holiday Inn Expo Gent

Maaltekouter 3
9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

Routebeschrijving

View locations

Vragen

Contacteer Barbara Castermans (0473/222.152)

barbara.castermans@confocus.be

Meer contactgegevens

Sprekers